Leerlingen van basisschool De Hobbendonken volgden deze week de workshop Sport & Dans. Die werd voor JooP verzorgd door Debbie Ophof.
Leerlingen van basisschool De Hobbendonken volgden deze week de workshop Sport & Dans. Die werd voor JooP verzorgd door Debbie Ophof. Foto: eigen collectie.

JooP trakteert op ruim 60 muzikale workshops

Cultuur

Boxtel pakt dit jaar uit met de Kindermuziekweek. Zowel in aanloop ernaartoe als in de week van 5 tot en met 13 april. JooP Muziekopleidingen neemt het voortouw.

Deze week is gestart met de eerste van vijf verschillende workshops. Kinderen gingen aan de slag om zelf muziekinstrumenten te maken. Maar er volgen ook nog lessen over zang, taal & rap en sport & dans. Bovendien hebben zich vijftien kinderen aangemeld voor een blazersklasje en start een nieuw lokaal jeugdkoor. In totaal bezoekt JooP deze weken 64 klassen op negen scholen in Boxtel.
In Liempde en Esch vinden geen activiteiten plaats. ,,De reden daarvoor is begrijpelijk”, zegt JooP-voorzitter Frans Snellaars. ,,De twee scholen in die dorpen hebben dit jaar al tal van activiteiten op het programma staan met de plaatselijke fanfares die een jubileum vieren. Nóg meer zou te veel van het goede worden.”

Muziekweek

De landelijke Kindermuziekweek wordt gehouden van 5 tot en met 14 april. Lokaal eindigt het evenement een dag eerder. Zaterdag 13 april wordt in Podium Boxtel een groots opgezet festival gehouden. De populaire TikTok-trompettist en deejay Jeffrey Parmentier, afgelopen weekeinde nog succesvol in Liempde, treedt daar op. Daarnaast is er onder meer een muziekspeeltuin en kunnen kinderen uiteenlopende muziekinstrumenten uitproberen. Nadere informatie over deze dag volgt later.
JooP ontving een extra subsidiebijdrage van de gemeente Boxtel, een royale donatie van de Lionsclub en enkele sponsorbijdragen van lokale bedrijven. Bovendien heeft stichting BELL een flinke financiële bijdrage toegezegd. Daardoor kunnen in vergelijking met eerdere edities van de Kindermuziekweek veel meer activiteiten worden opgezet om kinderen in contact te brengen met muziek. En dat is hard nodig, weet Snellaars.

Stichting JooP werd enkele jaren geleden opgericht door de gezamenlijke muziekverenigingen. Daarvan bleven uiteindelijk alleen de Lennisheuvelse fanfare Sint-Arnoldus en Boxtel’s Harmonie over, de overige drie korpsen onderschreven wel de uitgangspunten en lesmethoden. Op deze manier blijven zij - weliswaar vanaf een afstandje - betrokken.
Door de opheffing van Sint-Arnoldus is Boxtel’s Harmonie nu de enige aandeelhouder van JooP, maar de deur naar meer samenwerking met de drie andere verenigingen blijft altijd open, benadrukt Snellaars. Via CultuurBox, binnen Brede Scholen Boxtel belast met cultuureducatie, presenteerde JooP de plannen voor de Kindermuziekweek met de interne cultuurcoördinatoren van de basisscholen.

Impressie van een open dag die JooP Muziekopleidingen hield om kinderen instrumenten te laten uitproberen.
Leerlingen van De Vorsenpoel volgden vorig jaar via JooP een trommelworkshop tijdens de Kindermuziekweek.

Uit de krant