De belangstelling was groot tijdens diverse voorlichtingsavonden over het PHS-project.
De belangstelling was groot tijdens diverse voorlichtingsavonden over het PHS-project. Foto: Ruud van Casteren

Boxtel start onteigeningsprocedures voor aanleg VLK

Politiek

Boxtel - De gemeente Boxtel is begonnen met de eerste stappen in de onteigeningsprocedure om zo grond in handen te krijgen die nodig is voor de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK). Ook op Tongeren wordt naar verwachting een soortgelijke procedure gestart. Dat er daadwerkelijk grondonteigeningen komen is nog niet gezegd. De gemeente laat weten er met de grondeigenaren graag via de 'minnelijke weg' uit te komen.

Een onteigeningsprocedure is een uiterste middel voor een gemeente om grond in het bezit te krijgen. De gemeente moet daarvoor eerst, zonder succes, een uitgebreid onderhandelingsproces hebben doorlopen. De grond wordt daarbij getaxeerd. Als de eigenaar niet akkoord gaat met de door de gemeente geboden prijs, kan de gemeente met een onteigeningsprocedure starten. Daarbij bepaalt een rechter of het bod van de gemeente redelijk was.

Onteigening is een tijdrovend proces, waarbij uiteindelijk bij Koninklijk besluit de knoop wordt doorgehakt. Om de aanleg van de VLK en daarmee het hele PHS-project niet onnodig vertraging op te laten lopen is nu gestart met het administratieve voortraject om (delen van) de achttien benodigde kavels te onteigenen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente en de grondeigenaren niet kunnen komen tot een wat de wethouder 'minnelijke oplossing' noemt. Ook is de verwachting dat een soortgelijke procedure wordt gestart voor op Tongeren. Omdat daar de onderhandelingen echter nog niet in dezelfde fase zitten als in het VLK-project, is die onteigening nog niet van start gegaan.

Er zijn wel nog mogelijke beren op de weg: na de onteigening moet de verkregen grond namelijk binnen twee jaar gebruikt worden door de gemeente. Momenteel heerst er echter grote onduidelijkheid rondom de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Die onduidelijkheid zou er toe kunnen leiden dat het tracé van de VLK mogelijk anders moet komen te liggen of dat de aanleg van de weg mogelijk helemaal opnieuw overwogen moet worden. Wethouder Herman van Wanrooij gaf dinsdag tijdens de raadsvergadering echter aan dat de via onteigening vergaarde gronden dan nog 'de minste van zijn zorgen' zijn. Hij verwacht dat in het geval dat de gemeente de gronden in haar bezit krijgt na een onteigeningsprocedure en er toch geen weg op kan of mag aanleggen, die gronden waarschijnlijk ook weer verkocht of uitgeruild kunnen worden.

De gemeenteraad was dinsdag voldoende overtuigd van de noodzaak.tot het starten van een onteigeningsprocedure en stemde daarom unaniem in met de start daarvan. Mochten de gemeente en de grondeigenaren er nog steeds niet uit komen dan is de verwachting dat de eerste onteigeningen in oktober 2019 gerealiseerd worden.

Afbeelding
Column 10 uur geleden Column Nellie Timmermans - Hoe pijnlijk als je zo gekwetst wordt
Afbeelding
Algemeen 3 dec, 14:57 SP-fractieleider Eric van den Broek plots overleden
Afbeelding
Algemeen 2 dec, 11:15 Scouting Boxtel bezorgt kerstkaarten
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 22:10 Bestelauto botst op aanhangwagen op de Prins Hendrikstraat
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 16:37 Jonge Boxtelaren genieten van Sints Sportieve Spektakel
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 10:18 Gildenbondsharmonie brengt Frankrijk naar Boxtel met najaarsgala Vive La France