Drukte op de Kapelweg.
Drukte op de Kapelweg. Foto: Ruud van Casteren

Gemeentebestuur door het stof met onderzoek vrachtwagenverbod Kalksheuvel/Kapelweg

Algemeen PHS

Boxtel - Er komt geen extra onderzoek naar een mogelijk vrachtwagenverbod op Kalksheuvel en de Kapelweg, ondanks de toezegging van de wethouder dit wel te doen. Dat zegt het college van B & W naar aanleiding van vragen van D66. De reden is echter opmerkelijk: zo’n onderzoek is al gedaan, alleen zijn de resultaten niet teruggekoppeld met de politiek. Het gemeentebestuur gaat daarom door het stof: “Wij betreuren dat dit niet eerder gebeurd is. Wij begrijpen dat de fractie van D66 dit hoog opneemt”

Wie er wel eens overheen rijdt kan het bijna niet ontgaan zijn dat het behoorlijk druk is op de Kapelweg en Kalksheuvel. Met name tijdens de ochtend- en avondspits komt die drukte de leefbaarheid in het buurtschap niet ten goede. In 2016 stelde het toenmalig gemeentebestuur daarom al een onderzoek in naar een vrachtwagenverbod. In 2019 volgde nieuw onderzoek. Daaruit bleek onvoldoende de meerwaarde van zo’n verbod voor de buurtschap.

Onvoldoende oplossend vermogen
Slechts twee procent van de verkeersstroom bestaat immers uit vrachtverkeer. Daar komt bij dat de VLK (Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg), als onderdeel van het pakket Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), er sowieso al voor zou zorgen dat vrachtwagens het buurtschap mijden. De route over de nieuw aan te leggen weg is immers sneller en beter ingericht op (zwaar) vrachtverkeer.

Deze verbindingsweg begint inmiddels op stoom te komen met een positief milieuadvies, dat vorige week van overheidswege werd afgegeven. Het gemeentebestuur ziet een vrachtwagenverbod op de Kapelweg en Kalksheuvel daarom ook als ‘tijdelijke oplossing’ die ook nog eens weinig zoden aan de dijk zet. “De situatie is sindsdien ongewijzigd en er zijn geen nieuwe ontwikkelingen c.q. inzichten gekomen”, schrijft het gemeentebestuur nu. “Conclusie blijft: het invoeren van een vrachtwagenverbod heeft onvoldoende oplossend vermogen.”

Dat was het college eerder echter ‘vergeten’ terug te koppelen aan D66. In de brief biedt het gemeentebestuur dan ook uitgebreid excuses aan voor de gang van zaken. “Wij constateren dat het eerdere onderzoek uit 2016 in combinatie met de heroverweging in november 2019, na de vernietiging van het bestemmingsplan VLK in 2019, niet is teruggekoppeld aan de gemeenteraad. Het college betreurt dit.”

Lange historie
Een vrachtwagenverbod op de Kapelweg en Kalksheuvel is al jaren een politieke wens van D66. Zo’n verbod is echter omstreden: Stichting Kalksheuvel Leefbaar, dat opkomt voor de belangen van het gebied, is bijvoorbeeld geen voorstander en ziet liever een snelle uitrol van de VLK. Ook politiek bestaat onenigheid over zo’n verbod.

In 2014 en 2018 stond een onderzoek ook in het coalitieakkoord, mede opgesteld door D66. Bericht vanuit de gemeente bleef ook toen uit, waarop de democraten eind 2019 opriepen alsnog uiterlijk 1 april 2020 met een conclusie naar de gemeenteraad te komen. De motie die de democraten daarvoor opstelden werd destijds met grote meerderheid aangenomen.

Toen eind 2020 nog steeds geen resultaten gepresenteerd konden worden kaartte D66 het onderzoek opnieuw aan. Toenmalig wethouder Herman van Wanrooij was destijds al een stuk minder enthousiast. Hij bestempelde zo’n onderzoek ook toen als ‘overbodig’, maar zwichtte later alsnog voor politieke druk van de democraten.

Nu komt het college daar dus weer op terug.

Afbeelding
Algemeen 17 uur geleden Luchtige vragen en lastige opdrachten wisselen elkaar af bij Bokselse Kwis
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 12:41 Ouderen in Regie verontrust over stopzetting Samen Ouder Worden in Boxtel
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 12:19 Een vlindertuin bij de Croon en een oase op de Markt? D66 presenteert Groene Kansen Kaart
Afbeelding
Algemeen 29 sep, 08:16 ‘Uit zijn jas gegroeide’ Jumbo sluit de deuren voor verbouwing
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 19:41 Boxtel presenteert sluitende begroting; ‘Maar we zijn er nog niet’
Afbeelding
Algemeen 28 sep, 12:41 Politieke vragen over opvang asielzoekers