Afbeelding
Foto: Mark van der Pol

Boxtel onderzoekt de aanleg van zonneparken in combinatie met natuur

Algemeen

Boxtel - De komende jaren moet Boxtel alle zeilen worden bijzetten om de energiedoelen te halen. De gemeenteraad schaarde zich dinsdag achter een plan het Groen Ontwikkel Fonds te betrekken bij het ontwikkelen van zonneparken in combinatie met natuur. Verder wordt gewerkt aan een plan gemaakt om ook jan modaal van het gas af te krijgen.

Wie kijkt op de landelijke kaart voor transportschaarste op het stroomnet ziet Boxtel dieprood kleuren. En ondanks de belofte van netbeheerder Enexis dat bedrijven intussen nog wel aangesloten kunnen worden, heeft dat grote consequenties. De verwachting is immers dat het elektriciteitsgebruik de komende jaren verviervoudigt. Dat komt omdat Nederland onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne versneld van het gas stapt.

Inmiddels heeft de netbeheerder door afspraken te maken met bedrijven kunnen garanderen dat in ieder geval de komende jaren iedereen die dat wil op het net aangesloten kan worden. Maar met name terugleveren blijft nog jaren problematisch, meldde wethouder Désiré van Laarhoven de raad dinsdag: “Boxtel kan pas in 2031 rekenen op uitbreiding voor teruglevering op het net.” En tot die tijd kunnen zonneparken en windmolens dus ook niet maximaal benut worden.

Tijdelijke zonnevelden
Er loopt momenteel al een tender voor één zonneveld van 50 hectare en er volgen er nog vier. Dat is in ieder geval wat vastgelegd is in het beleidsakkoord. Maar volgens Stefan de Nijs (Combinatie95) mag er best een tandje bij. Samen met zijn collega-raadsleden van PvdA-GroenLinks diende De Nijs een amendement in waarin staat dat Boxtel samen met het Groen Ontwikkel Fonds gaat onderzoeken waar tijdelijke zonnevelden in combinatie met natuur aangelegd kunnen worden. Met cofinanciering van het Groen Ontwikkel Fonds zou zo’n zonnepark voor de gemeente erg voordelig aangelegd kunnen worden.

“Dat klinkt voor mij een beetje als vrijbrief om overal zonnevelden aan te leggen”, vond Gerlof Roubos (BALANS). Zijn fractie pleit ervoor eerst de resultaten van het onderzoek naar een mogelijke energiehub in Boxtel af te wachten. Door de opgewekte energie in bijvoorbeeld zonneparken direct te leveren aan bedrijven, kan de netbeheerder - en dus de transportschaarste - met zo’n hub omzeild worden. Zijn fractie was dan ook kritisch op het amendement van de coalitiepartner en ziet meer heil in het aanmoedigen van de aanleg van zonnepanelen op daken. Eigenaars kunnen daar direct van profiteren.

Ook hoopt Roubos gewapend met het onderzoek de kosten en baten van zonnevelden tegen elkaar af te kunnen zetten. “Als ik de redenering in het amendement volg, dan zouden we zonnevelden aanleggen zonder dat we die daadwerkelijk nodig hebben.” De Nijs is het daar niet mee eens. Volgens hem is het tegenwoordig mogelijk een zonneveld tijdelijk af te koppelen van het net als dat de spanningspiek niet aankan. “Dat scheelt maar een paar procent rendement”, vindt hij.

Unanieme steun
Het is niet de enige uitdaging die de gemeente tegenkomt. De SP-fractie heeft zorgen dat mensen buiten de boot vallen bij de energietransitie. Raadslid Rinze van der Veen: “De communicatie moet zich veel meer richten op de gewone mensen in de wijken.” Ook BALANS is kritisch. “Tijdens alle informatierondes over duurzaamheid werden we geïnformeerd door bedrijven en kwamen vooral mensen die heel erg begaan zijn met duurzaamheid”, aldus Luc Bormans. De SP diende twee moties in waarin de wethouder om actie gevraagd werd.

De wethouder kon melden al volop bezig te zijn met een communicatieplan. Dat moet leiden tot de oprichting van een burgerpanel en diverse informatieavonden. Ze verwacht de resultaten daarvan binnen vijf maanden aan de raad te presenteren. Die belofte overtuigde de SP voldoende om de moties in te trekken. De resultaten van het onderzoek naar de energiehub volgen volgens de wethouder ook binnen een half jaar.

Maar volgens haar staat als een paal boven water dat Boxtel de energiedoelen niet haalt door enkel zonnepanelen op daken te promoten, gezien de exploderende vraag naar elektriciteit. Ze kon daarom het amendement van de twee linkse partijen voor extra zonnevelden ook steunen. Daarbij onderstreepte ze dat een kosten-batenanalyse gedaan wordt bij alle aan te leggen zonneparken. Dat suste de twee kibbelende coalitiepartijen, waarop BALANS zich ook achter het amendement schaarde. Dat werd uiteindelijk unaniem aangenomen, evenals de duurzaamheidsagenda. Want eigenlijk is ieder Boxtels raadslid inmiddels wel overtuigd van de urgentie van goed klimaatbeleid.

Afbeelding
Column 10 uur geleden Column Nellie Timmermans - Hoe pijnlijk als je zo gekwetst wordt
Afbeelding
Algemeen 3 dec, 14:57 SP-fractieleider Eric van den Broek plots overleden
Afbeelding
Algemeen 2 dec, 11:15 Scouting Boxtel bezorgt kerstkaarten
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 22:10 Bestelauto botst op aanhangwagen op de Prins Hendrikstraat
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 16:37 Jonge Boxtelaren genieten van Sints Sportieve Spektakel
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 10:18 Gildenbondsharmonie brengt Frankrijk naar Boxtel met najaarsgala Vive La France