Logo mooiboxtel.nl
De voorgenomen sluiting van de dubbele spoorwegovergang op Tongeren houdt de gemoederen al jaren bezig.   | Fotonummer: c75cce
De voorgenomen sluiting van de dubbele spoorwegovergang op Tongeren houdt de gemoederen al jaren bezig. (Foto: Mark van der Pol)
PHS

Raad stemt in met verbindingsweg Tongeren in PHS-pakket

Boxtel - Ondanks vijftien ingediende zienswijzen en felle kritiek van oppositiepartij BALANS heeft de Boxtelse gemeenteraad dinsdag ingestemd met de aanleg van een verbindingsweg op Tongeren. De weg maakt onderdeel uit van het maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor.

In het PHS-programma wordt de spoorwegovergang op Tongeren gesloten. Om de bereikbaarheid van het buurtschap Tongeren gebied te garanderen wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd. Deze nieuwe weg moet aangesloten worden op de toekomstige VLK en op de Mezenlaan. Daarnaast omvat de weg snelheidsremmende maatregelen om doorgaand verkeer te ontmoedigen.

BALANS is echter, samen met enkele bezwaarmakers bang dat doordat het maatregelenpakket PHS gefaseerd wordt uitgevoerd de aansluiting van de nieuwe verbindingsweg op de toekomstige VLK lang op zich kan laten wachten. Dit zou de bereikbaarheid van het gebied juist niet ten goede komen. Volgens de bezwaarmakers is het namelijk mogelijk dat de VLK gereed komt voor de afsluiting van de spoorwegovergangen op Tongeren, maar ruim voordat de verbindingsweg gereed is. Dat zou op de smalle Mezenlaan volgens hen veel zoekverkeer, waaronder vrachtwagens opleveren en de bereikbaarheid van Tongeren ernstig schaden. Daarnaast vinden de zij de verkeerstellingen waarop het Boxtelse college zich baseert niet betrouwbaar.

Inspreker Liesbeth van Esch, van Bandenbedrijf Van Esch op Tongeren 16, vreest grote bedrijfsschade. In een duidelijk betoog zette ze de al meer dan twintig jaar van onduidelijkheid die rond de sluiting van de dubbele overweg - en daarmee ook rond haar bedrijfsvoering - uiteen. "Uiteindelijk hebben we in 2003 toch maar een aanbouw gedaan", geeft Van Esch aan, om later te vervolgen, "en in 2013 is voor de 'slechte' variant gekozen. Nu, vijf jaar later, is de uitvoering daarvan nog steeds geen feit." Ze vraagt zich dan ook hardop af hoe het mogelijk is met zo'n onduidelijke toekomst een bedrijf te runnen op Tongeren.

De wethouder kan een deel van de zorgen wegnemen. Hij geeft aan dat de gemeente probeert de plannen voor de VLK en de verbindingsweg gezamenlijk aan de Raad van State voor te leggen. Dit moet de kans dat beide plannen gelijktijdig aanbesteed kunnen worden vergroten. BALANS vindt dat niet voldoende en wil de belangen van de omwonenden beter geborgd zien. "De houding van het college past niet bij een meewerkende gemeente. Het advies van de werkgroep Tongeren is gewoon van tafel geveegd", aldus BALANS-fractievoorzitter Wim van der Zanden. De andere partijen zijn wel voldoende overtuigd door de woorden van de wethouder en stemden in met het raadsvoorstel.

Lees meer over de aanleg van de verbindingsweg in DeMooiBoxtelKrant van woensdag 17 oktober

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>