De pastorie in Liempde is een voorbeeld van het verkameren en opsplitsen van een woning. Daar werden enkele jaren geleden meerdere appartementen van gemaakt.
De pastorie in Liempde is een voorbeeld van het verkameren en opsplitsen van een woning. Daar werden enkele jaren geleden meerdere appartementen van gemaakt. Foto: Cock Stam, 2020.

Splitsen van huizen moet makkelijker worden in Boxtel

Algemeen

Het splitsen van huizen moet makkelijker worden in Boxtel. Het college kijkt daarbij ook naar creëren van extra kamers om in te wonen in bestaande panden. Boxtel onderzoekt nu de mogelijkheden en kijkt naar de spelregels in omliggende steden. In het tweede kwartaal van dit jaar moet er een plan op tafel liggen.    

Het onderzoek laat de gemeente door haar eigen ambtenaren uitvoeren. Zij gebruiken de regels voor het splitsen van woningen uit Den Bosch en Eindhoven als uitgangspunt en halen nu de behoeften en wensen in de dorpen en de gemeenteraad op. In de steden kan iedere woning gesplitst worden, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Huizen opdelen wordt nu ook al toegepast op kleine schaal. De procedures hiervoor zijn echter tijdrovend en duur vanwege het aanpassen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Vanwege het grote woningtekort grijpt Boxtel alle middelen aan om het aantal adressen in de gemeente te vergroten en zo inwoners meer kansen te bieden op betaalbare huizen. Ook ‘verkamering’ moet makkelijker worden: een woning ombouwen naar maximaal vier privé-vertrekken.

Parkeerdruk is een van de voorwaarden om splitsing toe te staan of af te wijzen. In wijken met veel flats of rijtjeshuizen zijn er minder parkeerplaatsen. Maar in dorpen als Liempde en Esch staan auto’s vaak op eigen grond en is er meer ruimte. In het lopende onderzoek kijkt de gemeente dan ook naar de huidige (parkeer)situaties per wijk.  

Het college kijkt ook naar de mogelijkheid om parkeernormen te versoepelen, zodat meer woningen aangepast kunnen worden. Dat gaf beleidsmedewerker Florine Treep van de afdeling volkshuisvesting onlangs aan tijdens een informatiebijeenkomst in de raadzaal: ,,Versoepeling betekent overigens niet direct dat huiseigenaren overal in Boxtel hun woning kunnen opdelen. Er blijven gebieden waar het niet is toegestaan omdat de parkeerdruk op de wijk al groot is. Denk daarbij aan de omgeving van de Hoogheemflats of in Selissenwal.”

Wethouder Wim van der Zanden kijkt voor woningsplitsen vooral naar de kerkdorpen. Daar staan grotere huizen en woonboerderijen die makkelijker op te delen zijn. 

Daarnaast kijkt hij naar oudere inwoners die ruim wonen, maar zoveel plek niet (meer) nodig hebben. Verhuizen is voor hen vaak geen optie, want er is weinig aanbod. Daarbij speelt mee dat senioren het liefst hun eigen stekje willen behouden. Splitsen kan dan voorzien in een behoefte om kleiner te wonen en tevens starters bedienen die nog niet zo’n groot onderkomen nodig hebben.

Uit de krant