Afbeelding
Foto: Mark van der Pol

Politieke vragen over opvang asielzoekers

Algemeen

Boxtel - In de Boxtelse politiek zijn vragen ontstaan na het bericht dat 450 asielzoekers worden opgevangen op Landgoed Velder, eerder deze maand. De fracties van VVD en BALANS vragen zich onder meer af waarom de raad niet betrokken is bij het besluit en zijn ze benieuwd naar de precieze afspraken die zijn gemaakt.

Eerder deze maand liet het gemeentebestuur weten dat er overeenstemming was met de eigenaren van Landgoed Velder en Centraal Opvang Asielzoekers (COA) om 450 asielzoekers op te vangen op het landgoed. Die blijven tot uiterlijk 15 februari.

VVD en BALANS zijn in principe voor de opvang van de vluchtelingen, maar vragen zich wel af waarom zij niet eerder betrokken werden bij de besluitvorming. Achteraf bezien had wat hen betreft het gemeentebestuur het besluit onder geheimhouding kunnen delen met de raadsfracties.

Dit om onder meer de vragen die nu leven vooraf te kunnen beantwoorden. Zo vragen de fracties zich af of de einddatum van 15 februari verlengd kan worden, hoe het terrein precies omheind wordt en welke sancties er zijn voor asielzoekers die zich niet aan de regels houden.

Ook vragen de fracties zich af of Boxtel door de opvang van 450 asielzoekers in de toekomst ontzien zal worden voor de opvang van nieuwe vluchtelingen: “Zijn er harde afspraken gemaakt met het Rijk dan wel de Veiligheidsregio, dat Boxtel met dit vrijwillig aanbod nooit kan worden gedwongen alsnog meer vluchtelingen op te nemen voordat andere gemeentes ook hun ‘fair share’ voor hun rekening zullen hebben genomen?” En wat de opvang betekent voor de al lopende opvang van statushouders is beide fracties ook onbekend.

Op financieel gebied heeft het Rijk aangegeven de gemaakte kosten op zich te nemen. Wel vragen beide fracties zich af tot hoever die vergoeding reikt: “Geldt dat voor alle denkbare kosten inclusief zaken zoals eventueel extra zwerfafval op aanlooproutes, extra inzet van camera’s en andere vormen van handhaving en (politie)toezicht?”

Afbeelding
Column 10 uur geleden Column Nellie Timmermans - Hoe pijnlijk als je zo gekwetst wordt
Afbeelding
Algemeen 3 dec, 14:57 SP-fractieleider Eric van den Broek plots overleden
Afbeelding
Algemeen 2 dec, 11:15 Scouting Boxtel bezorgt kerstkaarten
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 22:10 Bestelauto botst op aanhangwagen op de Prins Hendrikstraat
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 16:37 Jonge Boxtelaren genieten van Sints Sportieve Spektakel
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 10:18 Gildenbondsharmonie brengt Frankrijk naar Boxtel met najaarsgala Vive La France