Wethouder Wim van der Zanden (m.) hijst samen met directeur-bestuurder Rob Dekker van Woonstichting JOOST (l.) en Jan van Peer van Bouwbedrijf Van Peer de vlag bij Heem van Selis. Het was een van de weinige nieuwbouwlocaties voor sociale huur die de afgelopen jaren van de grond kwamen.
Wethouder Wim van der Zanden (m.) hijst samen met directeur-bestuurder Rob Dekker van Woonstichting JOOST (l.) en Jan van Peer van Bouwbedrijf Van Peer de vlag bij Heem van Selis. Het was een van de weinige nieuwbouwlocaties voor sociale huur die de afgelopen jaren van de grond kwamen. Foto: Sander van Kasteren

Uitdagingen op de woningmarkt; kleiner bouwen en plannen die liggen te wachten op gemeente

Algemeen

Boxtel - Dat er problemen zijn op de woningmarkt, daarover was iedereen het vorige week dinsdag wel eens. Een oplossing lijkt om kleiner en meer gestapeld te bouwen. Let daarbij goed op de wensen van senioren, vindt werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel. Ook moet de gemeente personeelsproblemen zien te tackelen. Directeur-bestuurder Rob Dekker van Woonstichting JOOST: “Er liggen kant en klare plannen, die liggen te wachten op de gemeente.”

Het woningaanbod in Boxtel is niet toereikend en er zijn grote aanpassingen nodig om ervoor te zorgen dat iedere Boxtelaar in 2040 kan wonen in een huis of appartement dat aan zijn behoeften voldoet. Dat was de boodschap van verschillende deskundigen die vorige week dinsdag in de raadzaal van het gemeentehuis aanwezig waren om de ontwikkelingen op de woningmarkt toe te lichten.

Zo staat als een paal boven water dat er meer gebouwd moet worden, ziet ook wethouder Wim van der Zanden. “We hebben niet geleverd wat de afspraak was”, reflecteert de wethouder op de recent gepubliceerde cijfers over de woningmarkt. Zo groeide de woningvoorraad de afgelopen vijf jaar met 0,4 procent per jaar. “Da’s laag, voor een gemeente als Boxtel. Té laag”, aldus de wethouder.

Gebrek aan ambtenaren
Een belemmering is het gebrek aan ambtenaren. Dat ziet ook directeur-bestuurder Rob Dekker van Woonstichting JOOST: “Ik houd mijn hart een beetje vast. Er liggen kant en klare plannen, maar die worden begeleid door tijdelijke krachten die 1 juli weer weg zijn.”

Zo kan in principe gestart worden op het Ronduutje, waar de plannen voor twaalf sociale eensgezinswoningen al een tijdje liggen te wachten op een akkoord tussen de bouwer (Jansen de Jong) en de gemeente. En ook op de Albinonistraat kan als de gemeente groen licht geeft een appartementencomplex met 27 woningen. En zo zijn er nog meer projecten waar in principe morgen mee gestart zou kunnen worden.

De wethouder belooft beterschap. Zo wordt momenteel druk gewerkt het ambtelijk apparaat op peil te krijgen en te houden. Wel stelt Van der Zanden dat bijvoorbeeld bij de Albinonistraat het aangepaste bestemmingsplan nog wacht op goedkeuring van de gemeenteraad en de vertraging in dit geval dus niets met personeelstekort te maken heeft. De politieke besluitvorming gaat gewoon niet sneller.

Niet klakkeloos bouwen
Ondanks het grote tekort aan huizen kan de gemeente ook niet klakkeloos extra woningen (laten) bouwen. Want dan bestaat het risico dat projectontwikkelaars te veel en te dure woningen bouwen, die per definitie meer opleveren dan goedkope (sociale) huurwoningen. Dus moet eerst onderzocht worden wat voor woningen er moeten komen.

En dat is nog geen sinecure. Want Boxtel bouwt weliswaar minder goedkope woningen dan gepland, maar zit ook gewoon met de huidige marktontwikkelingen, die bouwen onder de twee ton eigenlijk onhaalbaar maken. “Je kunt keihard vasthouden aan het plan”, aldus Van der Zanden, “Maar dan zegt zo’n ontwikkelaar ook ‘dan rijd ik Boxtel mooi voorbij!’” Zo wordt ook op het Ronduutje nog onderhandeld over prijzen.

Op de sociale huurmarkt ziet Dekker dat met name senioren goede kansen hebben in Boxtel. “Hierachter bijvoorbeeld”, wees hij op de seniorenwoningen aan de Dr. van Helvoortstraat. Maar de woonstichting krijgt gemiddeld zo’n twintig reacties als zo’n woning leegstaat. “Terwijl we op Hof ter Aa (in appartementen die met name in trek zijn bij jongeren, red.) wel tweehonderd reacties krijgen. Hoe hard moeten we er dan aan trekken?”

Oplossingen
Ook de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel was aanwezig bij de bijeenkomst. Zij hebben wel ideeën over hoe ouderen bewogen kunnen worden hun (koop)woning te verruilen voor een beter op hun oude dag afgestemd appartement. Zo kwam Jac Nouwens namens de groep met het idee een soort ‘energielabel’ voor levensfasebestendigheid te lanceren.

Want nu blijken veel senioren te wachten met noodzakelijke aanpassingen of een verhuizing. “Het is eigenlijk altijd te laat”, omschrijft hij dit gedrag. Met zo’n label worden ouderen letterlijk bewogen om na te denken over meer geschikte woonvormen voor hun oude dag.

Kleiner bouwen
Nouwens wijst erop dat er ook in de zorg grote personeelsproblemen zijn die maken dat we in de toekomst naar een andere manier van seniorenzorg op zoek moeten. Daarbij moet gedacht worden aan ruime, gelijkvloerse appartementen met twee slaapkamers, in tegenstelling tot de eengezinshuizen waar veel Boxtelse ouderen nu in wonen. Deze woonvormen zouden gebruik kunnen maken van gezamenlijke zorgvoorzieningen.

Een ontwikkeling die over de hele linie te zien is. Dekker: “We zien dat bijna zestig tot zeventig procent van de zoekers een eenpersoonshuishouden is.” De oplossing is ook hier volgens hem gestapeld en kleiner bouwen. Dat onderschrijft ook de wethouder. “We voorspellen dat we kleinere woningen moeten bouwen die ook iets betaalbaarder zijn.”

Of deze voorspelling over de onstuimige woningmarkt ook uitkomt? Dat moet binnenkort blijken als de gemeente aan de slag gaat met een vernieuwde woonvisie voor de komende jaren. Dat gebeurt onder meer op basis van cijfers uit het nu lopende Woningmarktonderzoek.