Afbeelding
Foto: Jan van der Steen

Huisvesting 800 arbeidsmigranten in buitengebied tóch toegestaan

Algemeen

Boxtel - Een meerderheid in de gemeenteraad stemde dinsdag in met de ‘verordening huisvesting arbeidsmigranten’. In het beleidsstuk staan afspraken waaraan grootschalige woonlocaties voor arbeidsmigranten moeten voldoen. Vorige maand werd het beleidsstuk nog weggestemd wegens te veel onduidelijkheden. Het ongewijzigde stuk werd nu wel goedgekeurd.

Tijdens de raadsvergadering van 10 mei ontstond grote frustratie in de raad wegens twee kleine aanpassingen in de tekst van het beleidsstuk. Drie locaties voor in totaal 800 arbeidsmigranten die Boxtel wil huisvesten zouden in een straal van 4,9 kilometer rond het industrieterrein moeten landen.

In plaats van de originele 500 meter in een eerdere versie van het beleidsstuk, die de gemeente ‘te strikt’ achtte. En daarmee was ineens bijna heel het buitengebied van Boxtel aangewezen als mogelijke huisvestingslocatie. Ook werd de termijn voor deze locaties opgerekt van 10 naar 15 jaar. En daarover hadden ook toen en nu verschillende fracties hun bedenkingen. Van den Broek: “Die locaties kunnen dan zomaar een sta-in-de-weg worden voor mogelijke woningbouw in het buitengebied.”

Wethouder Mariëlle van Alphen slaagde er in mei niet in de oppositie uit te leggen waarom die wijziging volgens haar nodig was. Dus bestempelde die het stuk als niet besluitsrijp. Dat zorgde ervoor dat het stuk nu opnieuw op de agenda stond. Ongewijzigd.

Spelregels veranderd
Rob Kuppens (VVD) verwoorde de mening van de oppositie dinsdag nogmaals helder: “Het gaat niet zomaar om een technische aanpassing, maar via die aanpassing aan de verordening zijn we eigenlijk beleid aan het aanpassen.” Een kleine wijziging met grote gevolgen dus. Dat vindt ook SP-collega Eric van den Broek: “Eigenlijk worden gedurende de wedstrijd de spelregels veranderd.” En Kübra Atalay (CDA): “Wij zijn nog steeds van mening dat we het té massaal vinden en dat men te ver in het buitengebied kan bouwen.” Een lezing die ook gesteund wordt door D66.

Kuppens ziet graag meer overleg met de raad. Nu beslist het college grotendeels zelfstandig waar huisvestingslocaties mogen komen, aan de hand van een vooraf opgelstelde lijst met regels. “Wij vinden het nodig dat we als raad een uitspraak doen over de locaties”, herhaalde hij het bezwaar van de liberalen op het stuk.

Daarmee is de fractie van BALANS het - ook ongewijzigd - oneens. “Iedereen vindt dat dit belanrijk is, maar iedereen - inclusief ik zelf - wil dit niet in zijn achtertuin hebben”, aldus fractieleider Gerlof Roubos. En dat leidt tot eindeloze discussies in de raad over waarom locaties ongeschikt zijn. Hij haalt als voorbeeld de gemeente Meierijstad aan, waar voor zo’n werkwijze gekozen is. “Daar sneuvelt ieder plan omdat de raad het afschiet.”

En goede, kwalitatief hoge huisvesting voor arbeidsmigranten is hoe dan ook noodzakelijk, schetst ook de wethouder. Ze wijst op een recente schatting die uitwijst dat zo’n 10 procent van de beroepsbevolking uit arbeidsmigranten bestaat. Een aantal dat met de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar zal toenemen.

Geheim overleg
Hoewel het stuk dinsdag ongewijzigd op de agenda stond is er in de tussentijd toch wat veranderd: partijen mochten vertrouwelijk vragen stellen over de stukken. Van Alphen herhaalde het dinsdag nog maar eens: “Het is onze bedoeling huisvestingslocaties dicht bij het industrieterrein te realiseren.”

De beantwoording heeft er kennelijk alsnog voor gezorgd dat de zorgen die toen speelden minder groot werden. Zo stemde Van den Broek zijn fractie dinsdag alsnog in met het beleidsstuk: “Wij gunnen het college het voordeel van de twijfel.”

Helemaal nadat de wethouder een motie van de SP omarmde waarin een extra gespreksronde met omwonenden en andere belanghebbenden wordt geëist voorafgaand aan het verlenen van een definitieve vergunning. Die overlegronde is meer symbolisch dan dwingend: enkel bezwaar van omwonenden kan de bouw niet tegenhouden. Dat kan alleen de bestuursrechter nadat er via de officiële bezwaarprocedure bezwaar wordt gemaakt.

Met de steun van de SP, Combinatie95 en BALANS stemden 13 raadsleden in met het beleidsstuk. Dat werd daarmee aangenomen.