Afbeelding

MijnGemeenteDichtbij kost jaarlijks miljoenen extra

Algemeen

Boxtel - De ambtelijke fusie tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel vraagt de komende jaren miljoenen extra aan beide gemeenten. Dat blijkt uit de begroting van de fusieorganisatie (MijnGemeenteDichtbij) voor 2023. De structureel hogere kosten worden veroorzaakt door aanhoudende personeelsproblemen, maar ook om een aantal nieuwe wettelijke taken die de gemeente Sint-Michielsgestel en Boxtel vanuit het Rijk opgelegd krijgen, goed te kunnen uitvoeren.

De kosten van MijnGemeenteDichtbij lopen de komende jaren flink op. Dit jaar moest er éénmalig 2,5 miljoen bij en daar houdt het niet mee op. Ook de komende jaren moet een vergelijkbaar bedrag bijgelapt worden door beide gemeenten die van de ambtelijke fusie deel uitmaken.

Niet alleen personeelskosten en inflatie stuwen de kosten op. Ook onverwachte taken doen dat. Zo kost alleen al de opvang van Oekraïense vluchtelingen de ambtelijke organisatie ongeveer 1 miljoen euro extra. Dat is met name te wijten aan de enorme hoeveelheid papierwerk die ermee gemoeid is: vijftien ambtenaren zijn hiermee op dit moment fulltime bezig.

Ook kampt MGD met een te krap personeelsbestand. Vorig jaar steeg het aantal ambtenaren bij gemeenten in de categorie 50.000 tot 100.000 inwoners volgens een onderzoek van Binnenlands Bestuur met 3,8 procent. Bij MGD, goed voor ruim 60.000 inwoners, groeide dit aantal echter niet. Momenteel zou de organisatie zich naar eigen zeggen 50 extra ambtenaren kunnen veroorloven om te voldoen aan het landelijk gemiddeld aantal werknemers.

Verdeelsleutel
Omdat er een verdeelsleutel afgesproken is tussen Boxtel en Gestel betekent dit dat Boxtel vanaf 2023 jaarlijks zo’n 1,4 miljoen euro extra moet betalen om de stijgende kosten op te kunnen vangen. Ook is in de begroting rekening gehouden met stijging van de kosten door de inflatie. Die kosten kunnen in 2023 met al gereserveerde gelden worden opgevangen. Voor deze optie is gekozen omdat de fusieorganisatie geen eigen reserves heeft, maar daarvoor bij beide gemeenten aanklopt.

“Door het budget van MijnGemeenteDichtbij structureel te verhogen, ondersteunen we de continuïteit van de bedrijfsvoering”, schrijft het Boxtelse college in het raadvoorstel. “Met extra middelen kan MijnGemeenteDichtbij de basis op orde brengen, en wordt de organisatie minder kwetsbaar bij personeelswisselingen, ziekte etc.” 

Het is niet gezegd dat Boxtel onderaan de streep de komende jaren ook echt 1,4 miljoen euro minder overhoudt. Eventuele overschotten van MijnGemeenteDichtbij vloeien via eerder genoemde verdeelsleutel terug naar beide gemeenten.

De begroting wordt 12 juli aan de gemeenteraad voorgelegd.