Afbeelding
Foto: Gemeente Boxtel

Meer rust voor bewoners Baroniestraat; vanaf 6 juli eenrichtingsverkeer

Algemeen

Boxtel - Al jaren klagen bewoners van de Baroniestraat over verkeersdrukte in hun straat. Op 6 juli moet dat grotendeels afgelopen zijn. Vanaf dan geldt in de straat eenrichtingsverkeer. Komende vanaf de Heilig Hartkerk mag gemotoriseerd verkeer de straat niet verder in.

Al zo lang als veel Boxtelaren zich kunnen heugen is de Baroniestraat (te) druk en ondervinden omwonenden overlast van de rond de 7.000 auto’s die op een drukke werkdag door de straat rijden. Al in 2020 beloofde toenmalig wethouder Herman van Wanrooij na diverse acties van omwonenden met een oplossing te komen. Actie volgde nadat unaniem een motie werd aangenomen om de situatie aan te pakken.

Die oplossing werd vorig jaar gevonden in het instellen van eenrichtingsverkeer. “Samen met de werkgroep ‘Bar en Boos’ is de gemeente een uitgebreid onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de Baroniestraat rustiger te maken en te zorgen dat het op de omliggende wegen niet te druk wordt”, licht Fred van Nistelrooij, opvolger van Van Wanrooij, toe. Het eenrichtingsverkeer gaat in op 6 juli. De maatregel geldt totdat de dubbele overweg wordt gesloten. Dat moet volgens de huidige planning in 2026 gaan gebeuren.

Naast eenrichtingsverkeer in de Baroniestraat komt ook in de Maria van Dieststraat en in de Hendrika van Haeftenstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer. De adviesroute voor verkeer richting Ladonk en het doorgaand verkeer richting Oisterwijk en Haaren loopt via de Eindhovenseweg te nemen.

De nieuwe routing voor verkeer is niet onomstreden. Zo uitten bewoners van de Molenstraat hun zorgen over een verkeerstoename en werd onlangs nog bekend dat op Stenen Kamer het aantal verkeersbewegingen fors toeneemt. Toch is die toename volgens Van Nistelrooij te overzien. Hij liet weten dat in de nieuwe situatie de verkeersstromen op iedere weg binnen de toegestane marges blijven.

De gemeenteraad besloot eind december tot het tijdelijk instellen van eenrichtingsverkeer in een deel van de Baroniestraat. Vervolgens heeft de gemeente deze tijdelijke maatregel uitgewerkt tot een verkeersbesluit. Op 16 mei 2022 is het definitieve verkeersbesluit gepubliceerd en vanaf 27 juni 2022 is dat onherroepelijk geworden.

De aankondigingsborden worden in de loop van deze week geplaatst. Vanaf woensdagochtend 6 juli geldt het eenrichtingsverkeer en wordt de geadviseerde omleidingsroute met borden aangegeven. De verwachting is dat het verkeer nog enige weken zal moeten wennen aan de nieuwe situatie. Dit betekent dat mogelijk enkele weken tot maanden verkeersoverlast zal zijn in verband met voertuigen die sluiproutes zoeken.