Afbeelding

Boxtel presenteert sluitende begroting; ‘Maar we zijn er nog niet’

Algemeen

Boxtel - De gemeente Boxtel heeft vandaag een sluitende begroting voor het jaar 2023 openbaar gemaakt. Die laat tot en met het jaar 2025 een positief resultaat zien. Toch zijn er ook nog grote uitdagingen. De stijgende energieprijzen, waardoor extra geld naar het Dommelbad moet, (energie)armoede waarvoor extra geld vrijgemaakt wordt, onzekerheid over stikstof en als klap op de vuurpijl onduidelijkheid over Rijksgelden na 2025 maken dat het enthousiasme getemperd wordt.

Hoewel Boxtel de komende jaren miljoenen kan sparen, heerst er nog geen hosannastemming binnen de muren bij Markt 1, legt wethouder Financiën Hans Heesen uit: “Je moet niet vergeten dat dit het gevolg is van heel veel bezuinigingen die we hebben doorgevoerd of waar we nog mee bezig zijn.” Die bezuinigingen horen bij de uitvoer van het Kerntakendekkingsplan. “En daar zijn we nog niet klaar mee.”

Toch zijn er zeker positieve gevolgen van de verbeterde vermogenspositie die Boxtel krijgt. En er konden een aantal omstreden bezuinigingen teruggedraaid worden, licht wethouder Fred van Nistelrooij (Verkeer en Openbare Ruimte) toe: “Bijvoorbeeld met het weghalen van hagen. En plekken die gezichtsbepalend zijn zoals invalswegen kunnen we op een iets hoger onderhoudsniveau brengen.” Zo krijgt Boxtel bij binnenkomst een iets nettere aanblik. Ook fijn: de lastendruk voor inwoners stijgt per saldo niet meer dan de inflatie (3,3 procent).  

Verder ziet Boxtel af van de verkoop van verschillende zandpaden, hoewel dat niet echt het terugdraaien van een bezuiniging is. “Die kregen we niet goed verkocht”, is Van Nistelrooij eerlijk. “Maar de grootste bezuiniging zat hem in de onderhoudskosten na de verkoop die we dan niet meer zouden hebben.” In plaats daarvan kiest onze gemeente nu voor een minimaal onderhoud aan deze paden.

Enthousiasme temperen
Beide wethouders temperen enthousiasme over de verbeterde financiële positie. “We hebben bijvoorbeeld ook een complicatie: voor PHS (Programma Hoogfrequent Spoor, red.) zijn we op een aantal onderdelen tot herbezinning gedwongen door de Raad van State“, begint Van Nistelrooij. En dat brengt extra onderhoudskosten met zich mee voor wegen die bij een tijdige uitvoer van PHS onder handen genomen zouden worden. Zoals bijvoorbeeld de Keulsebaan. Kosten: zo’n 100.000 euro per jaar.

Ook op het gebied van energie moet de gemeente mogelijk bijspringen. Contractueel is Boxtel verplicht de exorbitante energieprijzen voor het Dommelbad te compenseren. Kosten: naar verwachting een ton per jaar, maar mogelijk springt Den Haag bij. Een ander zorgenkind is armoedebestrijding die naar verwachting de komende jaren tonnen extra vraagt. En de (versnelde) energietransitie. Ook daarvoor reserveert onze gemeente alvast geld: tot 2026 in totaal 7 miljoen.

Na 2025 krijgt Boxtel (zoals overigens alle gemeenten) bovendien minder geld vanuit Den Haag, vanwege een andere rekenmethode voor het gemeentefonds. Daarvan zijn gemeenten grotendeels afhankelijk voor hun inkomsten. Boxtel bijvoorbeeld voor bijna twee derde. Hoewel er toezeggingen zijn dat dit ook hersteld wordt, is dat nog niet zeker. Er kan dus ook geen rekening mee gehouden worden in de begroting. Voor 2026 staat nu dus een min van 174.000 euro genoteerd. Anders dan afgelopen zomer, toen nog een bescheiden plusje werd verwacht.

Werk aan de winkel
En zo zijn er meer pijnpunten te vinden in de begroting. Zo moet parkeren in het centrum tientallen procenten duurder worden. Van 86 cent per uur naar 1 euro en zelfs 1,50 op de Markt. Breder bezien gaat de gemeente ook bekijken of er bespaard kan worden op de gemeenschapshuizen. Een omstreden bezuinigingsoperatie die al lang boven de markt hangt. Ook moet bekeken worden wat er gaat gebeuren met sporthal De Braken, waarvan het contract in 2023 afloopt. Behoud daarvan kan de gemeente ook op extra kosten jagen. Die zijn overigens nog niet begroot.

“Het zal niet eenvoudig zijn om alle nieuwe ontwikkelingen op te vangen”, aldus Heesen. “Zeker als we hierbij het negatieve begrotingssaldo van 2026 in ogenschouw nemen. Er is de komende jaren nog genoeg werk aan de winkel in onze gemeente.” De begroting wordt op 8 november door de gemeenteraad behandeld.

Afbeelding
Column 10 uur geleden Column Nellie Timmermans - Hoe pijnlijk als je zo gekwetst wordt
Afbeelding
Algemeen 3 dec, 14:57 SP-fractieleider Eric van den Broek plots overleden
Afbeelding
Algemeen 2 dec, 11:15 Scouting Boxtel bezorgt kerstkaarten
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 22:10 Bestelauto botst op aanhangwagen op de Prins Hendrikstraat
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 16:37 Jonge Boxtelaren genieten van Sints Sportieve Spektakel
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 10:18 Gildenbondsharmonie brengt Frankrijk naar Boxtel met najaarsgala Vive La France