In een opslagruimte in Boxtel werd vorig jaar 500 kilo aan designerdrugs gevonden.
In een opslagruimte in Boxtel werd vorig jaar 500 kilo aan designerdrugs gevonden. Foto: eigen collectie.

Designerdrugs en illegale prostitutie op het spoor in Boxtel

Algemeen

Het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) heeft in 2023 bij controles in de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Meierijstad en Heusden onder meer 500 kilo designerdrugs, 325 kilo BMK, gestolen voertuigen, nepartikelen en illegale sigaretten en medicijnen gevonden. Het BIM is op 44 gevallen van illegale prostitutie gestuit. Daarbij is het belangrijk om te controleren of sekswerkers geen slachtoffer zijn van mensenhandel. Ook is er op diverse locaties hennep aangetroffen. In totaal voerde het BIM met de samenwerkingspartners 247 controles uit in de vijf Meierij-gemeenten.

In het BIM werken de vijf gemeenten nauw samen met externe partners waaronder de politie en het RIEC om criminaliteit en andere misstanden tegen te gaan.
In Boxtel werden door het BIM een henneplocatie en 500 kilo designerdrugs aangetroffen. Omdat designerdrugs nog niet verboden zijn, kon daar strafrechtelijk niet tegen op getreden worden. Wel bleek dat de drugs op grond van milieuwetgeving niet op de juiste manier werd opgeslagen. Omdat dit gevaar opleverde voor de omgeving van de opslaglocatie, is de partij afgevoerd door de omgevingsdienst. Op dit moment is er een wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen om ook deze designerdrugs strafbaar te stellen onder de Opiumwet.
De gemeente Sint-Michielsgestel is de gemeente waar de meeste controles plaatsvonden. Dat waren er maar liefst 102. Dit komt omdat er meerdere locaties met opslagboxen zijn bezocht. In die boxen werden onder meer gestolen koelgasflessen, een gestolen auto en 325 kilo BMK aangetroffen. BMK is een grondstof die gebruikt wordt voor het vervaardigen van harddrugs. Ook werden in een loods 2000 knaagdieren aangetroffen die daar gehuisvest waren onder slechte omstandigheden.

In Vught werden relatief veel gevallen van illegale prostitutie geconstateerd. Er werden ook drugs aangetroffen. In Meierijstad werden diverse henneplocaties aangetroffen. Ook werden nepartikelen en illegale sigaretten en shag in beslag genomen. Bij controles in Heusden werden meerdere gestolen elektrische fietsen en wapens gevonden. Deze zijn in beslag genomen. Het BIM treft vaker illegale medicijnen aan in winkels, ook in Heusden was dat het geval. Omdat deze medicijnen niet gecontroleerd zijn, worden ze altijd in beslag genomen.

Burgemeester Ronnes van Sint-Michielsgestel is net als zijn collega’s uit de regio tevreden over de resultaten van de gezamenlijke aanpak. “Met verschillende partners werken we hard aan het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Hierbij gaat het niet alléén om de overtredingen, maar ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners en ondernemers. Door samen te werken in het BIM staan we als deelnemende overheden sterker. Eendracht maakt macht, ook hier. Door samen de ogen open te houden, geven we criminelen geen of in elk geval minder kans. Ook kunnen we inwoners en ondernemers beter helpen om criminelen, letterlijk, buiten de deur te houden. Je ziet dat het echt iets oplevert als instanties als gemeente, politie en andere partners samen optrekken met inwoners en ondernemers. Dat wijzen de cijfers wel uit. Het mooie daarbij is dat je niet alleen je gemeente, maar de hele regio minder aantrekkelijk maakt voor criminelen.”

De rol van inwoners en ondernemers is belangrijk bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Zij zijn de ogen en oren van de wijk en kunnen verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden bij de politie. Dit kan via het 0900 8844 of bij spoed op 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Meldingen worden altijd serieus genomen en uitgezocht.

Ondermijnende criminaliteit is overal, ook waar je het niet verwacht. Ondermijning kent verschillende vormen waarbij criminelen geweld en intimidatie niet schuwen en de bovenwereld nodig hebben om hun zaken te kunnen doen. Ze zetten zo mensen in die geen deel uit maken van hun ‘onderwereld’. Het gaat bijvoorbeeld over de productie en handel in drugs waarbij anderen bewust of onbewust meewerken of een oogje dichtknijpen. Het geld wat verkregen wordt met deze illegale handel wordt gebruikt om legaal zaken te doen bijvoorbeeld het kopen van dure huizen, auto’s of andere luxegoederen. Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.

Uit de krant