Werkzaamheden uitzicht vanaf brug Spankerstraat richting Esch.
Werkzaamheden uitzicht vanaf brug Spankerstraat richting Esch. Foto: Waterschap De Dommel

2,4 kilometer dijken opgehoogd langs Essche Stroom

Algemeen

Esch - Om te zorgen dat Esschenaren ook in de toekomst droge voeten houden, heeft Waterschap De Dommel de dijken langs de Essche Stroom opgehoogd. Tussen de Nergena, ten zuiden van Esch en het spoor Den Bosch-Boxtel zijn de dijken verbeterd en aangelegd.

“De opgave was ingewikkeld”, aldus het waterschap. Met name omdat een deel van de huizen in Esch zo dicht bij de Essche Stroom liggen. Maar uitvoerder Ploegam B.V. heeft de klus inmiddels afgerond. De paar bouwhekken die er nu nog staan, maken plaats voor wandelvriendelijke slagbomen.

Met het ophogen van de dijken is het gebied beter bestand tegen de klimaatveranderingen. De oude dijk is al 60 jaar geleden aangelegd en bestond geheel uit zand. Nu is echter ook klei gebruikt om de dijk steviger te maken.

Er is tijdens het project ook gekeken naar de biodiversiteit in het gebied. De dijken zijn ingezaaid met een bloemrijk mengsel van grassen en kruiden. Dat maakt de dijken sterker en is aantrekkelijk voor insecten.

Bij ’t Haventje in Esch vertelt gedeputeerde Hagar Roijackers: “Provincie en waterschap werken samen om extreme wateroverlast te voorkomen. Maar gezien het snel veranderende klimaat kunnen we niet voortdurend de dijken blijven ophogen. Er zijn meer maatregelen nodig. We moeten het water langer vasthouden, retentiebekkens aanleggen en nevengeulen maken. Dit zijn beekdallandschappen die we in de toekomst steeds vaker gaan zien.” 

Tussen Oisterwijk en Esch werkt Waterschap De Dommel aan plannen om het beekdal van de Essche Stroom opnieuw in te richten. Naast een meer natuurlijke inrichting komt er meer ruimte voor water. De beek zal hier gaan meanderen door het landschap. Zodat het beekdal in de toekomst beter in staat is om de effecten van klimaatveranderingen op te vangen.