Bij Esch zijn de keringen langs de Essche Stroom verhoogd zodat het dorp in de toekomst droge voeten blijft houden.
Bij Esch zijn de keringen langs de Essche Stroom verhoogd zodat het dorp in de toekomst droge voeten blijft houden. Foto: Eigen collectie

Waterschap: waar blijven we met ons water?

Algemeen

Waterschap De Dommel zorgt voor onze ‘droge voeten’. Het waterschap voert veel maatregelen uit om ons tegen wateroverlast te beschermen. In de dorpen en in de steden. De klimaatverandering zorgt voor meer extreme buien. Daar bereiden we ons op voor. Dat doen we bijvoorbeeld door meer ruimte te geven aan het water. Hoe we dat doen, daar heb jíj invloed op!

Het waterschap richt gebieden in waar het teveel aan water tijdelijk opvangen wordt. Deze waterbergingsgebieden zorgen bij veel regen voor minder wateroverlast. Een voorbeeld van een waterberging is het Bossche Broek. Dit gebied stond in 1995 vol water. De snelweg overstroomde. Het scheelde niet veel of ook woningen, winkels en straten in de omgeving kregen last van het water. Daarom is van het Bossche Broek een waterbergingsgebied gemaakt. Het is ook een mooi natuurgebied. Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen.
Laaggelegen gebieden beschermen we tegen hoogwater. Daarom bouwen we daar dijken of verhogen we die. In Esch hebben we de dijken langs de Essche Stroom opgehoogd. Zo houden de bewoners ook in de toekomst droge voeten. We hebben de dijken ingezaaid met een bloemrijk mengsel van grassen en kruiden. Dat maakt de dijken sterker en het trekt insecten aan. De natuur verbetert hierdoor. Je kunt op deze dijken wandelen en je hebt er een mooi uitzicht op de Essche Stroom.
In ons gebied stromen beken door laaggeleggen landschappen. We laten de beken weer slingeren door het landschap. We maken ze breder en vlakken de oevers af. Zo krijgt het water meer ruimte. Het beekdal kan bij hevige regen water opvangen. Daarom hebben we het beekdal van de Oude Strijper Aa tussen Leende en Soerendonk verbeterd. De beek was eerst recht. Nu slingert deze weer door het landschap. Zo neemt de snelheid van het water toe. En de kwaliteit van het water verbetert. Dat is goed voor planten en dieren. De beek is zó aangepast dat deze beter tegen droge en natte periodes kan.
Wat vind jij? Bepaalt het water waar onze huizen komen? Of bepalen onze huizen waar het water mag komen? Moet een waterschap zich bezighouden met recreatie op en langs de dijk? Of is alleen veiligheid belangrijk? Hoe zie jij de toekomst van ons water?
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze zijn tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Er spelen verschillende belangen over bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. Er valt echt iets te kiezen. Stemhulp dommel.mijnstem.nl kan je helpen. Meer informatie staat ook op www.dommel.nl/verkiezingen.

Uit de krant