Afbeelding
Foto: Mark van der Pol

Energie zonneparken mogelijk direct naar Ladonk; Boxtel start onderzoek naar omzeilen capaciteitsproblemen elektriciteitsnetwerk

Algemeen

Boxtel - Vanwege de capaciteitsproblemen op het energienetwerk laat de gemeente Boxtel onderzoeken of duurzaam opgewekte energie direct geleverd kan worden aan grootverbruikers zoals Vion, Distrifresh, Bosch Rexroth of het Rabobank datacenter. Ook kan lokaal opgewekte energie mogelijk door de gemeente zelf verhandeld worden. Lukt dat niet, dan komen de Boxtelse energieambities en zelfs het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven in gevaar.

Toegegeven, de Boxtelse plannen zijn behoorlijk ambitieus, ziet ook wethouder Désiré van Laarhoven. Een zogeheten handelsplatform opzetten om internationaal lokaal opgewekte energie te verhandelen op deze schaal zou zelfs uniek voor Nederland zijn.

Maar de belangen zijn ook groot. “Met steeds meer elektriciteitsgebruik wordt de vraag ook steeds groter”, aldus Van Laarhoven. “Dat levert problemen op met de vestiging van bedrijven.” Niet dat het in Boxtel al zo ver is. Maar in Eindhoven is de beperkte capaciteit op het hoogspanningsnet inmiddels al zo nijpend dat bedrijven weg blijven.

Reden van de krapte op het energienet is de transitie van gas en olie naar duurzame energiebronnen. Daardoor neemt de druk op het elektriciteitsnet snel toe. Met name de teruglevering van energie op het hoogspanningsnet zorgt voor problemen. Op zonnige dagen raakt het zó overbelast dat op sommige plaatsen geen teruglevering mogelijk is. En dan leveren zonnepanelen of windmolens niets op.

Energieambitie in gevaar
Van Laarhoven schat dat door de capaciteitsproblemen in Boxtel tot 2030 of misschien 2031 geen grootschalige opwek voor energie kan worden aangesloten. En dat terwijl het gemeentebestuur in het beleidsakkoord heeft staan dat Boxtel ‘zo snel mogelijk’ energieneutraal moet zijn.

Daarnaast is Boxtel gebonden aan de Regionale Energie Strategie (RES), die stelt dat zo’n 122 hectare aan zonnepanelen of 6 windmolens op Boxtels grondgebied nodig zijn om in de behoefte aan duurzame opwek te voorzien.

Omdat windmolens wegens een breed scala aan bezwaren niet mogelijk zijn binnen de gemeentegrenzen, is de aanleg van 122 hectare aan zonnepark dus een gegeven. Inmiddels loopt een tender voor het uitgeven van 50 hectare daarvan. De gemeente dingt ook mee met een eigen initiatief.

Energiehub
Om Boxtel te behoeden voor een streep door de duurzame ambities wordt nu gewerkt aan een strategie om buiten netbeheerder TenneT om toch energieaansluitingen mogelijk te maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door lokaal opgewekte elektriciteit direct te leveren aan bedrijven.

“Distrifresh, Bosch Rexroth, Vion en het Rabo datacenter zijn samen goed voor 35 procent van het elektriciteitsverbruik in Boxtel”, somt Van Laarhoven op. Door met dit soort bedrijven afspraken te maken kan dus lokaal en duurzaam opgewekte energie direct afgenomen worden.

Deze zogenaamde ‘energiehub’ is niet beperkt tot deze vier bedrijven. Alle bedrijven op Ladonk en het toekomstige GreenTech Park Brabant vallen binnen het onderzoek naar de mogelijkheden. En daarmee zou het dus kunnen dat de gemeente Boxtel over een aantal jaren zelf energie levert aan Ladonk.

Handelsplatform
De energie die de gemeente opwekt wordt verhandeld via internationaal handelsplatform Interreg. Door gebruik te maken van accu’s, of de opgewekte elektriciteit om te zetten in waterstof die op het gasnet geleverd kan worden, zou mogelijk het hoogspanningsnet omzeild kunnen worden. Voordeel is dat de energie daarbij niet in de directe nabijheid van bedrijven opgewekt en opgeslagen hoeft te worden.

Het gebied waarvoor dit haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd is niet beperkt tot Boxtel. Ook industrieterrein Daasdonk wordt meegenomen in dit onderzoek.

Beide onderzoeken beperken zich niet tot energie opgewekt door grootschalige zonneparken. Ook lokaal op het bedrijventerrein opgewekte energie wordt erin meegenomen. Van Laarhoven verwacht dat de haalbaarheidsstudie zorgt dat bedrijven die dat willen zich gesteund voelen in hun duurzame ambities: “Ik denk dat bedrijven heel blij zijn dat we dit initiatief nu nemen.” De eerste fases van het haalbaarheidsonderzoek moet dit najaar afgerond worden. De kosten daarvan bedragen ongeveer 35.000 euro.