Hoort Esch straks na de herindeling bij Boxtel?
Hoort Esch straks na de herindeling bij Boxtel? Foto: E.D. Evenementenbegeleiding

Nieuwe fase in herindeling Haaren bereikt met Plan van Aanpak

Politiek

Boxtel - De stuurgroep herindeling gemeente Haaren heeft afgelopen vrijdag het Plan van Aanpak vastgesteld voor de eerste fase van de herindeling van Haaren. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de colleges van burgemeester en wethouders van Haaren en van de gemeenten die er grondgebied bij kunnen krijgen: Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught. De vaststelling van het Plan van Aanpak betekent dat er overeenstemming is bereikt over de weg die moet leiden tot een herindelingsontwerp waarmee in 2021 of als uiterste datum 1 januari 2022 de opsplitsing van de gemeente Haaren compleet moet zijn. Esch zal zich vanaf dan bij Boxtel voegen.

De volgende stap is nu het voorbereiden van het herindelingsontwerp. Hierin worden onder meer de nieuwe gemeentegrenzen vastgelegd en afspraken gemaakt over de toekomst van het personeel. De planning is dat de gemeenteraden van de zes betrokken gemeenten dat in december 2018 vaststellen.

Het Plan van Aanpak is een uitwerking van het besluit van de gemeenteraad van Haaren. Daar werd op 21 december besloten tot opsplitsing van de gemeente. Daaropvolgend hebben de gemeenteraden van Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught hun principebereidheid uitgesproken nog te bepalen delen van de gemeente Haaren over te nemen. Boxtel gaf in een eerder stadium al aan bereid te zijn om Esch te 'adopteren'.

De stuurgroep heeft Peter van der Velden benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep. Hij was burgemeester van de gemeenten Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom, Breda en vorig jaar waarnemend burgemeester van Dordrecht. Van der Velden verricht op dit moment nog verschillende functies binnen de overheid en in het bedrijfsleven. In zijn werk begeleidt hij complexe processen. Zijn ambitie en uitgangspunt in alles wat hij doet is mensen motiveren en inspireren.

Ook besloot de stuurgroep de inzet voort te zetten van de opsteller van het Plan van Aanpak, procesregisseur Audrey Rohen. Zij is ervaren in het begeleiden van bestuurders en managers bij het realiseren van veranderopgaven in de lokale overheid, zoals het realiseren van herindelingen of samenwerkingsverbanden tussen organisaties, het opheffen, splitsen of verzelfstandigen van organisaties en het realiseren van ontwikkelopgaven van mens en organisatie.

Afbeelding
Column 10 uur geleden Column Nellie Timmermans - Hoe pijnlijk als je zo gekwetst wordt
Afbeelding
Algemeen 3 dec, 14:57 SP-fractieleider Eric van den Broek plots overleden
Afbeelding
Algemeen 2 dec, 11:15 Scouting Boxtel bezorgt kerstkaarten
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 22:10 Bestelauto botst op aanhangwagen op de Prins Hendrikstraat
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 16:37 Jonge Boxtelaren genieten van Sints Sportieve Spektakel
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 10:18 Gildenbondsharmonie brengt Frankrijk naar Boxtel met najaarsgala Vive La France