Fred van Nistelrooij.
Fred van Nistelrooij. Foto: Hans van Doorn

Wethouder vraagt raad om geduld bij herbezinning PHS-dossier

Algemeen PHS

Boxtel - In een raadsinformatiebrief roept wethouder Fred van Nistelrooij de raad op geduld te hebben met het zoeken naar oplossingen om Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) vlot te trekken. Een ‘herbezinning’, zoals de wethouder dit zelf noemt.

De ambitieuze verkeersplannen die Boxtel samen met ProRail en de provincie maakte om uiteindelijk de dubbele spoorwegovergang bij Tongeren op te kunnen heffen werden dit jaar opnieuw goeddeels van tafel geveegd.

Eind juni werd duidelijk dat Boxtel tegen een miljoenentekort aanliep, gevolgd door twee juridische uitspraken in augustus, waarmee plannen voor de fietstunnel die de overweg moet vervangen en de capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan vernietigd werden.

Dat leidde tot een periode waarin wethouder Fred van Nistelrooij de plannen samen met het ambtelijk apparaat wil herbezinnen. Op 29 november wordt de raad over dit nieuwe verkeersplan voor Boxtel ingelicht, maar vanwege ‘de complexiteit van de problemen’ vraagt de wethouder in de brief om begrip bij de raad als ook dan nog geen besluitrijp plan kan worden aangeboden.

Noodzaak
In de brief schetst Van Nistelrooij wederom de noodzaak van de uitvoer van de PHS-plannen. Hoewel het aantal goederentreinen op de Brabantroute (langs Boxtel) naar verwachting afneemt, zal het aantal reizigers juist toenemen. “Voor Boxtel een verschuiving, maar geen vermindering van het aantal treinen”, aldus de wethouder.

Inmiddels gaat Boxtel wel verder met de planvorming voor de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) en daarmee samenhangende deelprojecten die moeten leiden tot de sluiting van de dubbele overweg. Zo wordt verdere vertraging hopelijk voorkomen, schrijft de wethouder. “Ook weten we dat deze projecten gerealiseerd kunnen worden binnen het beschikbare budget.” De uitvoering daarvan start echter pas nadat er duidelijkheid is over het gehele maatregelenpakket.

Dat er door de nieuwe tegenslagen extra vertraging optreedt lijkt onvermijdelijk. In de eerste planningen hadden de werkzaamheden al in 2013 moeten starten. Uiteindelijk werd in september 2017 de knoop doorgehakt voor de huidige plannen, die eveneens jaren vertraagd werden door onder meer de stikstofcrisis. De gemeente hoopt nu rond 2026 met de uitvoer te kunnen starten.

Afbeelding
Column 11 uur geleden Column Nellie Timmermans - Hoe pijnlijk als je zo gekwetst wordt
Afbeelding
Algemeen 3 dec, 14:57 SP-fractieleider Eric van den Broek plots overleden
Afbeelding
Algemeen 2 dec, 11:15 Scouting Boxtel bezorgt kerstkaarten
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 22:10 Bestelauto botst op aanhangwagen op de Prins Hendrikstraat
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 16:37 Jonge Boxtelaren genieten van Sints Sportieve Spektakel
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 10:18 Gildenbondsharmonie brengt Frankrijk naar Boxtel met najaarsgala Vive La France