Zeus.
Zeus. Foto: Eigen collectie

Zeus tussen andere goden van het oude Griekenland

Zakelijk

Zeus is de heer van donder en bliksem, de oppergod van het oude Griekenland. Je vindt veel interessante feiten over hem op de site whoiszeus.nl. Het uitgewerkte ontwerp van het platform maakt indruk met zijn schoonheid en zal fans van oude Griekse mythen en legenden zeker bevallen.

De belangrijkste eigenschappen van Zeus

Zeus had, net als andere goden uit het oude Griekenland, speciale attributen waaraan hij gemakkelijk te herkennen was. Er is informatie bewaard gebleven over de volgende voorwerpen die met de god van de bliksem worden geassocieerd:

Een tweesnijdende bijl.

De bijl met twee bladen of, zoals hij ook werd genoemd, de labris, was het cultuswapen van Zeusa. Oude afbeeldingen van de godheid met dit dodelijke wapen, versierd met zigzaggen, spreken van het geloof van de Grieken dat Zeus de bijl gebruikte om bliksem te creëren. De twee bladen op de bijl hebben ook een diepe betekenis - ze symboliseren de twee krachten die de Donderaar beheerst - vernietiging en schepping.

Adelaar

Bij veel oude volkeren werd de adelaar beschouwd als een goddelijk dier, en de oude Grieken vormden daarop geen uitzondering. Volgens de legenden was de heilige adelaar een van de dieren die de kleine Zeus voedde, en later de god hielp bij de uitvoering van zijn plannen, bijvoorbeeld om de overwinning in de komende strijd met de titanen te voorspellen. Later kon Zeus zelf in een adelaar veranderen.

Bliksemschichten

Bliksemschichten of peruns zijn Zeus’ belangrijkste wapen. Mythen vertellen dat bliksemschichten in de vorm van vlammentongen door honderdarmige reuzen voor de god van de donder werden gemaakt om hem te helpen zijn gevecht met Kronos te winnen. Zeus gebruikte ze vervolgens voortdurend om zijn vijanden te verslaan en zondaars te straffen. Daarom werden de bliksemschichten een symbool van de hemelse straf.

De Aegis

De Aegis is het magische schild van de Donderaar. Dit attribuut is te zien op veel schilderijen waarop Zeusa is afgebeeld. Het schild beschermde niet alleen zijn meester, maar fungeerde ook als wapen om een oorverdovend gebrul van de donder te veroorzaken. De oude Grieken geloofden dat ze de hemelse donder hoorden doordat Zeus boos werd en op zijn schild sloeg.

Volgens een andere versie was de aegis een mantel van geitenleer die magische beschermende eigenschappen had en de god beschermde tegen verwondingen in de strijd.

Krans

Veel beelden beelden de Heer van Olympus af met een krans op zijn hoofd. Men gelooft dat de versiering werd geweven van de takken van de laurier en een heilige betekenis heeft. Deze plant symboliseert namelijk onsterfelijkheid en overwinning, dit waren de associaties die de oude Grieken hadden met de naam Zeus.

Zeus in de moderne film

In de moderne film wordt Zeus meestal afgebeeld als een statige man met brede schouders. Vaak verschijnt de held met lang los haar en een weelderige baard. Zijn hoofd is versierd met een krans en in de hand van het personage houdt hij zijn beroemde wapen - een bliksemschicht.

Sommige makers van films en tv-series wijken af van de gebruikelijke canon en beelden Zeusa af in andere gedaanten. Uiteraard is het doel van de filmmakers om het personage aan te passen aan de moderne werkelijkheid. Maar één ding blijft altijd hetzelfde - de karaktertrekken van de Donderer. In de overgrote meerderheid van de films en tv-series heeft hij een dapper, trots en hard karakter. Zoals Zeus de hoeder van de tradities en wetten van het oude Griekenland was, en de vrede van de mensen bewaakte, zo verschijnt hij in de moderne kunst als een van de positieve personages, aan wie kwaliteiten als rechtvaardigheid en barmhartigheid worden toegeschreven.

De Goden zijn Zeusa’s vijanden

Ondanks het feit dat Zeus de oppergod was en niet alleen de mensen hem gehoorzaamden, maar ook andere goden, waren er mensen die de dondergod kwaad toewensten. Zeus’ tegenstanders waren:

Kronos

De Titaan Kronos was de vader van de god van de bliksem. Na het vernemen van een voorspelling dat hij op een dag zou vallen in de strijd met een van zijn eigen kinderen, werd Kronos bang en verzwolg elk kind dat bij zijn vrouw Rhea werd geboren. Dankzij de inspanningen van zijn moeder wist Zeusu dit lot te vermijden en zijn eigen vader te trotseren. De oorlog tussen de god en de titaan sleepte zich tien jaar voort, maar toch wist de toekomstige Heer van Olympus te winnen.

Gaia

Gaia is de aardgodin en Zeusa’s grootmoeder van moederszijde. Tijdens de 10-jarige oorlog hielp zij Cronus actief en schiep zelfs reusachtige wezens die voor Zeusa en de andere goden zeer moeilijk te hanteren waren.

Athena

De dochter van Zeusa en godin van de wijsheid, Athena was een van de samenzweerders tegen haar vader. Haar deelname aan de misdadige samenzwering werd zelfs niet verhinderd door het feit dat de Donderaar meer van haar hield dan van al zijn andere dochters.

Hera

Hera is de godin die de huwelijksband bewaakt. Zij was de derde vrouw van de god van de bliksem en tevens zijn oudere zuster. Hoewel Zeus haar redde uit de gevangenschap van Kronos, smeedde haar zus een complot om de Donderaar gevangen te zetten in het dodenrijk Tartarus. Samen met haar handlangers viel Hera de slapende god aan, maar Zeus werd geholpen door zijn geliefde en het plan mislukte.

Prometheus

De Titaan Prometheus hoorde van een voorspelling waarin stond dat het kind dat uit het huwelijk van Zeusa en Thetis was geboren, zijn vader in kracht en macht zou overtreffen. Prometheus wilde dat de voorspelling uitkwam, zodat de god van de bliksem zijn macht over de wereld zou verliezen, en zei er niets over. Daarom ketende Zeus de tegenstander aan een van de hoge bergen van de Kaukasus en leerde vele jaren later alsnog van hem de essentie van de voorspelling.

Nog meer interessante informatie over de god van de bliksem kunt u lezen op onze site. Alle ongewone feiten over Zeus en zijn biografie zijn daar verzameld.

Uit de krant