Ad Boleij (l.) en Daan Craane, voor het kantoor van Huurders van JOOST in de Van der Aastraat. (Foto: Sander van Kasteren)
Ad Boleij (l.) en Daan Craane, voor het kantoor van Huurders van JOOST in de Van der Aastraat. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

‘Wij zijn de eerste stap bij klachten!’; Huurders van JOOST bemiddelt bij problemen met sociale huurwoningen

Algemeen

Boxtel – Als huurders van JOOST een probleem met hun woning hebben, dan kunnen ze daarmee terecht bij de stichting Huurders van JOOST. Deze huurdersraad behartigt onafhankelijk de belangen van huurders en gaat in gesprek met de verhuurder. “Want het is anders toch vaak ‘wie betaalt, bepaalt’”, doelt voorzitter Ad Boleij op de macht van de woonstichting.

In de zomerhitte doen voorzitter Ad Boleij en secretaris Daan Craane hun verhaal. Over de macht van een middelgrote corporatie als JOOST, de belangen van huurders en de campagne waar ze aan zijn begonnen om de stichting Huurders van JOOST onder de aandacht te brengen.

Om met dat laatste te beginnen. Dat is nodig. “Want het lukt ons niet jonge mensen enthousiast te maken”, legt Craane uit. “Die hebben het denk ik te druk met van alles, bijvoorbeeld met hun hoofd boven water houden.”

Prestatieafspraken
En laat dat nu net iets zijn waarbij de huurdersraad kan helpen. Door een vuist te maken tegen huurverhoging voor de allerlaagste inkomens en dat uit te dragen richting de woonstichting kan het zomaar zijn dat de huurprijzen heroverwogen worden.

En ook bij de jaarlijkse prestatieafspraken tussen gemeente, JOOST en de huurdersraad kan Huurders van JOOST invloed uitoefenen. De afspraken zijn in de wet verankerd en dienen goedkeuring te hebben van alle drie de partijen. De stichting kan dus ook echt wat afdwingen op het gebied van kwaliteit, hoeveelheid en duurzaamheid van de woningen die JOOST aanbiedt. Boleij: “Mijn kleindochter wil ook wel een huis. Die zegt: ‘ik krijg niks’. Want er wordt veel te weinig gebouwd in de sociale huursector.”

Verwaterd
Zelf is de bijna 80-jarige Boleij al sinds zijn pensionering in 2003 hét Boxtelse gezicht van de Huurders Belangen Vereniging (HBV), de voorloper van Huurders van JOOST. Daarvoor was hij een vakbondsman en dus bekend met het onderhandelen en behartigen van belangen van een grotere groep mensen.

In die tijd telde de HBV nog zo’n 400 leden, die allemaal een paar euro per jaar betaalden. Het was een levendige organisatie die echt wat te vertellen had, mede door de input van de actieve leden. De laatste jaren is dat echter verwaterd. “Vóór de coronacrisis kwamen er nog geregeld mensen op spreekuur, bijvoorbeeld als een lekkende kraan maar niet verholpen werd”, vertelt Ad. “Maar vandaag de dag wordt maar weinig gebruikgemaakt van de huurdersraad”, verzucht hij.

Een voorbeeld dat hij noemt is het recent geopende SP-meldpunt voor vochtoverlast bij huurders. “Heel goed natuurlijk”, vindt Boleij, “maar wij hebben als Huurders van JOOST exact nul klachten binnengekregen.” Hij wil maar zeggen: de melders hadden ook bij hun huurdersraad aan kunnen kloppen met meldingen.

Onderhandelen met JOOST
Want invloed op het oplossen van problemen hebben Boleij en zijn stichting wel degelijk. Een voorbeeld daarvan is het sociaal plan voor bewoners van de Hertogenstraat. “Dat was er zonder ons ook wel gekomen, want daartoe is JOOST verplicht”, is hij realistisch, “maar de voorwaarden zijn wel echt beter geworden dankzij onze bemiddeling. Dat durf ik met de hand op het hart te beweren.”

Zo slaagde de stichting erin zelf een klankbordgroep op te tuigen met mondige bewoners. Dankzij de onderhandelingen tussen de bewoners, de huurdersraad en JOOST kregen alle bewoners van de voor sloop genomineerde woningen een hogere vergoeding voor de verhuiskosten. Verder werden betere voorwaarden bedongen voor door bewoners aangebrachte aanpassingen aan de woning. “De corporatie zou tegen alle huurders zeggen: ‘dit staat er voor, dus dat is wat jullie er voor krijgen’”, aldus Boleij.

Het onderhandelen met de woonstichting kan gaan over de eerdergenoemde niet goed opgeloste lekkende kraan, maar ook op een andere schaal. Bijvoorbeeld de huisvesting van vluchtelingen. “Want Huurders van JOOST is er ook voor de huisvesting van bijvoorbeeld Afghanen”, vertelt Craane. En die wil de stichting bij voorkeur niet allemaal op een kluitje stoppen, maar huisvesten middenin de wijk, waar zij zich de Nederlandse taal en cultuur eigen kunnen maken.

