Afbeelding
Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Gemeente gaat in overleg met bewoners Heidonk om ‘bomenoverlast’ op te lossen

Algemeen

Liempde - De gemeente gaat in overleg met de bewoners van Heidonk en omliggende straten om de overlast van bomen daar waar kan op te lossen. Uitgangspunt daarbij is onveilige situaties te voorkomen.

Al in 2020 meldden verschillende bewoners van de Bergstraat, Heidonk, Kerkheiseweg, Schutterdreef (Krollerbocht) en Sportlaan in Liempde overlast van de grote bomen in hun wijk. Zij worden onder meer wakker gehouden door vallende eikels en vrezen onveilige situaties doordat veel bomen aan de rand van de sloot staan en in hun ogen gevaar lopen te verzakken. Daarnaast leidt het uitvallend blad tot een gladde ‘bladpulp’ die voor gevaarlijke verkeerssituaties leidt, vinden zij.

Twee jaar later hebben omwonenden nog steeds niet het gevoel dat de gemeente hun problemen serieus neemt. Dat betoogde afgelopen week ook Gerlof Roubos (BALANS): “Het grootste probleem is in onze ogen niet de bomen, maar het feit dat inwoners zich niet gehoord voelen.” Hij diende samen met VVD en CDA een motie in. Een soortgelijke motie van Combinatie95 werd later ingetrokken. De fractie schaarde zich achter de motie van BALANS.

Evenwicht zoeken
Wethouder Fred van Nistelrooij ontraadde de motie. “U vraagt ons nu te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Dat is natuurlijk onmogelijk”, ziet hij. Verschillende bewoners willen namelijk dat de gemeente de bomen zeer fors snoeit of zelfs kapt. Iets wat in strijd is met het gemeentelijk beleid.

Toch staat hij open voor een nieuwe overlegronde met omwonenden: “We moeten echt op zoek naar een evenwicht tussen de ene kant de zorg om zoveel mogelijk bomen te handhaven en aan de andere kant daar waar ze echt overlastgevend zijn - en dat is in onze ogen écht iets anders dan als er eikeltjes uit de bomen vallen - dat we dat moeten oplossen.”

Na de woorden van de wethouder werd de motie herschreven en opnieuw ingediend namens een overgrote raadsmeerderheid van BALANS, Combinatie95, CDA, VVD en SP. In de nieuwe tekst wordt de nadruk gelegd op een aanvaardbare oplossing voor alle partijen, met de toevoeging dat de veiligheid en behoud van gezonde bomen voorop staan. De motie werd unaniem aangenomen.

Met die opdracht kan de wethouder dus het gesprek aangaan met omwonenden van de Heidonk over de door hen ervaren overlast van bomen.

Afbeelding
Column 11 uur geleden Column Nellie Timmermans - Hoe pijnlijk als je zo gekwetst wordt
Afbeelding
Algemeen 3 dec, 14:57 SP-fractieleider Eric van den Broek plots overleden
Afbeelding
Algemeen 2 dec, 11:15 Scouting Boxtel bezorgt kerstkaarten
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 22:10 Bestelauto botst op aanhangwagen op de Prins Hendrikstraat
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 16:37 Jonge Boxtelaren genieten van Sints Sportieve Spektakel
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 10:18 Gildenbondsharmonie brengt Frankrijk naar Boxtel met najaarsgala Vive La France