De gemeente Boxtel presenteerde onlangs de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek jeugd 2022.
De gemeente Boxtel presenteerde onlangs de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek jeugd 2022. Foto: Sander van Kasteren, 2021

Aan de slag met uitkomsten cliëntervaringsonderzoek jeugd

Algemeen

Gemeente Boxtel is gestart met het meten van de cliëntenervaringen jeugd met de eigen gemeentelijke dienstverlening. In totaal wordt over drie jaren (2022,2023,2024) de dienstverlening gemeten. De eerste resultaten over 2022 zijn bekend. Met de verbeterpunten gaat de gemeente voortvarend aan de slag. 

De doelgroep van het onderzoek zijn cliënten die in 2022 een aanvraag hebben gedaan. Ouders/verzorgers hebben een vragenlijst ontvangen vanuit onderzoeksbureau MAGIS. Jongeren vanaf 16 jaar kregen de mogelijkheid zelf deel te nemen. Gemiddeld beoordelen de respondenten toegang Wegwijs met een 7,1 in 2022. Wegwijs is de plek waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over zorg, welzijn, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, opvoeden, opgroeien en wonen.

Jeugdhulpcliënten en hun ouders zijn tevreden over het contact met de gemeente. 61% is zeer tevreden over de bereikbaarheid van toegang Wegwijs. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze al hun vragen hebben kunnen stellen en dat er goed is geluisterd. In 68% zijn de plannen van aanpak over de hulpverlening helder. En is 62% tevreden over de mate waarin rekening is gehouden met andere problematieken binnen het gezin.

Voor 39% van de respondenten was het onbekend dat er gebruik gemaakt kon worden van een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) in de vraag voor de juiste hulp. De snelheid van het proces vanaf de aanvraag, het inplannen van het eerste kennismakinggesprek en het besluit zou ook verbeterd mogen worden. Bij 43% had het kennismakingsgesprek naar de aanvraag langer dan een maand geduurd. Het communiceren naar de inwoners over de stappen in het traject is daarin een punt van aandacht.

Uitnodiging

Het onderzoek over het jaar 2023 is ook al uitgevoerd en deze resultaten verwachten we in mei. Waarna we ook hiervan weer verbetering en maatregelen in kaart brengen en dit doorvoeren in onze dienstverlening.
Over 2024 worden nog onderzoeken verricht. Het onderzoek geeft de gemeente handvaten voor de mogelijke verbeteringen van de dienstverlening aan jongeren en hun ouders/verzorgers en inzicht in de zelfredzaamheid, verbetering van de leefsituatie en het perspectief van de cliënten. De respons is nog laag. Wethouder Van Laarhoven betreurt het om te zien dat het aantal benodigde respondenten van het onderzoek over 2022, net onvoldoende was waardoor het onderzoek niet representatief is. “Dit onderzoek is heel belangrijk, omdat de doelen en aanpak in de jeugdhulp staan of vallen bij de betrokkenheid en zelfredzaamheid van jongeren en hun ouders/verzorgers. Daarom vinden we het belangrijk om van zoveel mogelijk betrokkenen hun ervaringen te horen zodat we hiermee onze dienstverlening kunnen verbeteren”, benadrukt wethouder Désiré van Laarhoven. Ondanks dat de resultaten van het onderzoek over 2022 niet representatief zijn, neemt de gemeente de resultaten zeker serieus. Daarom willen we inwoners graag uitnodigen om de cliëntervaringsonderzoeken in te vullen.

Heeft u als inwoner zelf een vraag op het gebied van zorg, welzijn, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, opvoeden, opgroeien en wonen? Dan kunt u contact opnemen met Wegwijs van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur via (0411) 65 59 90. Kijk voor meer informatie op www.boxtel.nl/wegwijs.Wilt u gebruiken maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO)? Kijk dan op www.boxtel.nl/OCO voor meer informatie en de mogelijkheden.

Uit de krant