Afbeelding
Foto: Gemeente Boxtel

College ziet meer heil in verduurzaming dan huurmatiging in sociale huursector

Algemeen

Boxtel - De hoogte van de huren zijn niet het belangrijkste probleem voor sociale huurders volgens het college van B & W. Veel belangrijker is dat woningen verduurzaamd worden, gezien de huidige energieprijzen. Dat geeft het gemeentebestuur aan na een brief van de SP, waarin de fractie pleitte voor huurmatiging. “We vinden betaalbaarheid belangrijk, maar zijn het niet eens met uw analyse dat de huurverhoging de belangrijkste oorzaak is van betalingsproblemen.”

Anders dan de socialisten in een brief aan het college stellen, denkt het gemeentebestuur dat het drukken van energiekosten momenteel veel gunstigere gevolgen heeft voor huurders dan het matigen van de huur. “Sinds de fors gestegen energieprijzen is er sinds eind 2021 opeens een uitzonderlijke situatie ontstaan die veel huishoudens in de portemonnee raakt”, schrijft het college. “Betaalbaarheid heeft naast matiging van de jaarlijkse huurverhoging en de beschikbaarheid van woningen voor de middeninkomens de laatste tijd dus ook te maken met het verduurzamen van woningen en het terugdringen van het energieverbruik.” Met het verduurzamen zouden de lasten bovendien blijvend verlaagd worden.

Bovendien proberen verhuurders al de huren zo veel mogelijk te matigen volgens het gemeentebestuur. Dat is vastgelegd in de meerjarige prestatieafspraken tussen de gemeente, verhuurders en de huurdersbelangenvereniging. Daarin zijn dertien afspraken gemaakt die bijdragen aan de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Verder beperkt Rijksbeleid ook het verder stijgen van de huren. Het college wil dan ook niet in gesprek met de twee sociale verhuurders (Woonveste en JOOST) actief in onze gemeente om huurstijgingen te beperken. Dat zou geen verder effect hebben.

De socialisten gingen ook nog in op de vochtproblematiek die speelt bij verschillende woningen van JOOST. Zij vinden een huurverhoging voor deze huurders ongepast. Het gemeentebestuur laat echter weten dat voor deze huurders de weg naar de huurcommissie open ligt. “Gebreken aan woningen kunnen na uitspraak van de Huurcommissie aanleiding zijn voor een huurverlaging Dat systeem functioneert volgens ons prima.”

Afbeelding
Algemeen 4 uur geleden Gemengde gevoelens voor Kay Karssemakers in GP MX2
Afbeelding
Algemeen 13 uur geleden Auto belandt op zijn kop na eenzijdig verkeersongeval
Afbeelding
Algemeen 14 aug, 06:33 Rob Dekker trots op Selissenwal: ‘Het is een heel andere wijk geworden’; Directeur-bestuurder neemt afscheid van Woonstichting JOOST
Afbeelding
Algemeen 10 aug, 12:37 Liempdse kermis biedt plezier voor jong en oud
Afbeelding
Algemeen 10 aug, 06:37 ‘Ik ben liever aan het werk dan dat ik op school zit’; Davy van Esch timmert aan de weg met debuut ‘Mijn eerste lied’
Afbeelding
Algemeen 7 aug, 06:31 DeMooiBoxtelKrant columniste Julia Kroonen schrijft roman