Afbeelding
Foto: Willemijn Wijdenes

Inwoners kunnen hun mening geven over nieuw ‘speeltuinbeleid’

Algemeen

Boxtel - De gemeente Boxtel werkt aan een nieuw speelruimtebeleid. Daarin is meer inzet op een evenwichtige spreiding van speeltoestellen over de wijken en dorpen. Om de wensen van bewoners in kaart te brengen is er ook een peiling, te vinden op praatmee.boxtel.nl.

Er komt een duidelijker onderscheid in buurtplekken, blokplekken en wijkplekken. Daarnaast wordt meer variatie aangebracht in speelplekken: terreinen met toestellen, plekken waar je vrij kunt spelen, spelen op een pleintje en sportspeelplekken. Omdat buiten spelen een positieve bijdrage heeft voor de gezondheid wordt ook meer rekening gehouden met kinderen met een beperking en met klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Bij het nieuwe beleidsplan hoort ook een Uitvoeringsplan. Hiervoor vraagt de gemeente de mening van inwoners. Vanaf vandaag 8 juni tot en met 22 juni kunnen zij een peiling invullen over speelvoorzieningen in hun buurt. Met de resultaten van deze peiling worden de speelruimtes afgestemd op inzichten en wensen van de inwoners.

De uiteindelijke keuzes worden verankerd in het Uitvoeringsplan Speelruimten Boxtel 2023 –2032. Dat is dan weer een vertaling van de veel abstractere notitie Speelruimtebeleid Boxtel 2023 – 2032.

Doel is om speelterreinen minstens tien jaar mee te laten gaan. Maar daar waar speelplekken niet meer bij de tijd zijn zullen die worden aangepakt, mits er voldoende geld voor is. De gemeente komt ook met een winstwaarschuwing: “Dat betekent dat we soms moeten kiezen, omdat misschien niet alles mogelijk is.”