Afbeelding
Foto: Ruimtelijkeplannen.nl

Extra archeologisch onderzoek Nieuw Koolwijk in Esch levert geen nieuwe vondsten op

Algemeen

Esch - Maar liefst 135 reacties leverde de inzage voor nieuwbouwplan Nieuw Koolwijk in Esch op. Een groot deel daarvan ging over mogelijke historische vondsten in de bouwgrond. Nog tijdens de terinzagelegging werd daarom extra onderzoek gestart. Dat is nu afgerond en leverde geen extra bodemvondsten op.

Nieuw Koolwijk ligt tegenover De Ruiting 2 in Esch. Het omvat zes Ruimte voor Ruimte woningen en de aanleg van nieuwe natuur. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan op deze plek gewijzigd worden. Op het voorontwerp hiervan, dat vorig jaar al ter inzage lag, kwamen 135 reacties, waarvan 20 unieke. Wethouder Wim van der Zanden laat weten dat die niet geheel uit de lucht kwamen vallen wat hem betreft: “De hoofdmoot van de reacties ging zoals verwacht over de archeologische verwachtingswaarde van het gebied en daarom hebben we op dat onderdeel door initiatiefnemer extra onderzoek laten uitvoeren, zowel voor als ook nog tijdens de termijn van terinzagelegging.”

Inmiddels is het gebied vrijgegeven door de archeoloog die het extra onderzoek uitvoerde. “Er zijn in deze zone geen archeologische waarden aanwezig of nog te verwachten”, concludeert archeologisch onderzoeksbureau Sweco. “Daarmee zetten we twee stappen vooruit; zes Ruimte voor Ruimte woningen voor de kern Esch en respect voor archeologie op basis van feitelijk onderzoek”, aldus de wethouder.

Tot 20 juli ligt het ontwerp ter inzage. Ook in deze periode kunnen zienswijzen ingediend worden. Die kunnen gericht worden aan de gemeenteraad van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel of door deze te mailen naar landelijkgebied@mijngemeentedichtbij.nl. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over of en hoe de zienswijzen in het plan verwerkt worden. De verwachting is dat de raad er aan het eind van dit jaar een oordeel over velt, tegelijkertijd met het bestemmingsplan vanuit het buurtcollectief De Ruiting aangeboden.