Door stoeptegels te verwijderen, wordt je tuin niet alleen mooier, maar kan regenwater ook beter worden opgevangen.
Door stoeptegels te verwijderen, wordt je tuin niet alleen mooier, maar kan regenwater ook beter worden opgevangen. Foto: Milieu Centraal.

Boxtel wordt nog groener, want de Tegeltaxi gaat rijden!

Duurzaamheid

De gemeente Boxtel doet mee met het NK Tegelwippen. Tot het najaar gaan we samen met inwoners zo veel mogelijk tegels verwijderen om de gemeente groener en klimaatbestendiger te maken. Daarom organiseren wij verschillende acties om zo veel mogelijk verharding uit de tuin te halen. De eerste actie is de Tegeltaxi, waarbij inwoners op 5 momenten tuintegels kunnen aanbieden. De gemeente haalt de tegels gratis op zodat er meer ruimte over blijft voor groen in de tuin.

Minder tegels en meer beplanting in de tuin werkt verkoelend en leidt tot minder wateroverlast. Regenwater kan beter in de grond zakken, planten houden het water vast met hun wortels en verdampen dit via hun bladeren en zorgen hiermee voor verkoeling. Zo gebruiken we meer regenwater en raakt het riool minder snel overbelast tijdens hevige regenbuien. Naast tegels verwijderen zijn ook andere maatregelen mogelijk om te zorgen dat er minder water in het riool gaat. Denk hierbij aan het afkoppelen van de regenpijp en het aanleggen van een sedumdak. De gemeente Boxtel heeft ook voor deze activiteiten subsidies beschikbaar.
Het wippen van tegels om ruimte te maken voor groen is niet alleen mooi, maar ook goed voor de biodiversiteit. Vogels en insecten hebben het zwaar in bebouwd gebied. De versteende omgeving biedt weinig voedsel, schuil- en nestmogelijkheden. Als de gewipte tegels vervangen worden door planten ontstaat er een geschikter leefgebied voor allerlei verschillende dieren. Boxtel werkt al een aantal jaren aan de vergroening van de gemeente, om de biodiversiteit te bevorderen. Maar ook bewoners kunnen zelf een ‘steentje bijdragen’ door mee te doen aan deze en aankomende vergroeningsacties.
Inwoners die het komende jaar tegels uit de tuin willen halen kunnen zich aanmelden via www.boxtel.nl/nktegelwippen. De gemeente zorgt ervoor dat ze worden opgehaald. De Tegeltaxi rijdt tot en met oktober, op de volgende dagen: 2 april, 6 & 27 mei, 23 september en 28 oktober. Tegels aanmelden kan tot en met de woensdag vóór de ophaaldag. Bij aanmelding kan worden aangegeven om hoeveel tegels het gaat. Alleen hele of halve tegels, straatstenen of klinkers kunnen we meenemen. Meer voorwaarden staan vermeld in het aanmeldformulier.
Het komend jaar organiseren we meer acties om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Zo kunnen inwoners tijdens de Week van ons Water in april met korting een regenton kopen. Acties worden vermeld op de website of de sociale media van de gemeente. Om geen actie te missen, kunnen inwoners zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief via: www.boxtel.nl/nieuwsbrief-duurzaamheid.

Door stoeptegels te verwijderen, wordt je tuin niet alleen mooier, maar kan regenwater ook beter worden opgevangen. Foto: Milieu Centraal.

Uit de krant