Twaalf beuken langs de Oirschotseweg worden volgende week gekapt. De gemeente meldt dat ze ziek zijn en daardoor een gevaar voor het verkeer vormen.
Twaalf beuken langs de Oirschotseweg worden volgende week gekapt. De gemeente meldt dat ze ziek zijn en daardoor een gevaar voor het verkeer vormen. Foto: Google

Twaalf ernstig verzwakte Beuken Oirschotseweg komende week gekapt wegens ‘acuut gevaar’

Algemeen

Boxtel - Langs de Oirschotseweg tussen de Schutskuil en aansluiting Brede Heide/Scherpdonken worden 12 oude, ernstig verzwakte beuken gekapt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dat meldt de gemeente via haar website.

De beuken langs de Oirschotseweg zijn de afgelopen jaren snel in conditie en gezondheid achteruitgegaan, constateert de gemeente: “Dit is veroorzaakt door een combinatie van factoren zoals zoutschade, te kleine groeiplaats en droogte.”

Bij een recente controle bleek dat veel van de beuken een instervende kroon hebben. Bij 12 beuken is sprake van een acuut gevaarlijke situatie. Het gevaar bestaat dat zware dode takken in de kroon en enkele stammen met schimmel-aantasting op de weg of het fietspad vallen.

Op dinsdag 23 en woensdag 24 november worden de 12 bomen gekapt, waarbij enkele stammen blijven staan. Het stamstuk wordt op een bepaalde hoogte afgezaagd en doet dienst als verblijfplaats en voedselboom voor insecten, vogels en vleermuizen.

Vanwege veiligheid is tijdens de uitvoering een deel van de Oirschotseweg afgesloten. Voor het verkeer wordt ter plaatse een omleidingsroute aangegeven. Fietsers hebben wel doorgang.

Vervolg
In 2022 gaat de gemeente aan de slag met herstel van de bomenstructuur. De bomenrij heeft een landschappelijke waarde. De resterende bomen – ook de Amerikaanse eiken die er staan- gaan achteruit in conditie. Daarom maken we een plan van aanpak. We bekijken de levensvatbaarheid van de resterende bomen en de herplant mogelijkheden.

Gemeentebreed wordt komend jaar ook een nieuw Bomenbeleidsplan verwacht. Dat had in 2018 al klaar moeten zijn, maar liep onder meer vanwege de samenvoeging van het ambtelijk apparaat vertraging op.

Uit de krant