Logo mooiboxtel.nl
Hoe de Rechterstraat er nu uitziet...   | Fotonummer: 9bba18
Hoe de Rechterstraat er nu uitziet... (Foto: Centrummanagement Boxtel)
Algemeen nieuws

TipMooiBoxtel: 'ondernemers verbinden en leegstand bestrijden belangrijkste taken centrummanagement'

Boxtel - Het tegengaan van leegstand wordt door veel Boxtelaren gezien als de belangrijkste taak van het centrummanagement. Dit blijkt uit de antwoorden die ons opiniepanel TipMooiBoxtel gaf. Van de 218 respondenten gaf 65 procent aan dat het tegengaan van lege winkelpanden de belangrijkste taak van de centrummanager is, gevolgd door veiligheid (50 procent) en uitstraling (43 procent) van het Boxtelse centrum. Als zij zelf centrummanager waren zouden de panelleden vooral inzetten op duidelijke communicatie en betere samenwerking tussen de ondernemers om dit te bereiken.

Afgelopen maand leidde de kerstfair, waaraan slechts een kleine groep ondernemers in de Stationsstraat actief deelnam, uit verschillende kringen tot kritiek op het centrummanagement. Toen was de teneur dat centrummanager Berry Dankers er onvoldoende in slaagde ondernemers in het centrum op één lijn te krijgen. Zelf gaf hij destijds aan dat er bij veel ondernemers een afwachtende houding te bespeuren viel en dat het centrummanagement geen evenementenbureau is. Boxtel geeft hem hierin dus (deels) gelijk. Evenementen worden door slechts 38 procent van ons panel als belangrijkste taak van de centrummanager genoemd.

Toch, als het panel heel specifiek gevraagd wordt naar de organisatie van een evenement als de kerstfair, ontstaat een ander beeld: een kleine meerderheid van de ondervraagden (53 procent) vindt dat dit wél de verantwoordelijkheid van het centrummanagement is. Deze discrepantie is te verklaren als je de uitleg leest die veel panelleden gaven. Volgens een overgrote meerderheid van hen zijn ondernemers namelijk zelf niet in staat een succesvolle kerstfair te organiseren. Als reden wordt bijvoorbeeld genoemd dat de ondernemers op gespannen voet met elkaar leven, er een matige communicatie is tussen ondernemers en het centrummanagement en ook naar buiten toe.

Communicatie
Ook hier spreekt ons panel zichzelf tegen, want slechts 17 procent van de ondervraagden vindt communicatie een van de drie belangrijkste taken van het centrummanagement. Om de neuzen in het Boxtelse centrum één kant op te krijgen lijkt communicatie toch echt een belangrijke factor. Een mogelijke verklaring hiervoor is te vinden als je de verschillende reacties van onze panelleden leest: zij vinden de samenwerking niet enkel de taak van de centrummanager, maar evengoed van partijen als de gemeente, Boxtel Vooruit en winkeliers. Kortom, de samenwerking moet van alle kanten komen. Wel vinden zij dat het centrummanagement wat meer de hand zou kunnen uitsteken.

Dankers geeft desgevraagd aan dat er vooral weinig animo vanuit de ondernemers lijkt te komen. Hij wijst op een oproep die hij in de ondernemersgroep op Facebook plaatste. Die werd door zo'n 80 procent van de ondernemers gezien, maar niemand reageerde, aldus de centrummanager. "Iedereen heeft mijn nummer, weet waar ik woon en ik loop hier met grote regelmaat door het dorp", wijst hij op zijn bereikbaarheid. Op de vraag waar die ogenschijnlijk apathische houding vandaan komt, heeft hij geen antwoord.

