Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: 777a8a
Foto: Jan van der Steen
Politiek nieuws

Boxtelse raad slaat verzoenende toon aan en stemt in met begroting

Boxtel - Met een krappe meerderheid is dinsdagavond de begroting voor het komend jaar aangenomen door de Boxtelse gemeenteraad. Tijdens de algemene beschouwingen was het vooral de vriendelijke toon die werd aangeslagen die opviel. Geen van de 18 moties was suggestief of bevatte teksten die als steek onder water opgevat kon worden. Daarmee lijkt de 'relatietherapie' voor de politiek effect te hebben.

Nadat in de vergadering van augustus figuurlijk nog enkele rake klappen vielen op het politieke toneel verliepen de algemene beschouwingen vlot en rustig. In een relatief korte vergadering van zo'n 6 uur werden ruim 18 verrassend mild geformuleerde moties ingediend die verrassend eensgezind werden aangenomen. 'Slechts' 2 verzoekjes sneuvelden.

Moties die opriepen een doorbraak met betrekking tot de nieuwbouw van Winkelcentrum Oosterhof te forceren, een motie die opriep tot een herziene inspraakprocedure van het verkeersplan Move'31 en een motie ter bevordering van het welzijn van senioren konden rekenen op steun van alle partijen. Ook wat meer exotische ideeën zoals een proef met zonnepanelen in het wegdek, of een motie die opriep de elektrische voertuigen die de gemeente tot haar beschikking heeft buiten gebruikstijden beschikbaar te stellen voor Boxtelse burgers konden op unanieme goedkeuring rekenen.

Even dreigde de vriendelijke sfeer toch verloren te gaan toen 'hoofdpijndossier' De Kleine Aarde op tafel kwam. De gehele oppositie op PvdA/GroenLinks na vond het wel tijd worden dat de gemeente wat meer druk zou uitoefenen op Het Collectief om nu eindelijk de huur van het al sinds 2016 gehuurde terrein over te maken. Daartoe diende BALANS ook een motie in. Hoewel ook plaatsvervangend wethouder Herman van Wanrooij (wethouder Peter van de Wiel moest vanwege ziekte verstek laten gaan) vond dat het wel eens tijd werd om de openstaande rekeningen weg te werken, wilde hij nog niets van machtsmiddelen vanuit de gemeente weten. "Het momentum is daarvoor niet goed", aldus Van Wanrooij. "Wij gaan, net zoals met andere partijen waarvan we nog geld tegoed hebben, altijd eerst in gesprek. Uiteindelijk strandde die motie dan ook, evenals een oproep om Esch extra te betrekken bij verkeersplan Move'31. "Dat traject moeten we eerst bespreken met de gemeente Haaren", luidde de reactie van Van Wanrooij.

Ook waren er zorgen over het feit dat de begroting slechts sluitend was wegens een greep van meer dan 1 miljoen euro uit de algemene reserve. Daar komt bij dat Boxtel via de ambtelijke organisatie een meevaller van 270.000 euro op de salarissen had. Zonder die onverwachte meevaller had er een grotere greep uit de spaarpot gedaan moeten worden.

Uiteindelijk stemden oppositiepartijen CDA, VVD en BALANS tegen zowel de begroting 2019 als de tweede bestuursrapportage 2018. Hun kritiek? De extra greep uit de reserves, het lege reserve sociaal domein en het niet, of te weinig in de plannen terugzien van de eigen politieke agenda. PvdA/GL en de coalitiepartijen SP, Combinatie95, INbox en D66 stemden wel in. Een meerderheid, dus werden beide voorstellen aangenomen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>