Rob Dekker neemt deze zomer na 15 jaar afscheid van JOOST, voorheen St. Joseph. (Foto: Angeline Swinkels)
Rob Dekker neemt deze zomer na 15 jaar afscheid van JOOST, voorheen St. Joseph. (Foto: Angeline Swinkels) Foto: Angeline Swinkels

Rob Dekker trots op Selissenwal: ‘Het is een heel andere wijk geworden’; Directeur-bestuurder neemt afscheid van Woonstichting JOOST

Algemeen

Boxtel – Rob Dekker neemt deze zomer afscheid van Woonstichting JOOST. Bij JOOST en voorheen St. Joseph stond hij ruim 15 jaar aan het roer als directeur-bestuurder. In zijn tijd werd het wijkgericht werken op poten gezet en transformeerde Selissenwal van achterstandswijk, naar bruisende volkswijk. “Als ik de deur dichttrek, doe ik dat met een goed gevoel en veel vertrouwen voor de toekomst.”

Nog tot 1 september staat Dekker aan het roer van Woonstichting JOOST. Een middelgrote corporatie die zo’n 7.500 woningen verhuurt en beheert in Boxtel, Rosmalen en diverse kernen daaromheen.

Toen Dekker in 2007 aantrad als directeur-bestuurder zag de wereld er heel anders uit. JOOST, toen nog St. Joseph, was een kleine verhuurder die enkel actief was in en om de gemeente Boxtel. “We zaten net in een periode waarbij het hectisch was in de organisatie; bepaald geen gespreid bedje”, herinnert hij zich zijn ontvangst.

Dit ‘navelstaren’ had tot gevolg dat de relaties met de buitenwereld en de woonstichting verslechterd waren. Dekker nam die taak direct op zich: “De rol van ons in de gemeenschap, de rol van zorgpartijen en de rol van de gemeente moest hersteld worden, of zelfs nieuw leven ingeblazen worden.”

Wijkgericht werken
Vandaag de dag wil JOOST graag ‘een goede buurman’ zijn. En dat is niet eenvoudig. Sloopplannen zoals vorig jaar werden aangekondigd in de Hertogenstraat, of nieuwbouwplannen, zoals die bij De Kleine Aarde, leveren vaak heftige reacties van omwonenden op. Of wat te denken van het huisvesten van mensen met complexe zorgvragen?

Om die goede buurman te zijn startte de woonstichting de afgelopen jaren met een wijkgerichte aanpak. Hiermee probeert JOOST altijd in de woonomgeving van huurders aanwezig te zijn. “Door in je beleid en in je werkzaamheden en werkwijze dicht bij de mensen te staan, te luisteren, dingen te signaleren, in gesprek te gaan, lossen we ook heel veel op”, is Dekkers overtuiging. In Selissenwal en in Oost bij Hoogheem zijn bijvoorbeeld Buurt Informatie Centra waar bewoners laagdrempelig binnen kunnen lopen. Daarnaast zijn er voor iedere wijk wijkbeheerders, die als aanspreekpunt fungeren. Dekker: “En zo hebben we een twintigtal mensen die in de wijken rondlopen.”

Maar de aanpak houdt veel meer in dan samen koffie drinken. Zo is de afgelopen jaren intensief contact opgebouwd met politie, zorgaanbieders en de gemeente om zaken als schuldproblematiek of psychische problemen bij huurders snel op te merken. En daarop in te spelen uiteraard. Dat dat effect heeft blijkt uit de cijfers: het aantal woningontruimingen daalde bijvoorbeeld fors en huurders geven in de jaarlijkse AEDES-benchmark aan tevreden te zijn. “En dan houd je dat topje van de ijsberg over waarvoor je het niet goed doet”, is Dekker realistisch.

Te weinig gebouwd
Daar waar samengewerkt wordt, treden ook wel eens frustraties op. Vooropgesteld, Dekker wil niet als ‘oude zeur’ overkomen. Maar voor iemand die zichzelf als ‘ongeduldig en ambitieus’ bestempelt, mag het proces dat van ontwerptekening tot oplevering van de woning gaat wel een tikje sneller gaan.

Dekker hamerde er de afgelopen jaren met regelmaat op dat de gemeente Boxtel te weinig nieuwe sociale huurbouw mogelijk maakt. Dat blijkt ook uit de cijfers. Zo werd tot nu toe in de wijk Heem van Selis slechts 15 procent ingeruimd voor verhuur door JOOST. En er tegenover, in de nieuwbouwwijk Langen Linden, is zelfs geen enkele sociale huurwoning te vinden. En als JOOST dan mag en kan ontwikkelen, liggen bouwprojecten vaak jaren min of meer af te wachten wegens rechtszaken of het recente personeelstekort bij de gemeente.

En daarom moest JOOST de ambitie uit 2016 om 33 tot 60 woningen per jaar te realiseren dit jaar bijstellen naar ‘minimaal 330’ voor 2025. “Ik ben iemand die vooruit wil en ambities nastreeft. En als je dan prestatieafspraken maakt over een x aantal woningen, of activiteiten in de leefbaarheid, dan wil ik daar ook graag op afgerekend kunnen worden, dat wat we zeggen ook kunnen doen. Maar daar heb je wederkerigheid bij nodig. Dat botst wel eens.”

Trots op Selissenwal
“Politiek is daarom niks voor mij. Dat is allemaal korte termijn en daar houd ik niet van”, doelt Dekker op bestuursperiodes van vier jaar. Hij is meer van de langjarige ontwikkelingen, een belangrijke reden dat hij het bij JOOST ook 15 jaar uitzong. “Maar ik benijd ze niet.” Want de politiek heeft ook te dealen met meer (en soms tegenstrijdige) belangen dan die van de sociale huurder.

