Afbeelding

Komt na het zuur nu eindelijk het zoet voor gemeente Boxtel? Gemeente had in 2021 overschot van 4,4 miljoen euro

Algemeen Kerntakendiscussie

Boxtel - De gemeente Boxtel had in 2021 een eenmalig overschot van 4,39 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening, die deze week gepubliceerd werd. Dat komt onder meer doordat onze gemeente extra geld van het Rijk kreeg, maar dat geld zo laat werd toegezegd dat het niet meer uitgegeven kon worden. En ook voor de komende jaren zien de gemeentelijke financiën er iets rooskleuriger uit, met dank aan de forse bezuinigingen in de Kerntakendiscussie.

Van het overschot in 2021 wordt 1,9 miljoen euro overgeheveld naar dit jaar, om er extra uitgaven mee te bekostigen. Een bedrag van 2,48 miljoen euro gaat in de spaarpot van de gemeente; de algemene reserves. Een aanvulling daarvan is welkom na jaren van financiële tegenslag, onder meer door dure inhuur van externe krachten en tegenvallers in de jeugdzorg.

“Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor de gemeente Boxtel”, laat de gemeente weten in een persbericht. Zo kwam Esch op 1 januari bij de gemeente en startte het nieuwe college in maart. Daarnaast kampte Nederland nog met de gevolgen van de coronapandemie. Ook in het Boxtelse gemeentehuis waren die voelbaar: veel ambtenaren waren ziek en de organisatie had te maken met niet ingevulde vacatures.

Daarnaast werd de Kerntakendiscussie gevoerd en werd laat in het jaar duidelijk dat Boxtel meer geld kreeg via het gemeentefonds. Dat maakte het lastig om een precieze inschatting te maken van de kosten en baten. Die balans is nu wel opgemaakt en daaruit blijkt dus dat Boxtel flink wat minder heeft uitgegeven dan er in 2021 binnenkwam.

Het college heeft inmiddels ingestemd met de jaarrekening. Hij is ook gecontroleerd door de accountant. De gemeenteraad is op 12 juli aan zet om de jaarrekening te bespreken. Daarna worden de stukken naar de provincie gestuurd. Daarbij is enige haast geboden: dit moet uiterlijk 15 juli gebeuren.

Structureel overschot
Ook voor de komende jaren schrijft Boxtel zwarte cijfers. Dat blijkt uit de eerste bestuursrapportage 2022 en kadernota 2023, zeg maar de voorlopige jaarcijfers en de prognose van de toekomstige gemeentelijke financiën.

Daarin zijn de positieve ontwikkelingen van de Kerntakendiscussie voor de gemeentelijke financiën meegenomen. Daar komt nog een positieve ontwikkeling bij: de herverdeling van het gemeentefonds. Deze Rijkssubsidie is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Dit alles maakt dat Boxtel in plaats van een verwachte vermindering van 10 euro per inwoner kan rekenen op juist een stijging van 25,44 euro per inwoner.

Dit zorgt ervoor dat Boxtel volgens de prognoses in ieder geval tot en met structureel 2025 zwarte cijfers schrijft, oplopend naar een overschot van zelfs 2,7 miljoen euro in 2025. De gemeente houdt wel nog een slag om de arm: “Om dit positieve resultaat te halen, is het waarmaken van de bezuinigingen van de Kerntakendiscussie noodzakelijk.” Vanaf 2026 worden wel weer tegenvallers verwacht. Dit omdat vanaf dat jaar minder geld binnenkomt vanuit het Rijk.

De kadernota en bestuursrapportage liggen eveneens op 12 juli ter beoordeling voor aan de gemeenteraad.

Afbeelding
Algemeen 17 uur geleden Luchtige vragen en lastige opdrachten wisselen elkaar af bij Bokselse Kwis
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 12:41 Ouderen in Regie verontrust over stopzetting Samen Ouder Worden in Boxtel
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 12:19 Een vlindertuin bij de Croon en een oase op de Markt? D66 presenteert Groene Kansen Kaart
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 08:16 ‘Uit zijn jas gegroeide’ Jumbo sluit de deuren voor verbouwing
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 19:41 Boxtel presenteert sluitende begroting; ‘Maar we zijn er nog niet’
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 12:41 Politieke vragen over opvang asielzoekers