De voorzitter van de Rekenkamercommissie, Jan van den Heuvel, brengt met regelmaat advies uit aan de gemeenteraad.
De voorzitter van de Rekenkamercommissie, Jan van den Heuvel, brengt met regelmaat advies uit aan de gemeenteraad. Foto: YouTube/Gemeente Boxtel

Armoedebeleid Boxtel kan beter door intensievere samenwerking

Algemeen

Boxtel - Ruim vier maanden duurde het voordat het gemeentebestuur de Rekenkamercommissie kon voorzien van “een reactie van een half A4’tje”, aldus de voorzitter van de commissie, Jan van den Heuvel. Tekenend voor de bureaucratische afhandeling. Door beter samen te werken met andere organisaties binnen de armoedebestrijding, bijvoorbeeld in het Armoedenetwerk, kan volgens de commissie grote winst geboekt worden.

De lokale Rekenkamer deed begin dit jaar onderzoek naar het armoedebeleid in de gemeente. Dat was uitvoeriger dan de commissie doorgaans doet: er werden zelfs huisbezoeken afgelegd bij gezinnen in armoede. Doel van dit onderzoek is om uiteindelijk te komen tot een nieuw armoedebeleid om Boxtelaren beter en vooral sneller te kunnen helpen. “En de urgentie van dit onderzoek is sindsdien immens gestegen”, doelt Van den Heuvel op de toenemende inflatie en energieprijzen die veel minima tot wanhoop drijft.

Beter samenwerken
Geld om hen te helpen is er volgens de Rekenkamer genoeg. Jaarlijks ruim 3 miljoen euro, nog zonder aanvullende subsidies en toeslagen die beschikbaar komen. “Maar het omzetten van geld naar de praktijk dát is het probleem.” Dat ondervond de Rekenkamer zelf. Een reactie op het rapport, dat 7 april in conceptversie uitkwam, liet vier maanden op zich wachten. “Vier maanden om een reactie van een half A4’tje te krijgen”, verzucht de voorzitter. “Dat vonden wij toch vrij teleurstellend.” Vervolgens besloot de agendacommissie van de gemeenteraad het definitieve rapport over het zomerreces te tillen, wat een nieuwe vertraging van twee maanden opleverde.

Het is volgens de voorzitter tekenend voor de manier waarop Boxtel communiceert. En niet alleen op het gebied van armoedebestrijding. Instellingen die contact opnemen met de gemeente kunnen lang wachten op een reactie. “En als ze dan antwoord krijgen is het te laat, te dun of te weinig”, aldus Van den Heuvel. Terwijl de Rekenkamer wel enorme betrokkenheid merkte van instellingen als ContourdeTwern, Leergeld en Vincentiusvereniging om minima bij te staan en de onderzoekers te helpen.

“De Rekenkamercommissie betreurt dit vooral, omdat tijdens het onderzoek – in de gesprekken met externe partners – sprake was van enthousiasme en een constructieve opstelling om zo spoedig mogelijk met de aanbevelingen aan de slag te gaan”, schrijft de commissie in het eindrapport. “Er was een momentum om forse stappen voorwaarts te maken.” En dat momentum is volgens de voorzitter verloren gegaan door traag ambtelijk handelen.

Armoedenetwerk
Ook de raadsleden die dinsdag aanwezig waren bij een In Gesprek avond over het rapport betreuren die gang van zaken. Eric van den Broek (SP) en Christien van Schijndel (Combinatie95) vrezen dat dit een gevolg is van te weinig ambtenaren. “Die zorgen deel ik”, kon wethouder Mariëlle van Alphen bevestigen. Ze kon de raad wel aangeven extra mankracht vrij te maken als dat nodig blijkt.

Buiten de ferme tik op de vingers sprak de Rekenkamercommissie wel degelijk lof uit over de uitvoer van verschillende regelingen voor armen in de gemeente. “De uitvoer daarvan verloopt goed”, aldus de voorzitter. “Ook worden veel activiteiten uit het beleidsplan goed opgepakt. Maar wij zien ook kansen om het beter te doen.” Dat ‘beter doen’ wordt vooral bereikt door intensiever samen te werken met vrijwillige en professionele uitvoeringsorganisaties. Die staan volgens de commissie te trappelen om de gemeente bij te staan bij de uitvoer van het armoedebeleid. Iets waar Boxtel gebruik van moet maken, aldus de Rekenkamer.

Bijvoorbeeld door het Armoedenetwerk. Daarin komen verschillende partijen in Boxtel op reguliere basis bij elkaar om vroegtijdig armoede te signaleren en waar nodig in te grijpen. De uitvoering van het armoedebeleid was volgens de wethouder op een lager pitje komen te staan omdat zowel gemeente als welzijnswerk de handen vol hadden aan de instroom van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Komende maand komt het netwerk weer bij elkaar en kan de uitvoer weer opgepakt worden, kon Van Alphen de raad dinsdag melden.

Onderzoek naar Meedoenpas
Een andere mogelijke manier om het armoedebeleid naar een hoger niveau te tillen is een ‘Meedoenpas’. Zo’n pas kan bijvoorbeeld dienen als (gratis) entreekaart voor het openbaar vervoer of de milieustraat. Er is echter wel onderzoek nodig om er achter te komen of de invoer daadwerkelijk zin heeft.

Een laatste onderwerp dat zowel door de politiek als de Rekenkamer naar voren werd gebracht was het vertrek van Marga Vermeer bij de Rekenkamer. Zij gaf aan te willen helpen bij het maken van nieuw armoedebeleid. Haar voorstel wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Daarnaast beloofde de wethouder ook de summiere reactie op het rapport verder uit te werken en de resultaten daarvan met de raad te delen.

Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober zal duidelijk worden of de raad de toezeggingen van de wethouder naar aanleiding van het rapport voldoende vindt.

Update 23-9: Enkele uitspraken van de wethouder waren per abuis uit de context getrokken. Dit is aangepast

Afbeelding
Algemeen 17 uur geleden Luchtige vragen en lastige opdrachten wisselen elkaar af bij Bokselse Kwis
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 12:41 Ouderen in Regie verontrust over stopzetting Samen Ouder Worden in Boxtel
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 12:19 Een vlindertuin bij de Croon en een oase op de Markt? D66 presenteert Groene Kansen Kaart
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 08:16 ‘Uit zijn jas gegroeide’ Jumbo sluit de deuren voor verbouwing
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 19:41 Boxtel presenteert sluitende begroting; ‘Maar we zijn er nog niet’
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 12:41 Politieke vragen over opvang asielzoekers