Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: 20c7e5
Foto: Sander van Kasteren
Politiek nieuws

Boxtel onderzoekt vraag naar lokale ombudscommissie

  Politiek

Boxtel - Er komt onderzoek naar de noodzaak van een Boxtelse ombudscommissie. Deze lokale versie van de landelijke ombudsman moet onafhankelijk de klachten van Boxtelaren over de lokale overheid afhandelen, net zoals dat nu ook op landelijk niveau al gebeurt. De opdracht voor het onderzoek werd gegeven na een warrige discussie tijdens raadvergadering dinsdagavond.

Oppositiepartij BALANS kwam dinsdagavond met een motie vreemd aan de orde van de dag waarin werd gevraagd om de oprichting van zo'n commissie. "Meerdere gemeenten hebben zo'n commissie en bovendien is de stap naar de nationale ombudsman groot", zo verklaarde Gerlof Roubos het standpunt van zijn partij BALANS. Volgens hem is de nationale ombudsman bovendien een 'druk persoon' die niet zoveel tijd over heeft voor lokale problemen.

Bij zo'n ombudsman kunnen burgers terecht met klachten over de (lokale) overheid. Dit is iets anders dan de al bestaande bezwarencommissie, waar Roubos zelf ook als privépersoon al beroep op deed. Die is namelijk bedoeld voor als een burger het oneens is met een door de overheid genomen besluit, daar waar de ombudsman bedoeld is voor conflicten op allerlei gebieden.

Burgemeester Mark Buijs deed in een reactie direct al de toezegging er acuut naar te kijken. "Als het niet goed werkt dan moet het er zijn. Maar we moeten wel eerst kijken of escalatie werkt", doelde de burgemeester op de huidige mogelijkheden die Boxtelaren hebben om klachten over de lokale overheid in te dienen. De motie van BALANS werd daarom niet zonder meer aangenomen. Ook coalitiepartij Combinatie95 vroeg zich af of er in Boxtel wel vraag is naar een lokale ombudsman. PvdA/GL-raadslid Anja van den Eijnden was in eerste instantie sceptisch. "Het is in mijn ogen een verfrissend initiatief, maar het moet wel ergens over gaan."

Nadat BALANS het voorstel na een schorsing aanpaste moest de vergadering nogmaals geschorst worden voordat alle partijen zich achter de motie konden scharen. Die werd uiteindelijk unaniem aangenomen. Niet vreemd, aldus raadslid Jos Hegemans die het een 'tegen oorlog, voor vrede' motie noemde. "Eerst was er een motie, daarop deed de burgemeester al een toezegging en vervolgens werd die weer omgezet in een motie", aldus het D66 raadslid. "Een politiek vreemd proces", vond hij. Impliciet was dat een beschuldiging aan het adres van BALANS dat de partij makkelijk wilde scoren. "Maar het gaat er niet om dat de motie wordt aangenomen. Dat zegt niets over de conclusies en uitkomsten van het onderzoek." Dat onderzoek komt er dus en zal moeten uitwijzen of er ook behoefte is aan een Boxtelse ombudsman.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>