Uitleg geven
Een laatste taak van de stichting Huurders van JOOST is het geven van uitleg, of juist een kritische kanttekening bij grootschalige projecten. Zo kan de stichting onafhankelijke experts inhuren die een blik werpen op bijvoorbeeld grootschalige renovatie of sloop. Craane weet uit eerste hand hoe belangrijk dat kan zijn: “Ik woon in Rosmalen en in mijn wijk is grootschalig gerenoveerd. Dan zie je wat een impact sommige maatregelen hebben!”

In Rosmalen was weerstand tegen de aanleg van warmtepompen. Huurders van JOOST liet daarop een expert komen die uitleg gaf over de werking van zo’n systeem. Daarna waren de meeste bewoners alsnog overtuigd van nut en noodzaak van een nieuwe warmtevoorziening.

Geen onderdeel van JOOST
Een groot misverstand dat bij veel huurders heerst, is dat Huurders van JOOST een onderdeel van de wooncorporatie is. “Dat wil ik benadrukken”, zegt Craane resoluut. “Wij zijn géén verlengstuk van JOOST.” In tegendeel zelfs: “Wij zijn de stekende bij, de luis in de pels.”

Boleij denkt wel te begrijpen waarop dat misverstand gebaseerd is. “We hebben korte lijntjes met JOOST”, zegt hij. “Ik heb het nummer van directeur-bestuurder Rob Dekker in mijn mobiel staan en als er problemen zijn bel ik hem. Het kantoor van JOOST is niet altijd open voor huurders, maar ons laten ze niet aan de deur staan.”

Wel wordt Huurders van JOOST betaald door JOOST. “Dat is zo geregeld in de woningwet”, legt het tweetal uit. “Alle corporaties zijn verplicht redelijke kosten voor huurdersbelangen te vergoeden.” Maar juist omdat dat wettelijk verankerd is, ziet Boleij geen ruimte voor bemoeienis van JOOST. Hij heeft daarmee ook goede ervaringen: “Als wij erop zetten 15.000 euro voor een tripje naar Spanje, dan denk ik dat ze bij JOOST zeggen: ‘dat moeten jullie zelf betalen’. Maar een kloppende begroting betalen ze gewoon.”

Mismatch
Niet altijd slaagt de huurdersraad er in problemen op te lossen. Vaak is dat een gevolg van wat het tweetal een ‘mismatch’ tussen huurder en woning of huurders onderling noemt. En dat is lastig op te lossen. “Mensen hebben vaak weinig om hun recht te kunnen laten spreken”, constateert Boleij. “Het zijn toch vaak vage klachten, waarvan je je kunt afvragen ‘is dat wel zo?’”

Ook zijn zaken soms complexer dan gedacht: “Die vochtproblemen, om maar eens iets te noemen. Dan hoor ik via JOOST dat er destijds op verzoek geen spouwmuurisolatie in de woning aangebracht is. De klachten zijn dan het gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden gemaakt zijn.” Daar zijn jaren overheen gegaan en er kunnen ook al nieuwe huurders in de woning zitten. “En zo maakt JOOST zelf ook echt wel eens verkeerde keuzes.”

Boleij: “We zullen altijd proberen het op te lossen in goede harmonie, maar als dat niet lukt dan zijn wij toch écht niet zo dat we zeggen: laat maar zitten.” Huurders kunnen dan door naar de huurcommissie, of juridische stappen ondernemen. Maar ook Huurders van JOOST zal blijven zoeken naar een oplossing in gesprek met de woonstichting. “Mensen moeten wel bij ons komen. Da’s de eerste stap. Die weg wordt nog onvoldoende bewandeld”, aldus Craane. “En als wij geen klachten horen is het lastig zaken naar voren te brengen bij JOOST.”

Contactgegevens
Elke dinsdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur houdt Huurders van JOOST spreekuur aan de Van der Aastraat 2. Huurders met klachten kunnen dan vrijblijvend binnenlopen. Voor urgente gevallen is Ad Boleij bereikbaar via habeveboxtel@kpnmail.nl of via 06-20435582. Daan Craane is te bereiken via 06-24400222. Meer over Huurders van JOOST is te vinden op www.huurdersvanjoost.nl. Belangstellenden kunnen zich ook via e-mail of telefonisch melden. Versterking van het tien leden tellende team is erg welkom.

Afbeelding
Algemeen 5 uur geleden Gemengde gevoelens voor Kay Karssemakers in GP MX2
Afbeelding
Algemeen 14 uur geleden Auto belandt op zijn kop na eenzijdig verkeersongeval
Afbeelding
Algemeen 14 aug, 06:33 Rob Dekker trots op Selissenwal: ‘Het is een heel andere wijk geworden’; Directeur-bestuurder neemt afscheid van Woonstichting JOOST
Afbeelding
Algemeen 10 aug, 12:37 Liempdse kermis biedt plezier voor jong en oud
Afbeelding
Algemeen 10 aug, 06:37 ‘Ik ben liever aan het werk dan dat ik op school zit’; Davy van Esch timmert aan de weg met debuut ‘Mijn eerste lied’
Afbeelding
Algemeen 7 aug, 06:31 DeMooiBoxtelKrant columniste Julia Kroonen schrijft roman