Een afvaardiging van de Boxtelse gemeenteraad in het zorgbuurthuis in Oss.
Een afvaardiging van de Boxtelse gemeenteraad in het zorgbuurthuis in Oss. Foto: SP Boxtel

Boxtelse gemeenteraad brengt bezoek aan zorgbuurthuis Oss

Algemeen

Op dinsdagavond 21 november is er een afvaardiging van het college en de gemeenteraad van Boxtel op werkbezoek geweest in Oss. Er waren raadsleden en twee wethouders uit Boxtel naar de bijeenkomst gekomen. De Boxtelse partijen Balans, Combinatie’95, PvdA-Groenlinks en de SP toonden veel interesse in Zorgbuurthuis ’t Hageltje. Aanwezig bij het gesprek in Oss waren de wethouder Zorg & Welzijn uit Oss (Thijs van Kessel), een raadslid van de SP-Oss (Jan van Kreij), de directeur van een zorginstelling (Interzorg) en een kartrekker van ’t Hageltje.

Door een samenwerking tussen Zorginstelling Interzorg, de gemeente Oss en mensen in de wijk is het Zorgbuurthuis ‘t Hageltje is ontstaan. De kern van de nieuwe aanpak is dat alle deelnemers besloten om het Zorgbuurthuis op te starten zonder winst te maken. Zo kon het vertrouwen en de betrokkenheid van de wijkbewoners worden bereikt om op vrijwillige basis bij te dragen. Ze helpen vooral bij het uitlaten van honden, het koken van maaltijden, het organiseren van activiteiten en het doen van lichte zorg.

Het zorgbuurthuis bestaat uit 15 bewoners die allemaal een eigen woning huren voor 750 euro. Er is een gemeenschappelijke ruimte ingericht met behulp van een subsidie van de gemeente waar de bewoners samen kunnen eten, koffie drinken en elkaar ontmoeten. Voorlopig betreft het een pilot van 3 jaar en na deze 3 jaar hoopt ‘t Hageltje ook zonder subsidie van de gemeente Oss verder te kunnen.

Aanvankelijk was het moeilijk om de 15 woningen door wijkbewoners te laten bewonen. De ouderen waren huiverig om de eigen woning te verlaten waar ze tientallen jaren woonden. Door het goede netwerk in de wijk van de lokale SP in Oss lukte het steeds meer om mensen te overtuigen in ‘t Hageltje te komen wonen. Nu iedereen uit de wijk komt is het makkelijk voor buurbewoners om met elkaar afspraken te maken over lichte zorg die zo voor iedere dag geregeld is. De ouderen bloeiden hierdoor enorm op omdat ze niet meer eenzaam en geïsoleerd in de eigen woning zaten.

De zorginstelling Interzorg heeft drie vaste zorgmedewerkers op het buurthuis ingezet om de wat zwaardere zorg te verlenen. Dit brengt veel rust en er wordt een persoonlijk contact opgebouwd met de bewoners. Wijkbewoners leerden elkaar beter kennen. Ze zijn een crowdfunding actie gestart voor een jeu-de-boule baan bij ‘t Hageltje. Kinderen uit de buurt komen regelmatig op bezoek om een zelfgemaakte tekening aan de bewoners te geven die dat op hun beurt weer zeer kunnen waarderen. Kortom, de verbondenheid en zorg voor elkaar in de wijk nam toe.

Voor de zorgverlener was het moeilijk om een zorgverzekeraar te vinden. Veel lichte zorgwerkzaamheden worden nu door buurtbewoners gedaan. Het is lastig om precies vast te stellen wat wel of niet gedeclareerd kan worden. Vrijwilligers van ‘t Hageltje houden nauwkeurig bij wat er door wie gedaan wordt zodat later kan worden aangetoond dat het nieuwe concept ook voor de zorgverzekeraar beduidend goedkoper is dan in het huidige systeem. De bedoeling is dat er later één bedrag beschikbaar wordt gesteld door de zorgverzekeraar zodat alle registratie overbodig wordt.

De Osse wethouder Thijs van Kessel is er van overtuigd dat er een systeemverandering in de zorg nodig is. De manier waarop de huidige ouderenzorg is georganiseerd is niet meer houdbaar door een gebrek aan werknemers en geld. Er zal in de toekomst veel meer gedaan moeten worden door de directe omgeving. Wat volgens de wethouder heel belangrijk is, is een vastgoed investeerder die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Zo kan de huurprijs betaalbaar blijven. Verder is een goede mix van bewoners van belang met lichte- en zwaardere zorg zodat ze elkaar kunnen helpen.

De Boxtelse delegatie was onder de indruk van de Osse presentatie en heeft al enkele locaties in gedachten voor de eigen gemeente.

Uit de krant