Afbeelding
Foto: Jos van Ooijen, 2020.

Factuur akkoord voor uitbreiden leembos De Geelders

Natuur & milieu

Groen Ontwikkelfonds Brabant keert drie miljoen euro uit voor het project Savendonk nabij het gebied De Geelders in Liempde. Dat bedrag was al toegekend aan Ark Natuurontwikkeling, maar dat zou pas vrij komen als het plan was afgerond. 

Savendonk was in 2019 het eerste en grootste deelgebied van het Ark-project Brabants Goud in Het Groene Woud. De organisatie kocht voor bijna vijftig hectare aan landbouwgrond om de leembossen van natuurgebied De Geelders uit te breiden. Om dit alles te bekostigen, werd in 2020 een subsidie aangevraagd bij het GOB, een provinciale overheidsinstelling die de aanleg en vergroting van natuurgebieden stimuleert.
De betaling van de drie miljoen euro zou pas definitief zijn als het hele plan succesvol werd voltooid. Ark kreeg wel voorschotten, maar zou deze allemaal moeten terugbetalen als het project niet rond zou komen. ,,Dat was niet nodig. Want nu, drieënhalf jaar na de aanvraag, kwam de vaststelling binnen. Daarmee is onze eerste en grootste klus in Het Groene Woud qua subsidies binnen de gestelde termijnen afgerond”, aldus de natuurorganisatie.

Uit de krant