Wethouder Wim van der Zanden (m.) bij de oplevering van enkele sociale huurappartementen in de wijk Heem van Selis.
Wethouder Wim van der Zanden (m.) bij de oplevering van enkele sociale huurappartementen in de wijk Heem van Selis. Foto: Sander van Kasteren

Raad wil meer eigen initiatief voor ontwikkelaars woningbouw

Algemeen

Boxtel - Het college van B & W onderzoekt of het Initiatiefnemers van woningbouwprojecten meer taken kan laten uitvoeren bij bouwplannen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het voeren van een dialoog met de omgeving. VVD en BALANS hadden daar middels een motie om gevraagd. Wethouder Wim van der Zanden was positief, maar gaf wel een ‘winstwaarschuwing’ af: “Wij zien inderdaad kansen om professionele partijen ons echt werk uit handen te laten nemen. Maar er zijn ook partijen die die professionaliteit niet hebben en daarmee andere projecten remmen.”

De woningbouw in Boxtel stagneert de laatste jaren zien ook VVD en BALANS. En BALANS-fractieleider Gerlof Roubos ziet ook wel dat het gemeentebestuur daar niet volledig de verantwoordelijkheid voor draagt: “Denk daarbij aan allerlei landelijke en provinciale regels, een moeilijke arbeidsmarkt, stroperige procedures bij de Raad van State, enzovoort.” Toch denken beide fracties dat Boxtel de bouw kan versnellen door op korte termijn meer verantwoordelijkheden te leggen bij projectontwikkelaars.

Zo kan volgens beide fracties best de verantwoordelijkheid voor het voeren van een dialoog met de omgeving bij de ontwikkelaar komen, vooruitlopend op de Omgevingswet. “Ontwikkelaars willen daar best in meedenken”, meent mede-indiener Rob Kuppens (VVD). De wet moet volgend jaar ingaan en legt die verantwoordelijkheid sowieso neer bij hen. “Zij hebben vaak veel kennis en zij hebben ook belang bij snelheid. Laten we daar gebruik van maken, ook om de ambtelijke organisatie te ontlasten”, vindt Roubos.

Beide fracties zien ook graag dat ontwikkelaars sneller duidelijkheid krijgen over hoe kansrijk het door hen ingediende plan is. Roubos: “Er hoeft dan geen kostbare tijd besteed te worden aan projecten met een lage slagingskans.” De fracties zien een verdere uitwerking van hun voorstel graag op de korte termijn terug in een plan van aanpak vanuit het gemeentebestuur.

Winstwaarschuwing
Wethouder Wim van der Zanden is positief over de motie. “Uiteindelijk bepalen de procedures vaak wanneer wij aan het stenen stapelen kunnen. Daar moet ik de heer Roubos gelijk in geven”, vindt ook hij. “Wat ik merk als ik naar de motie kijk is dat de raad, net als het college, indieners van plannen die niet de eerste prioriteit hebben perspectief wil bieden.”

Hij vervolgt: “Wij zijn ook stoeiende met kijken waar we verbeterslagen kunnen doorvoeren, waarmee we projecten die nu niet prioriteit één hebben een hogere prioriteit kunnen geven en wel kunnen oppakken.” Daarbij wijst hij erop dat de gemeente naar verwachting deze zomer haar personeelsbestand weer een heel eind op orde heeft. “Die stap is denk ik ook sneller gezet dan we eerst verwacht hadden.” Dat maakt dat bouwplannen met een lagere prioriteit mogelijk toch al eerder opgepakt kunnen worden.

Hij ziet wel heil in een extra inventarisatie naar hoe de gemeente bouwplannen weer kan versnellen, nu het ambtenarenbestand op peil is. Wel waarschuwde hij voor het te makkelijk afgeven van verantwoordelijkheden van de gemeente aan bouwende partijen. De meerderheid zal daar volgens de wethouder goed mee omgaan, maar er zal ook een deel zijn dat de gemeente juist extra huiswerk oplevert omdat zaken niet goed lopen. En hoe maak je als gemeente die schifting? Daarvoor is volgens Van der Zanden onderzoek nodig.

Unaniem
Uiteindelijk steunde de gemeenteraad de motie van BALANS en VVD unaniem. “Alleen hopen we niet dat zo’n plan van aanpak heel veel extra ambtelijke capaciteit gaat kosten die nodig is voor de uitvoering”, merkte Kübra Atalay (CDA) daar nog bij op. PvdA-GroenLinks hoopt dat de aansluiting op de woonvisie van de gemeente behouden wordt, zodat ook voldoende sociale huurwoningen gegarandeerd worden.

Daarop reageerde Van der Zanden direct: “Op basis van de huidige prioritering zijn niet alle projecten van wooncorporatie JOOST geprioriteerd. Met deze stap kunnen we mogelijk daar ook een versnelling behalen. Dus ik denk dat u op uw wenken bediend wordt.” De wethouder denkt zo’n vier maanden nodig te hebben voor een verdere uitwerking van het gevraagde plan van aanpak.