Het dorpsaanzicht van Liempde vanaf het Concordiapark.
Het dorpsaanzicht van Liempde vanaf het Concordiapark. Foto: Kees Quinten

Wandeling: ‘Liempde, goed bewaard, toch springlevend’

Algemeen

Op zondag 21 april verzorgen gidsen van Erfgoedvereniging Kèk Liemt Kees Quinten en Harrie Raaimakers een wandeling in het kader van het tienjarig bestaan van MUBO. Inwoners van Boxtel en Liempde zijn hierbij van harte uitgenodigd. Deelname is gratis.

Op het snijpunt van wegen die de verschillende buurtschappen verbonden werd in 1787 het raadhuis gebouwd naar een ontwerp van Hendrik Verhees. Langs deze doorgaande wegen ontstonden diverse herbergen die onderdak boden aan reizigers en hun paarden. 

Het Concordiapark met de kiosk en het oorlogsmonument van David die Goliath verslaat vormt nu met zijn omgeving een bescherm dorpsgezicht.

Grote brand 

We komen door de Kloostertuin, via het zusterspaadje, langs het Heilig Hartbeeld dat na jarenlang verblijf onder de grond in volle luister werd hersteld. Via het Toose Plein komen we in de Kapelstraat. In dit gebied gingen bij een grote brand in 1864 dertien boerderijen, de schuurkerk en de pastorie in vlammen op. 

Nu is het ook een beschermd dorpsgezicht. Vanouds een klompenmakersstraat: het klompenmakersvak ontwikkelde zich van bijverdienste in de voor boeren in de lange winters tot een nijverheid die rond 1900 aan veel inwoners een inkomen bood.

Bolle akkers 

Terwijl elders de bolle akkers rond het dorp zijn volgebouwd, zijn ze in Liempde gaaf bewaard gebleven. Zij werden intensief bewerkt vanuit het dorp en opgehoogd door eeuwenlange bemesting vanuit de potstal. Ze lopen nu nog door tot praktisch in de bebouwing. 

Ook treffen we nog een aantal driehoekige pleintjes aan waar herders het vee verzamelden om daarmee naar de gemeenschappelijke weidegronden buiten het dorp te gaan.

De dorpswandeling kan gecombineerd worden met een bezoek aan expositieruimte De Kleuskes aan de Oude Dijk 21 (ingang via De Kleuskes). De oude hoeve van de voormalige familie Van der Velden is ’s middags opengesteld van 13:00 tot 16:00 uur. Ook deze tentoonstelling is gratis te bezoeken. Centraal staan een aantal oude poffers die vorig jaar zijn gevonden in het depot en gerestaureerd.

Aanvang wandeling 

Deelnemers worden zondag 21 april aanstaande om 10.00 uur verwacht bij D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 in Liempde. De rondleiding is gratis en inclusief een kopje koffie of thee na afloop in het bezoekerscentrum.

Uit de krant