Foto: Bas Voets
Foto: Bas Voets Foto: Bas Voets

‘Samenwerken’ toverwoord in nieuw gemeentelijk ondernemersbeleid

Algemeen

Boxtel - Onze gemeente kampt nog altijd met een bovengemiddelde leegstand van zo’n 10 procent van de winkelpanden. Met name in de dorpskern van Boxtel is de leegstand hoog. Door meer in te zetten op samenwerking tussen horeca en toerisme wil het gemeentebestuur een kentering inzetten.

Dat blijkt uit de deze maand gepubliceerde visie bezoekerseconomie. De visie komt in plaats van het aparte beleid op het gebied van detailhandel en recreatie en moet die twee stukken ook vervangen. Door met één beleidsstuk te komen wil het gemeentebestuur alvast een eerste stap zetten in een nauwer samenspel tussen detailhandel en de toeristische branche.

Kansen voor hotel
Op het gebied van toerisme in onze gemeente heerst een versnipperd beeld. Er zijn tientallen kleinschalige B & B’s met één of enkele slaapplek(ken). Daarom heeft de gemeente geen goed beeld van het aantal overnachtingen. Er wordt geschat dat jaarlijks zo’n 49.000 toeristen overnachten in onze gemeente, waarvan de meesten bij meerdaagse evenementen op Landgoed Velder.

Het gemeentebestuur wil grootschaliger overnachtingsmogelijkheden stimuleren. Hoewel de exploitatie van een hotel de taak van ondernemers is, spreekt het gemeentebestuur wel de wens uit dat het zo ver komt. De cijfers tonen aan dat er ruimte voor en vraag naar een hotel is, zo blijkt. “Met name aansluiten op plaatsen waar al recreatieve mogelijkheden zijn (clustering) is logisch voor ondernemers (win-win) en bezoekers”, laat een woordvoerder weten.

Dat past in het breder plaatje als je bedenkt dat alleen al de Kampina zo’n 220.000 bezoekers trekt, die zeker niet allemaal uit de gemeente Boxtel komen. Die keren na hun bezoek vaak huiswaarts of blijven in de omgeving van het natuurgebied, terwijl er volgens de gemeente kansen liggen hen het (dorps)centrum in te trekken. Eenzelfde beeld geldt voor het Oertijdmuseum (zo’n 86.000 bezoekers), wat de één na grootste trekker is op het gebied van dagrecreatie.

Samenwerking stimuleren
Juist door samenwerking voor ondernemers in de toeristische sector en de detailhandel te stimuleren moet het buitengebied, met voorzieningen als De Langspier, Velder, Oertijdmuseum en de Kampina gevoelsmatig dichter bij het centrum van de verschillende dorpskernen komen te liggen.

Een eerste stap daarbij is de oprichting van een horeca- en een toerismeplatform. Er zijn nog geen stappen gezet om beide platforms daadwerkelijk van de grond te krijgen. Wel wordt in de visie benoemd dat het doel is om uit verschillende kernen en wijken ondernemers te betrekken. Uiteraard wordt in het horecaplatform gezocht naar een goede mix van natte- en droge horeca. Ook komt er een ambtelijke werkgroep die actief marktpartijen gaat benaderen. Hierbij ligt de focus op Mkb-bedrijven die in vergelijkbare dorpscentra actief zijn en een extra retail- of horeca-vestiging beogen.

Een eerdere poging van het Oertijdmuseum en Centrummanagement Boxtel om museumbezoekers het centrum van Boxtel in te krijgen liep niet zo als gepland. De hiervoor ontwikkelde app Dino Hunter Boxtel en de borden waarmee virtuele dino’s in de Boxtelse straten getoverd kunnen worden bestaan nog steeds, maar wisten de gemeente niet om te toveren tot ‘dinodorp’.

Het gemeentebestuur geeft aan niet door te pakken op verdere ontwikkeling van dit idee: “Vanuit de gemeente is dinodorp nooit het uitgangspunt geweest voor de profilering van de gehele gemeente. Boxtel is zoveel meer.” De bal ligt bij ondernemers, vindt de gemeente: “Indien bewoners en ondernemers dit blijvend omarmen en doorontwikkelen wordt het een ander verhaal.”

Eenvoudige stappen
Toch kan met relatief eenvoudige maatregelen Boxtel een duidelijker eigen profiel krijgen, stelt de gemeente. “Diverse karakteristieke bezienswaardigheden zijn beperkt of niet te bezichtigen”, is te lezen in de visie. Het mogelijk maken om onder meer de Sint-Petrusbasiliek, Kasteel Stapelen en Het Groot Duijfhuis vaker voor publiek open te stellen, kan al positieve gevolgen hebben voor het centrum van Boxtel en Liempde. Hetzelfde geldt voor een betere verbinding tussen het buitengebied en de verschillende dorpskernen.

Met pop-upwinkels zou leegstand kunnen worden tegengegaan. De visie spreekt met name over “goede kansen voor een tijdelijke of permanente invulling met kringloopwinkels.” Daarvoor zouden dan wel de huurprijzen aangepast moeten worden.

Geen extra supermarkten
Ook op de supermarktbranche gaat de gemeente in. Hoewel supermarkten in de visie “cruciaal voor het behoud van vitale wijken en dorpen” worden genoemd, blijft het gemeentebestuur bij het standpunt dat de wijken Heem van Selis, In Goede Aarde en Munsel geen eigen supermarkt krijgen. Hetzelfde geldt overigens voor scholen in betreffende wijken. Dit omdat de dekkingsgraad voor beide voorzieningen volgens Boxtel momenteel hoog genoeg is. Dat zou betekenen dat het toevoegen van die voorzieningen ervoor zou zorgen dat er onherroepelijk in andere wijken supers of scholen moeten stoppen.

Voor uitvoer van het beleid wordt geput uit de al gereserveerde gelden voor toerisme en recreatie en economische ontwikkelingen.

Foto: Pixabay
Afbeelding
Column 11 uur geleden Column Nellie Timmermans - Hoe pijnlijk als je zo gekwetst wordt
Afbeelding
Algemeen 3 dec, 14:57 SP-fractieleider Eric van den Broek plots overleden
Afbeelding
Algemeen 2 dec, 11:15 Scouting Boxtel bezorgt kerstkaarten
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 22:10 Bestelauto botst op aanhangwagen op de Prins Hendrikstraat
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 16:37 Jonge Boxtelaren genieten van Sints Sportieve Spektakel
Afbeelding
Algemeen 30 nov, 10:18 Gildenbondsharmonie brengt Frankrijk naar Boxtel met najaarsgala Vive La France