Afbeelding
Foto: Marc van Roekel/Van Wanrooij Projectontwikkeling

TipBoxtel: Meerderheid Boxtelaren tevreden met woonsituatie

Algemeen

Boxtel - Een grote meerderheid van vier op de vijf Boxtelaren is (zeer) tevreden met de huidige woonsituatie. Dat blijkt uit de meest recente peiling van het panel van TipBoxtel. Daaraan deden 287 Boxtelaren mee. De peiling geeft een sterke indicatie voor de situatie op de Boxtelse woningmarkt.

Veruit de meeste panelleden van TipBoxtel zijn tevreden over hun huidige woonsituatie. Een overgrote meerderheid van acht op de tien respondenten kijkt (zeer) tevreden naar de woonomstandigheden. Slechts een kleine groep huurders en kopers (6 procent) is ontevreden.

Toch heeft bijna de helft van de panelleden (45 procent) de komende vijf jaar verhuisplannen. Dit betekent dat een relatief grote groep mensen die nu nog zegt tevreden te zijn met de woning, er rekening mee houdt dit binnen vijf jaar niet meer te zijn.

Zij horen waarschijnlijk bij de 26 procent die aangaf te twijfelen over verhuisplannen in de nabije toekomst. Voor één op de vijf leden (19 procent) staat sowieso binnen vijf jaar een verhuizing op de planning. Ongeveer de helft van de panelleden (48 procent) overweegt op dit moment niet binnen vijf jaar te verhuizen. 

Kleiner, maar wel tuin
Voor de groep die overweegt binnen nu en vijf jaar te verhuizen is aansluiting op de woonwensen (37 procent) de belangrijkste reden. Omdat dit heel breed is kreeg het panel de mogelijkheid meerdere redenen aan te geven. Daarvan maakten veel respondenten dan ook gebruik.

Ongeveer één op de drie (30 procent) binnen de groep mensen die een verhuizing overweegt wil groter wonen. Opvallend is dat één op de vijf panelleden in deze groep juist kleiner wil wonen. Het is dus zaak deze groepen met elkaar in contact te brengen. Daarmee zouden veel mensen die nu ontevreden zijn over hun woonsituatie geholpen kunnen worden.

Afgaande op de resultaten van deze peiling kan een tuin een belangrijke rol spelen waarom mensen die kleiner willen dit momenteel niet doen. Eén op de vijf mensen die aangeeft een verhuizing te overwegen koos ook voor de categorie ‘andere reden’. Veel van hen gaven daarbij aan kleiner te willen wonen, maar wel graag een eigen tuin te houden. Verder laat ook ongeveer één op de vijf ‘verhuizers’ (18 procent) weten juist te willen verhuizen vanwege het gebrek aan een tuin. Een groene omgeving met een beetje privacy staat dus hoog op de verlanglijst.

Huren of kopen?
Er zijn maar weinig huurders die willen verhuizen omdat ze eigenlijk willen kopen. Slechts 7 procent van de mensen met verhuisplannen geeft dit als reden. Omgekeerd (van koop naar huur) geldt eenzelfde beeld: ook hier geeft 7 procent dit aan als reden voor de verhuisplannen.

Het ligt daarmee voor de hand te denken dat kopers daarmee niet per se willen huren en dat huurders weinig voelen voor de aanschaf van een koopwoning. Wat echter ook kan, en zelfs waarschijnlijker is gezien de onder druk staande huizenmarkt, is dat huurders relatief weinig oog hebben voor koopwoningen. Bijvoorbeeld omdat zij die toch niet kunnen bekostigen.

Omgekeerd zullen relatief weinig mensen die nu een koophuis hebben terug willen naar een huurwoning omdat hun woonlasten dan stijgen en ze waarschijnlijk moeten inleveren in luxe zoals eerdergenoemde tuin. Men blijft dus zitten waar hij of zij zit, wat aansluit bij het landelijke beeld van een stagnerende woningmarkt. Maar met de cijfers van deze peiling in het achterhoofd is er in ieder geval wel een lichtpuntje te noemen: dat gaat bij het overgrote deel van de Boxtelaren niet ten koste van hun woongenot.

Onderzoeksverantwoording
Aan de peiling deden 287 mensen mee. De foutmarge is 5,7 procent bij een betrouwbaarheid van 95 procent. Daarmee is de peiling net niet representatief te noemen. In het panel van TipBoxtel zijn jongeren ondervertegenwoordigd en doen relatief veel (oudere) mensen uit de kern Boxtel mee. De resultaten van deze peiling moeten dus vooral als indicatief gezien worden.

Wil jij ook meedenken en je mening laten horen over actuele onderwerpen in Boxtel? Schrijf je dan gratis en anoniem in voor TipBoxtel op www.tipboxtel.nl.