Toch heeft Dekker genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat gemeente en woonstichting gezamenlijke doelen nastreeft. Bijvoorbeeld in de wijk Selissenwal. De wijk, die eind vorige eeuw nog werd aangeduid met de weinig flatterende naam ‘klein Turkije’, transformeerde tot een levendig en bruisend stukje Boxtel. De flatjes waaruit Selissenwal in de jaren 60 tot de renovatie bestond, trokken vooral mensen uit de lagere sociale klassen aan, met alle daarbij horende problematiek van dien: armoede, kleine criminaliteit, overlast.

Oud en jong, in Nederland geboren of niet, rijk en arm, het woont nu allemaal naast elkaar

Selissenwal bestaat inmiddels uit een zorgvuldig vooraf bedachte mix van koop- en huurwoningen, wat zorgt voor meer sociale cohesie dan voor de vernieuwing. In het hart van Selissenwal kwam in plaats van een kerk een grote buurtvoorziening met een winkelcentrum en Gemeenschapshuis De Walnoot. Dekker: “Iedere straat daar is wel aangepakt. In samenwerking met de gemeente uiteraard.” Oud en jong, in Nederland geboren of niet, rijk en arm, het woont nu allemaal naast elkaar. Kortom, “het is een heel andere wijk geworden.”

Oogsten
Ondanks dat de gemeente tot nu toe minder sociale nieuwbouw geleverd heeft dan Dekker hoopte, is hij optimistisch. Eerst legt hij uit hoe de fusie met Kleine Meierij, met name actief in Rosmalen en omgeving, de woonstichting kapitaalkrachtiger heeft gemaakt. “JOOST kan de komende jaren in alle kernen substantieel woningen toevoegen aan de voorraad. Dan praat ik echt over dik 500 woningen”, vertelt hij. “Oók voor Boxtel geldt dat we de komende jaren versnellen en oogsten.”

Want er liggen bijvoorbeeld al nieuwbouwplannen voor het Ronduutje en de Albinonistraat. Of wat te denken van de Hertogenstraat, waar in een paar jaar woningen moeten wijken voor (meer) nieuwbouw? En daarnaast hebben zijn nog zestien projecten in voorbereiding met in totaal 300 woningen. Niet alleen in Boxtel en Liempde, maar ook in Rosmalen, Berlicum, Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

Daarnaast heeft JOOST onder leiding van Dekker een versnelling doorgezet in het verduurzamen van woningen. Nu al worden 500 woningen per jaar aangepakt. Dat aantal moet volgend jaar zelfs oplopen tot 750.

Nationale Prestatieafspraken
Als dit interview plaatsvindt, zijn de Nationale Prestatieafspraken tussen de woonmarkt en minister Hugo de Jonge zojuist gecommuniceerd. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat minimaal 30 procent van de woningen in Nederland voor de sociale huursector beschikbaar is.

In Boxtel is die verdeling overigens historisch gezien al zo. Maar dat wil niet zeggen dat die niet onder druk komt te staan omdat veel projectontwikkelaars liever dure woningen bouwen die meer winst opleveren of anders Boxtel links laten liggen. Daar ligt ook voor JOOST een uitdaging. “Het mooie vind ik dat de sociale huurmarkt zo dynamisch is”, vertelt Dekker enthousiast.

De afspraken maken bovendien een einde aan de door Dekker fel bekritiseerde verhuurderheffing. Die heffing kost de woonstichting jaarlijks miljoenen euro’s die niet kunnen worden geïnvesteerd in betere woningen. Het geld moet bovendien door de huurders zelf opgehoest worden. Dekker is er daarom niet rouwig om dat er een nieuw afsprakenpakket tussen de huursector en de overheid op tafel komt. “Een dak boven je hoofd, waar je veilig woont in een prettige buurt is een basisbehoefte voor je leven.” En dan het liefst nog betaalbaar ook.

Pensioen
Deze zomer gaat Rob Dekker met pensioen. Maar op zijn lauweren rusten, daar denkt hij nog niet aan. “Ik zal zeker sociaal maatschappelijk actief blijven”, vertelt hij lachend. “Over een half jaar kun je mij ook vragen voor de volkshuisvesting en dat ga ik dan ook weer aan.” Maar niet meer in Boxtel, want daarmee loopt hij zijn opvolger (Marieke Vossen) voor de voeten, vindt hij.

Ik zal zeker sociaal maatschappelijk actief blijven

“Mijn hele leven heb ik me sociaalmaatschappelijk ingezet. Voor mensen met een smalle beurs, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik heb in het verleden gewerkt met dak – en thuislozen in Arnhem, en wie weet ga ik dat wéér doen”, denkt hij hardop na. “Maar eerst ga ik vakantie houden”, lacht hij en hij vertelt over zijn vele hobby’s en drie kleinkinderen waar hij nu extra tijd voor vrij kan maken.

Afbeelding
Algemeen 3 uur geleden Ouderen in Regie verontrust over stopzetting Samen Ouder Worden in Boxtel
Afbeelding
Algemeen 4 uur geleden Een vlindertuin bij de Croon en een oase op de Markt? D66 presenteert Groene Kansen Kaart
Afbeelding
Algemeen 8 uur geleden ‘Uit zijn jas gegroeide’ Jumbo sluit de deuren voor verbouwing
Afbeelding
Algemeen 20 uur geleden Boxtel presenteert sluitende begroting; ‘Maar we zijn er nog niet’
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 12:41 Politieke vragen over opvang asielzoekers
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 06:11 Advies raadswerkgroep: ‘1,7 miljoen euro Legaat van Cooth naar gebouwen basisonderwijs’