Het flinke hol bevindt zich in Boxtel aan een slootkant, die overgaat in het spoortalud. ProRail heeft er een wildcamera geplaatst.
Het flinke hol bevindt zich in Boxtel aan een slootkant, die overgaat in het spoortalud. ProRail heeft er een wildcamera geplaatst. Foto: eigen collectie

Nieuwe dassenburcht? ProRail filmt dierenhol uit voorzorg

Algemeen

Om in de gaten te houden of dassen opnieuw aan het graven zijn onder het spoor in Boxtel, heeft ProRail een wildcamera geplaatst. Een flink dierenhol is gevonden vlakbij de overweg Essche Heike en de spoorwegbeheerder monitort óf en zo ja, welke beesten er huizen. 

Woordvoerder Joke van der Cruysen: ,,Er zijn nog geen uitkomsten bekend. Het is ook niet zeker of het hol ‘bewoond’ is, dat willen we echter wel graag weten.” In maart 2023 bezorgden dassen ProRail nogal wat werk. De dieren hadden een burcht met diverse gangen gegraven onder het spoor in Esch en daar werd gevreesd voor een verzakking. Er reden daar een week lang geen treinen.
In december werd opnieuw een dassenhol ontdekt tussen Boxtel en Liempde, wederom met vertakkingen onder de rails. Dat betekende weer vertraging. De das is een beschermde diersoort, medewerkers van ProRail moesten daarom zorgvuldig te werk gaan.
Of er ook nu dassen verblijven onder het spoor, is nog onduidelijk. Het zouden ook vossen of konijnen kunnen zijn. Mogelijk betreft het een verlaten burcht. ProRail houdt de situatie scherp in de gaten om tijdig in te kunnen grijpen. Als het hol inderdaad in gebruik is, volgen mogelijk maatregelen. Die neemt ProRail altijd in overleg met ecologen.

Uit de krant