Afbeelding
Foto: Ruud van Casteren

Zorgen over financiële positie Boxtel blijven

Politiek

Boxtel - Dat Boxtel op de centen moet passen is geen nieuws. De decentralisaties in de Jeugdzorg en de Wmo en als op klap op de vuurpijl de grote onzekerheid rond de komst van Esch en de covid-19 pandemie drukken zwaar op de gemeentelijke schatkist. Een schatkist waaruit Boxtel in 2019 bovendien een grote greep moest doen om de begroting rond te krijgen.

"Boxtel heeft een te grote broek aan en géén diepe zakken", concludeerde VVD-raadslid Dymph van de Vries over de Jaarrekening van 2019. Onze gemeente moest het vorig jaar in totaal een bedrag van zo'n 7 miljoen euro interen op de reserves. Dat werd ook door de accountant als punt van zorg aangestipt.

Het weerstandsvermogen, de mate waarin de gemeente onvoorziene uitgaven kan opvangen, ligt inmiddels onder de 0,8. Dat betekent dat als Boxtel de economische wind vol tegen heeft, onze gemeente in de financiële problemen komt. Hoewel de accountant de kans daarop klein noemt, wordt de positie van de gemeente als 'mager' bestempeld.

Verbeterpunten
Belangrijkste oorzaken van de financiële zorgen zijn nog steeds de effecten van de decentralisatie van Jeugdzorg en de Wmo. Verantwoordelijk wethouder Lestrade ziet dat ook. Ze kon de raad dinsdag meegeven dat er wordt gewerkt aan een verbeterplan om de kosten voor Jeugdzorg beter in beeld te krijgen.

Ook wethouder Financiën Herman van Wanrooij begrijpt de zorgen die in de raad leven. Toch blikt hij terug op een procesmatig goed verlopen jaar. Zo kreeg Boxtel minder opmerkingen van de accountant op het aangeleverde verslag en kwam daardoor ook spoediger goedkeuring.

Van Wanrooij wijst erop dat er de afgelopen jaren ook zaken goed zijn gegaan, zoals bijvoorbeeld het verminderen van de schuldenlast van de gemeente. Dat heeft echter niet geleid tot een verbetering van de financiële positie van onze gemeente omdat ook de reserves afnamen.

Eerste bestuursrapportage 2020
Ook in 2020 dreigen de reserves verder te dalen, want halverwege het boekjaar is al een tekort van bijna één miljoen euro genoteerd, bleek bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage van dit jaar. "Er springt niet echt iets uit", concludeerde CDA-fractieleidster Vera Brouns. "En dat betekent dat we een groot probleem hebben." Haar partij stelt voor kritisch naar de eigen organisatie kijken, door bijvoorbeeld vacatures niet in te vullen en minder externen in te huren.

Toch is dat ook een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad zelf, ziet Jos Hegeman van coalitiepartij D66. "Wij zijn ook zelf degenen die verantwoordelijk zijn door hen meer taken te geven." Dat blijkt even later als BALANS klaagt over antwoorden op technische vragen die volgens hen te laat en te summier zijn aangeleverd door datzelfde ambtelijk apparaat.

Wethouder Van Wanrooij benadrukt dat Boxtel er vanuit gaat de financiën voor dit jaar nog goeddeels op orde te krijgen aan de hand van input vanuit de raad over verdere bezuinigingen. En die zijn er voldoende, zo constateerde de wethouder dinsdagavond.

Uiteindelijk kon de gemeenteraad met die uitleg unaniem akkoord gaan. Over het Jaarverslag 2019, waarbij een greep uit de reserves moest worden gedaan om de gaten te dichten was de oppositie kritisch. De gehele aanwezige oppositie (VVD, CDA en BALANS) stemde tegen het stuk, dat toch werd aangenomen met een meerderheid van 11 stemmen vóór en 9 stemmen tegen.

Afbeelding
Column 11 uur geleden Column Nellie Timmermans - Hoe pijnlijk als je zo gekwetst wordt
Afbeelding
Algemeen 3 dec, 14:57 SP-fractieleider Eric van den Broek plots overleden
Afbeelding
Algemeen 2 dec, 11:15 Scouting Boxtel bezorgt kerstkaarten
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 22:10 Bestelauto botst op aanhangwagen op de Prins Hendrikstraat
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 16:37 Jonge Boxtelaren genieten van Sints Sportieve Spektakel
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 10:18 Gildenbondsharmonie brengt Frankrijk naar Boxtel met najaarsgala Vive La France