De Van Coothhoeve werd eerder dit jaar verkocht aan Stichting De Plaatsen.
De Van Coothhoeve werd eerder dit jaar verkocht aan Stichting De Plaatsen. Foto: Rini van Oirschot

Advies raadswerkgroep: ‘1,7 miljoen euro Legaat van Cooth naar gebouwen basisonderwijs’

Algemeen

Boxtel - Het restant uit het Legaat van Cooth moet worden uitgegeven aan schoolgebouwen in het Boxtelse basisonderwijs. Dat adviseert een speciaal opgerichte raadswerkgroep. De wens van de raad om na de verkoop van De Kleine Aarde deze erfenis van 1,7 miljoen euro ten goede te laten komen aan het onderwijs van kinderen uit Boxtel wordt daarmee uitgevoerd.

De gemeenteraad van Boxtel nam vorig jaar oktober unaniem een motie aan om een raadscommissie in te stellen die de afhandeling van de gelden van het Legaat van Cooth bestudeert en advies uitbrengt aan de gemeenteraad. Deze raadswerkgroep komt nu met haar adviezen.

Het eerste advies is om het geld uit het Legaat, per 31 december zo’n 1,7 miljoen euro, te laten overvloeien in een nieuw ‘spaarpotje’ voor het basisonderwijs. Daaruit kunnen onderwijsinstellingen dan putten voor een bedrag van zo’n 691 euro per leerling als zij grote investeringen willen doen aan het schoolgebouw. Bijvoorbeeld bij her-/nieuwbouw of veranderingen aan lokalen.

Dat bedrag is niet willekeurig gekozen. Het is het restant van het Legaat gedeeld door het aantal leerlingen dat in de gemeente basisonderwijs volgt. Peildatum daarvoor is 1 oktober 2021. Scholen hoeven niet per se het bedrag nu te besteden. Aan de hand van het nu vastgestelde bedrag per leerling en het in de toekomst geldende marktaandeel kan het bedrag omgerekend worden voor toekomstige situaties.

Dat klinkt ingewikkeld, maar zo wordt voorkomen dat een groeiend aantal basisschoolleerlingen ervoor zorgt dat in de toekomst minder geld per kind wordt uitgekeerd. “Dit voorstel geeft schoolbesturen de mogelijkheid hun schoolgebouwen en/of lokaalinrichtingen binnen de gemeente te voorzien van extra onderwijskundige kwaliteit”, constateert de werkgroep. Iets waar ieder kind dat in Boxtel naar school gaat van zal profiteren.

Riant én beperkt
“Hoewel de voorziening vanuit het Legaat, met ruim 1,7 miljoen euro, riant is, is deze tegelijkertijd ook beperkt wanneer deze wordt toebedeeld aan het volledige onderwijs dat actief is in de gemeente Boxtel”, vindt de werkgroep. Het idee om het bedrag beschikbaar te stellen voor enkel het basisonderwijs heeft ermee te maken dat juist Boxtelse kinderen ervan moeten kunnen profiteren.

Dat was ook de wil van Petrus van Cooth. Het Legaat is een nalatenschap van deze voormalige eigenaar van de Van Coothhoeve. Deze kinderloze weldoener liet diverse gemeenten, waaronder Boxtel geld en bezittingen na bij zijn dood 1897. De totale waarde moest ten goede komen aan het onderwijs in de gemeenten die hij zijn bezit schonk.

Het tweede en laatste advies houdt ook verband met het uiteindelijk uit te keren bedrag. De 1,7 miljoen euro die het geld uit het Legaat inmiddels waard is moet immers ook in de toekomst voor inflatie gecorrigeerd worden. Het advies van de commissie is om dit te doen met het deel van het Legaat dat nu bij de Bank Nederlandse Gemeenten belegd is.

Het advies wordt, voorzien van een initiatiefvoorstel ingediend door alle fracties uit de gemeenteraad van Boxtel, besproken in de raadsvergadering van 20 december. Vooraf wordt het college van B&W nog in de gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen op het initiatiefvoorstel kenbaar te maken.

Afbeelding
Column 10 uur geleden Column Nellie Timmermans - Hoe pijnlijk als je zo gekwetst wordt
Afbeelding
Algemeen 3 dec, 14:57 SP-fractieleider Eric van den Broek plots overleden
Afbeelding
Algemeen 2 dec, 11:15 Scouting Boxtel bezorgt kerstkaarten
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 22:10 Bestelauto botst op aanhangwagen op de Prins Hendrikstraat
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 16:37 Jonge Boxtelaren genieten van Sints Sportieve Spektakel
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 10:18 Gildenbondsharmonie brengt Frankrijk naar Boxtel met najaarsgala Vive La France