Afbeelding

Verantwoord vermaak

Algemeen

“Geniet maar drink met mate” is een uitdrukking die ongeveer iedereen in Nederland kent. Jarenlang was het verplicht om deze tekst te vermelden bij reclame voor (sterk) alcoholische dranken, maar sinds de leeftijdsgrens voor alle soorten alcoholische dranken naar 18 jaar is verlegd, heeft de uitdrukking “geen 18, geen druppel” deze langzamerhand vervangen. 

Maar niet alleen voor alcohol leren we steeds meer over de effecten op lichaam en geest, ook de hoeveelheden suiker en cafeïne die kinderen tegenwoordig binnenkrijgen leiden tot discussies en maatregelen. Tot nu toe met variërende resultaten: een “suikertaks” is er tot nu toe nog niet gekomen, en een verbod op energiedrankjes net zo min - enkel Lidl en Aldi hebben een minimumleeftijd van 14 jaar ingevoerd. 

En hoewel het al jaren verboden is om reclame voor junkfood op kinderen onder de 13 te richten, blijkt 40% van deze kinderen deze, vooral via social media, toch te zien te krijgen. Hoewel veel ouders vinden dat er strengere regels en maatregelen nodig zijn om het aanleren van een ongezonde leefstijl te voorkomen, ontbreekt het op dit moment nog aan politieke wil om dit voor elkaar te krijgen. De overheid blijft geloven in de vrije markt en zelfregulering.

Dat dit soort zelfregulering niet werkt, hebben we recentelijk ook weer kunnen zien in de wereld van online gokken. Hoewel iedereen weet dat je voor gokken, net zoals voor drinken en roken, minimaal 18 jaar oud moet zijn, zijn minder mensen zich er van bewust dat het voor aanbieders van kansspelen niet is toegestaan om zich op jongeren tot 24 jaar te richten. 

De reden hiervoor is dat de hersenen van jong volwassenen nog volop in ontwikkeling zijn en er een groter risico bestaat op het aanleren van problematische gewoonten. Om deze reden is het dan ook niet toegestaan om online casino bonussen aan spelers jonger dan 24 te geven en gelden er regels ten aanzien van het gebruik van rolmodellen.

De regels omtrent reclame en bescherming van kwetsbare groepen zoals jong volwassenen, die vanaf oktober vorig jaar golden, bleken helaas niet streng genoeg, wat er toe geleid heeft dat er sinds 30 juni j.l. veel strengere regels gelden.

Waar in het begin alle aanbieders voor vormen van (buiten)reclame die voor iedereen, dus ook jongeren en kinderen, zichtbaar waren, is dergelijke ongerichte buitenreclame in bijvoorbeeld bushaltes inmiddels verboden. Want hoewel de aanbieders van het eerste uur al hadden afgesproken om op deze manier geen reclame meer te maken, voelden nieuwere aanbieders zich hier niet aan gehouden.

Ook zijn de regels ten aanzien van de eerder genoemde rolmodellen aangescherpt. Bekende Nederlanders zoals bijvoorbeeld acteurs, sporters en influencers mogen geen reclame voor gokken maken wanneer zij een “substantieel” bereik onder jongvolwassenen of zelfs minderjarigen hebben. Op dit moment is er echter nog niet duidelijk vastgesteld wat “substantieel” inhoudt, maar op de site van de kansspelautoriteit wordt over een percentage van 25-30 gesproken.

Hoe de wereld in de toekomst om zal gaan met het voorkomen en bestrijden van problemen zoals obesitas, roken, alcoholmisbruik en gokverslaving zal nog moeten blijken, maar op dit moment lijken machtige lobby’s, politieke onwil en ambtelijke capaciteit een echt effectieve aanpak te hinderen. 

Afbeelding
Algemeen 4 uur geleden Ouderen in Regie verontrust over stopzetting Samen Ouder Worden in Boxtel
Afbeelding
Algemeen 4 uur geleden Een vlindertuin bij de Croon en een oase op de Markt? D66 presenteert Groene Kansen Kaart
Afbeelding
Algemeen 8 uur geleden ‘Uit zijn jas gegroeide’ Jumbo sluit de deuren voor verbouwing
Afbeelding
Algemeen 21 uur geleden Boxtel presenteert sluitende begroting; ‘Maar we zijn er nog niet’
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 12:41 Politieke vragen over opvang asielzoekers
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 06:11 Advies raadswerkgroep: ‘1,7 miljoen euro Legaat van Cooth naar gebouwen basisonderwijs’