Afbeelding
Foto: Mark van der Pol

Werkzaamheden Mijlstraat gaan ongewijzigd verder

Algemeen

Boxtel/Lennisheuvel - De werkzaamheden aan de Mijlstraat, die maandag van start zijn gegaan, worden gedragen door een forse meerderheid van de belanghebbenden. Dat meldt het gemeentebestuur schriftelijk nadat BALANS dat in twijfel trok. Wie die belanghebbenden zijn, daarover verschillen het gemeentebestuur en BALANS echter van mening.

Naar aanleiding van een bewonersavond, waarbij de fractie veel onvrede bemerkte over de herinrichting van de Mijlstraat, trok BALANS aan de bel bij het gemeentebestuur. Er zou te weinig en onduidelijk gecommuniceerd zijn over de plannen. De werkzaamheden in de Mijlstraat konden volgens BALANS dan ook niet van start gaan voordat overeenstemming met inwoners en bedrijven van Lennisheuvel bereikt was.

Het college van B & W denkt daar echter heel anders over. “Uw verzoek om niet met de geplande werkzaamheden op 19 september aan te vangen is gebaseerd op de aanname dat de bewoners niet op een fatsoenlijke manier zijn betrokken”, schrijft het gemeentebestuur. “Omdat afgelopen jaren wel een uitgebreid participatietraject met aanwonenden van de Mijlstraat plaatsvond en het plan over het algemeen gedragen wordt starten we maandag 19 september met de werkzaamheden aan de Mijlstraat.” Dit is volgens het college ook in lijn met een besluit dat is genomen na de laatste bewonersavond afgelopen november.

Voor dit participatietraject, dat door beperkingen wegens corona drie jaar in beslag nam, is echter een beperkte groep mensen uitgenodigd. Dat heeft te maken met het feit dat de Mijlstraat een 30-kilometer - en dus geen doorgaande - weg is. “Voor de inrichting van dergelijke wegen richt de participatie zich op de eerste plaats op de direct aanwonenden en aanliggende bedrijven. Dit is dan ook de reden waarom niet alle inwoners en bedrijven van Lennisheuvel betrokken zijn bij het opstellen van het plan.”

Het gemeentebestuur verwijst verder naar de beperkte opties voor de inrichting van de Mijlstraat: “Er kan gekozen worden voor het creëren van een breder trottoir en smallere rijbaan of om de huidige situatie te handhaven.” De keuze is gevallen op die eerste optie, met instemming van de meeste bewoners.

“Er is een gedragen plan, met dien verstande dat niet iedereen zich er in kan vinden”, aldus het college. “Het stopzetten van de werkzaamheden is niet aan de orde en daarom gaan we ook niet opnieuw in overleg met de bewoners.” Wel heeft de gemeente vorige week contact gezocht met enkele belanghebbenden en de plannen verder toegelicht. Welke belanghebbenden dat zijn, meldt het college niet.

Afbeelding
Algemeen 17 uur geleden Luchtige vragen en lastige opdrachten wisselen elkaar af bij Bokselse Kwis
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 12:41 Ouderen in Regie verontrust over stopzetting Samen Ouder Worden in Boxtel
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 12:19 Een vlindertuin bij de Croon en een oase op de Markt? D66 presenteert Groene Kansen Kaart
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 08:16 ‘Uit zijn jas gegroeide’ Jumbo sluit de deuren voor verbouwing
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 19:41 Boxtel presenteert sluitende begroting; ‘Maar we zijn er nog niet’
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 12:41 Politieke vragen over opvang asielzoekers