Hans Mols.
Hans Mols. Foto: Mijngemeentedichtbij

Boxtel zit zonder wijkmakelaars, hoe nu verder?

Algemeen

Boxtel - Met de pensionering van Hans Mols is Boxtel zonder wijkmakelaars gekomen. En dat terwijl onze gemeente met ‘Meewerkend Boxtel’ juist het belang van de wijkmakelaar onderstreept, als smeermiddel bij burgerinitiatieven. Coalitiepartij BALANS vraagt zich in een brief aan het gemeentebestuur af hoe nu verder. Een reactie blijft vooralsnog uit.

Tijdens een spreekuur dat de BALANS-fractie hield kwamen de zorgen van verschillende inwoners over de toekomst van de wijkmakelaars aan het licht. Zeker omdat Mols de enige wijkmakelaar in onze gemeente was, zo vermeldt de gemeente op haar eigen website.

De wijkmakelaars werden in 2016 in het leven geroepen, samen met de term ‘Meewerkend Boxtel’. Zij moesten een verbindende rol spelen tussen de burger en de overheid. Mols en diens collega Werner van der Velden oogstten veel lof met hun invulling daarvan.

Maar liefst 187 burgerinitiatieven werden sinds oktober van dat jaar tot nu toe bij de gemeente aangemeld. De wijkmakelaars speelden in veel daarvan een rol, bijvoorbeeld door te helpen met het vinden van subsidies of door simpelweg een adviserende rol in te nemen.

Onduidelijkheid
BALANS maakt zich zorgen dat die rol nu wegvalt. Te meer omdat er geen nieuwe vacature opgestart is terwijl Mols inmiddels al van zijn pensioen geniet. En daarmee is volgens BALANS-fractieleider Gerlof Roubos onduidelijk geworden wie het aanspreekpunt vormt voor burgers met een idee.Op de website van de gemeente staat Mols’ overigens gewoon nog vermeld als enige wijkmakelaar, inclusief zijn telefoonnummer.

Roubos laat weten dat hij daarom ook graag op korte termijn van de gemeente hoort waar inwoners nu wél terecht kunnen als zij een burgerinitiatief willen starten. Ook vindt Roubos het vreemd dat de gemeenteraad niet is ingelicht over het feit dat Boxtel nu zonder wijkmakelaars zit. “Die heeft altijd grote betrokkenheid getoond.” Hij vroeg daarom op opheldering. Die is er nog niet.

Ook tegenover deze krant wil de gemeente (nog) niet ingaan op de kwestie. Over mogelijke redenen kan Roubos daarom alleen maar speculeren: “Misschien komt er wel een andere functie, of is het een bezuinigingsmaatregel.” Dat laatste zou ervoor zorgen dat Boxtel ruim vier ton te herverdelen heeft. Voor de wijkmakelaar(s) is jaarlijks tussen de 420 en 480 duizend euro gereserveerd in de begroting.

Zelf ziet Roubos het aantal wijkmakelaars het liefst uitgebreid worden van de initiële twee naar vier voor heel Boxtel, voegt hij toe. In de brief aan het college vraagt hij het gemeentebestuur om meer duidelijkheid over de kwestie.

Afbeelding
Algemeen 17 uur geleden Luchtige vragen en lastige opdrachten wisselen elkaar af bij Bokselse Kwis
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 12:41 Ouderen in Regie verontrust over stopzetting Samen Ouder Worden in Boxtel
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 12:19 Een vlindertuin bij de Croon en een oase op de Markt? D66 presenteert Groene Kansen Kaart
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 08:16 ‘Uit zijn jas gegroeide’ Jumbo sluit de deuren voor verbouwing
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 19:41 Boxtel presenteert sluitende begroting; ‘Maar we zijn er nog niet’
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 12:41 Politieke vragen over opvang asielzoekers