BALANS-fractielid Rianne van Esch (l.) overhandigt de resultaten van het meldpunt jeugdzorg aan wethouder Désiré van Laarhoven. (Foto: BALANS)
BALANS-fractielid Rianne van Esch (l.) overhandigt de resultaten van het meldpunt jeugdzorg aan wethouder Désiré van Laarhoven. (Foto: BALANS) Foto: BALANS

BALANS vraagt gemeente om evaluatieformulier Jeugdzorg te introduceren

Algemeen

Boxtel - BALANS-fractielid Rianne van Esch heeft dinsdagochtend de resultaten van het meldpunt Jeugdzorg overhandigd aan wethouder Désiré van Laarhoven. Het meldpunt werd door BALANS in het leven geroepen nadat in onze provincie diverse misstanden aan het licht kwamen. Besluiten worden niet of te laat genomen en die onzekerheid geeft veel onrust. 

Ouders, zorgaanbieders en de kinderen die hulp nodig hebben voelen zich door het laat of niet nemen van beslissingen vaak in de steek gelaten. Ouders en zorgaanbieders meldden zich ook met tips. “We hebben de wethouder gevraagd of er, net zoals bij WMO, een evaluatieformulier kan komen en we zullen contact houden om te kijken of problemen structureel worden opgelost en wat er is gedaan met de vele tips”, schrijft BALANS in een persbericht.

Op 3 mei werd het digitaal meldpunt jeugdzorg ingesteld. De resultaten van de meldingen werden gebundeld en dinsdag dus geanonimiseerd overhandigd aan wethouder Désiré van Laarhoven. Het meldpunt is nog steeds te benaderen via meldpuntjeugdzorgboxtel@gmail.com.

In Boxtel ergeren ouders en jongeren zich, naast eerdergenoemde problemen, aan de slechte bereikbaarheid en communicatie. Ook zien mensen die gebruik maken van jeugdzorg graag dat indicaties voor een langere termijn worden afgegeven. Zo hoeven ouders, kinderen en zorgaanbieders niet iedere keer dezelfde molen in om verlenging te krijgen.

Verder wordt het hebben van geen of een vaak wisselende consulent of aanspreekpersoon, een slechte bereikbaarheid en onprettige bejegening vanuit de gemeente werden vaak genoemd.