De Dorpsstraat (hier nog in de oude situatie) is een smalle straat met woningen die nu al dicht aan de weg staan. Dat maakt het moeilijk de weg voor zowel fietsers als automobilisten veilig in te richten.
De Dorpsstraat (hier nog in de oude situatie) is een smalle straat met woningen die nu al dicht aan de weg staan. Dat maakt het moeilijk de weg voor zowel fietsers als automobilisten veilig in te richten. Foto: Google

Mogelijk alternatieve oplossing om Dorpsstraat Esch veiliger te maken

Algemeen

Esch - Er is een alternatief plan in de maak om de verkeersproblemen in de Dorpsstraat in Esch op te lossen. Dat laat het college van B & W weten naar aanleiding van vragen van Combinatie95. Volgens fractielid Peter den Ouden, zelf Esschenaar, ligt er al sinds maart een door omwonenden gesteunde oplossing klaar. Het college bevestigt dit, maar vindt aanvullend onderzoek naar een door andere belanghebbenden aangedragen plan nodig.

Hoewel bewoners al begin dit jaar massaal kozen voor verkeersoplossingen die de straat veiliger moeten maken, en het gemeentebestuur toen aangaf die uiterlijk in maart te realiseren, is er nog niets in de straat gebeurd. Daarop trok Peter den Ouden namens Combinatie95 enkele weken terug aan de bel.

De gemeente laat nu weten dat dit komt omdat andere belanghebbenden aan de hand van de voorgestelde oplossingen aan de bel trokken. “Vanuit deze andere belanghebbenden zijn suggesties ontvangen die nu nader worden onderzocht. Zodra een totaalbeeld beschikbaar is over de oplossing wordt de uitvoering ter hand genomen”, schrijft het college in een reactie aan Combinatie95. Bij ‘andere belanghebbenden’ moet gedacht worden aan transporteurs of weggebruikers die niet zelf in de straat wonen, laat de gemeente desgevraagd weten.

De fractie vroeg zich in de brief aan het college ook af of het nog wel realistisch is op zoek te gaan naar een betere oplossing dan het nu voorgestelde maatregelenpakket. Dat moet met name de veiligheid van fietsers in de straat verbeteren. Het gemeentebestuur denkt van wel. “Op korte termijn vindt overleg plaats over een alternatief voorstel vanuit meerdere geledingen in Esch. Als blijkt dat daarvoor een breed draagvlak aanwezig is en het past binnen de financiële ruimte, zal dat zo snel mogelijk worden uitgevoerd.”

Het streven van het college is om in juli een besluit te nemen over de aanpassingen aan de straat. Eind augustus kan dan waarschijnlijk gestart worden met de werkzaamheden. Zeker is dit echter niet: eerst moet nog een aannemer gevonden worden die het project tot een goed einde kan brengen.