Artist impression van het gebouw met boven- en benedenwoningen. In eerste instantie zouden hier vijf woningen voor sociale huur zijn, maar nu is afgesproken dat deze allemaal goedkope koopwoningen worden.
Artist impression van het gebouw met boven- en benedenwoningen. In eerste instantie zouden hier vijf woningen voor sociale huur zijn, maar nu is afgesproken dat deze allemaal goedkope koopwoningen worden. Foto: JYB architecten.

Koopwoningen voor starters bij Kerkweide Oost in Liempde

Algemeen

De ontwikkeling van Kerkweide Oost krijgt een wijziging van invulling van de woningen. In het plan op de locatie tussen de Kerkheiseweg, Bergstraat en de Boxtelseweg komen 18 twee-onder-een-kap-woningen, twee vrijstaande woningen en acht beneden-bovenwoningen. Het college van B&W heeft dinsdag 7 mei besloten in te stemmen met het voorstel van de ontwikkelaar om van de acht beneden-bovenwoningen goedkope koopwoningen te maken.

In een eerdere overeenkomst was afgesproken om van de acht beneden-bovenwoningen minimaal vijf sociale huurwoningen te maken. Dit bleek echter niet haalbaar. De ontwikkelaar en gemeente zijn in overleg gegaan om een passende oplossing te zoeken die het meest aansluit bij de oorspronkelijke afspraken en bij de onlangs vastgestelde doelgroepenverordening. 

230.000 euro

In plaats van vijf sociale huurwoningen worden nu alle acht boven-benedenwoningen ontwikkeld als goedkope koopwoningen. Dat zijn woningen van maximaal 65 vierkante meter groot en een verkoopprijs van maximaal 230.000 euro. Wethouder Désiré van Laarhoven geeft aan: “Binnen de mogelijkheden die er zijn hebben we met deze afspraak een goede oplossing gevonden voor starters in Liempde. Dit plan sluit heel goed aan bij de behoefte van de inwoners van Liempde.”

Zelfbewoning

Voor alle initiatieven ná december 2023 is de Doelgroepenverordening gemeente Boxtel van toepassing. Dit initiatief is van voor deze datum, maar desondanks is gezocht naar een vorm die het meest hierbij aansluit. Deze oplossing is gevonden door goedkope koopwoningen in de markt te zetten in combinatie met een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. 

De zelfbewoningsplicht geldt voor twee jaar en het anti-speculatiebeding voor tien jaar waarbij de afdracht voor de overwaarde jaarlijks met 10 procent afneemt. De overwaarde komt toe aan het Volkshuisvestingsfonds van de gemeente. Dit wordt ingezet voor een extra aandeel sociale huurwoningen in andere woningbouwplannen.

Verdere procedure

De planologische procedure is doorlopen en het bestemmingsplan ‘Kerkweide Oost’ is inmiddels onherroepelijk, net als de omgevingsvergunning voor de grondgebonden woningen. De omgevingsvergunning voor de beneden-bovenwoningen is 6 mei jongstleden verleend.

Uit de krant