Particulieren dienen sinds 1 september melding te maken bij het waterschap als zij een kleine waterput hebben.
Particulieren dienen sinds 1 september melding te maken bij het waterschap als zij een kleine waterput hebben. Foto: Eigen collectie

Waterschappen: ‘meld kleine grondwaterputten bij ons’

Algemeen

De Brabantse waterschappen roepen sinds 1 september alle gebruikers van kleine grondwaterputten op om hun put te melden. Dit geldt voor inwoners en bedrijven. Het doel is meer inzicht in het grondwatergebruik in Brabant te krijgen. Voor het kleine grondwaterverbruik is dat nog onvoldoende duidelijk. Meer inzicht is hard nodig in een droger wordend Brabant. 

De afgelopen jaren verdroogt Brabant steeds meer. Het grondwatersysteem is uit evenwicht. Met elkaar halen we in Brabant steeds meer grondwater uit de grond, dan erin komt. En dat moeten we veranderen. Daarom werken de Brabantse waterschappen samen met andere organisaties aan herstel van het grondwater. 

Om dat goed te kunnen doen, hebben we meer inzicht nodig in ál het grondwatergebruik. Ook van de vele kleine grondwaterputten. Voor grote grondwatergebruikers gelden al jaren regels en een vergunningplicht.

Het melden van een kleine grondwaterput maken we verplicht vanaf 1 september. Voor die tijd hoefde melden nog niet, behalve in zogenoemde beschermde gebieden. 

Doordat er eerst geen meldplicht was, is er onvoldoende bekend waar en hoeveel grondwater mensen gebruiken. Bijvoorbeeld in tuinen, bij bedrijven en openbaar groen. Als we beter weten hoe dit gebruik invloed heeft op het grondwater, dan kunnen waterschappen betere maatregelen nemen om de grondwaterbalans te herstellen. 

Wat is een kleine grondwaterput?

Particulieren, bedrijven, gemeenten en agrariërs maken gebruik van kleine grondwaterputten. Met water uit deze putten sproeien mensen bijvoorbeeld de tuin of spuiten ze stof en vuil af. Ook wordt het gebruikt om vee te laten drinken, producten te wassen of nat te houden. 

Kleine grondwaterputten pompen maximaal tien kubieke meter water op per uur. Een kubieke meter water is duizend liter. Tien kuub dat betekent dus tienduizend liter water per uur. Het woord klein kan daarom daarom verwarrend zijn. ‘Klein’ werd ooit gekozen om het verschil met grote grondwatergebruikers voor industrie, drinkwater en landbouw duidelijk te maken. 

Meldplicht voor bestaande kleine putten: Particulieren, bedrijven, boeren en gemeenten kunnen hun kleine grondwaterput gratis en online bij hun eigen waterschap melden. De meldplicht gaat in op 1 september 2023. Melden kan tót 1 september 2024. Vergunningplicht voor nieuwe kleine putten: Voor het maken van een nieuwe put is voortaan een vergunning nodig. Dat geldt ook bij vervanging van een bestaande kleine put. 

Uit de krant