Prijsvechters
Een doorn in het oog, zowel voor de centrummanager als ons panel, is leegstand. Volgens TipMooiBoxtel zijn daar drie redenen voor: een eentonig winkelaanbod, te hoge huurprijzen en een saaie uitstraling van ons centrum. Men noemt het winkelaanbod eentonig, met te veel prijsvechters zoals OP=OP en outlet-stores. Ook hanteren verschillende winkels verschillende openingstijden, iets dat volgens veel panelleden direct gelijkgetrokken mag worden. "Er zijn in Boxtel geen manieren om winkeliers te verplichten tegelijk open te zijn", geeft Dankers aan. Wel laat hij weten dat op het verzoek van de ondernemers onlangs een onderzoek is gestart naar hoe de onduidelijkheid rond de openingstijden kan worden weggenomen. Een volgende stap is de openingstijden meer op een lijn te krijgen.

Dat het centrum weinig sfeervol is, daar is Dankers het volledig mee eens. Volgens hem komt daar binnen niet afzienbare tijd verandering in dankzij drie centrumplannen die momenteel 'ineen geschoven' worden: Boxtel binnen de bruggen, dat de Binnendommeltjes weer zichtbaar moet maken in het straatbeeld, het door Stichting Toekomst Stationsstraat gemaakte plan voor deze straat en het centruminspiratieplan, ontwikkeld door het centrummanagement.

Dankers bestrijdt dat de huurprijzen te hoog zijn. En al zouden ze dat zijn, dan heeft de centrummanager daar geen invloed op. Op de vraag of hij zelf de huurprijzen te hoog vindt antwoordt hij enigszins raadselachtig: "Ik zit liever voor 20.000 euro per maand op de Kalverstraat dan voor 10 euro in de Kampina." Hij verduidelijkt die uitspraak door aan te geven dat in een aantrekkelijk centrum de huidige huurprijzen wellicht als goedkoper worden ervaren dan in een onaantrekkelijk centrum. "Het begint bij uitstraling."

Het grote probleem van het Boxtelse centrum is dat er veel lange percelen zijn die in de loop van de tijd volgebouwd werden. Dit ging lange tijd goed, totdat de crisis toesloeg. Nu willen kleine winkeliers de grote panden niet hebben. Bovendien zijn de grote ketens niet meer geïnteresseerd in middelgrote gemeenten als Boxtel, aldus Dankers. Dan blijven de prijsvechters over. "En het is niet aan het centrummanagement om te bepalen welke winkels hier zitten", geeft Dankers aan. Volgens Dankers is dit een typisch Boxtels probleem. Het ligt dus voor de hand te denken dat ook de Boxtelaar zelf hier een rol in heeft: wil je geen prijsvechters in het centrum, kóóp er dan ook niets meer. Die gedachte beaamt Dankers.

Verkeer
Verder is opvallend hoeveel Boxtelaren zich storen aan het drukke verkeer in het centrum: ruim één op de zes ondervraagden geeft aan dat (brom)fietsers uit het centrum geweerd moeten worden of dat er op zijn minst duidelijke fietspaden moeten komen. Bovendien valt op dat, in tegenstelling tot veel winkeliers, de Boxtelaren het centrum, en met name de markt graag autoluw zouden zien.

Toch deelt ook de centrummanager deze mening. Maar dan moeten er volgens hem wel goede alternatieven zijn. Liever had hij, vanuit de ogen van centrummanagement, een fiets- en autoluw kernwinkelgebied gezien. Wel geeft hij aan dat Boxtel op de goede weg is met de nieuwe Marktplannen. "15 parkeerplekken, waarvan twee invalidenplekken", recapituleert hij. Het weren van fietsers en bromverkeer in de Rechterstraat bij de HEMA is volgens hem nog een brug te ver: "Dat is een belangrijke doorgangsroute vanaf Oost. Als die allemaal over de Raaphof moeten..." Bovendien geldt ook hier volgens Dankers dat Boxtelaren ook bij zichzelf te raden moeten: "We maken ons er allemaal schuldig aan dat we tóch door de Rechterstraat naar de Stationsstraat fietsen of brommen, óók ik."

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>