De Kleine Aarde.
De Kleine Aarde. Foto: Rini van Oirschot

TipBoxtel; Nieuwe toekomst De Kleine Aarde? Eerst zien, dan geloven

Algemeen

Boxtel - De meerderheid van het burgerpanel TipBoxtel staat neutraal tegenover de nieuwe plannen van de Herenboeren op het terrein van De Kleine Aarde. Hoewel er ook een crowdfunding komt om ‘Plaetse Zuid’ van de grond te krijgen, wil een grote meerderheid van het panel (64 procent) daar niet aan meebetalen. ‘Eerst zien, dan geloven’, lijkt daarbij leidend te zijn voor de meerderheid van de panelleden. Aan de peiling deden 258 Boxtelaren mee.

Stichting Kleine Aarde en Herenboeren presenteerden deze zomer de nieuwe plannen om De Kleine Aarde om te vormen tot Plaetse Zuid. Dat moet een centrum worden waarbij duurzame landbouw centraal staat. Achttien partijen, waaronder Wageningen University & Research en de Universiteit Utrecht hebben al hun medewerking toegezegd. De Herenboeren becijferen dat ruim 5 miljoen euro nodig is om het huidige terrein om te vormen tot Plaetse Zuid. Daarvan zou al zo’n 2 miljoen bij investeerders zijn opgehaald. De grond van het grootste deel van De Kleine Aarde wordt door de gemeente verkocht aan BD Grondbeheer.

Bijna negen op de tien panelleden (88 procent) zegt De Kleine Aarde (goed) te kennen. Maar de vraag of het milieueducatiecentrum belangrijk voor Boxtel is, verdeelt TipBoxtel. 37 procent is het (zeer) eens met die stelling, terwijl een kleinere groep het hier (zeer) oneens mee is. Opvallend groot is de groep mensen die ‘neutraal’ antwoordt (30 procent). Een enkeling licht het antwoord toe. Opvallend daaraan is dat in vrijwel alle toelichtingen genoemd wordt dat De Kleine Aarde vergane glorie is.

Scepsis
Boxtelaren zijn ook sceptisch over het nieuwe plan. Ruim een kwart (27 procent) heeft er (zeer) weinig vertrouwen in dat Herenboeren, samen met nog te vinden partijen, Plaetse Zuid tot een succes kunnen maken. “Er moet al jaren geld bij. En de partijen die er nu weer inzitten munten ook niet uit in commercieel inzicht”, merkt een panellid op. “Er is geen behoefteonderzoek gedaan naar de dienst de Plaetse Zuid wil bieden”, aldus een ander.

Enkele panelleden merken op dat er een integraal plan moet komen voor het hele gebied, dus inclusief het stuk grond dat in handen is van JOOST en dat er ook nu te veel partijen (op dit moment 18) bij het plan betrokken zijn.

En die scepsis is niet vreemd, omdat de afgelopen jaren de negatieve berichten over De Kleine Aarde elkaar bleven opvolgen. Het duurzaamheidscentrum raakte in 2011 bankroet, waarop de stekker eruit werd getrokken. Een poging tot een doorstart door de gemeente Boxtel en Triple E mislukte, met als gevolg een flinke financiële dobber voor de gemeente van ongeveer een miljoen euro. Ook toen Het Collectief werd aangewezen als nieuwe uitbater van het terrein liep niet alles op rolletjes. Verschillende Boxtelaren vonden de aanbesteding ondoorzichtig. Uiteindelijk droeg Het Collectief het stokje over aan het huidige bestuur.

Afwachtende houding
Toch is ook 23 procent (zeer) positief over de toekomst. Opmerkelijk is dat door mensen die positief tegenover de plannen staan ook de samenwerking met verschillende universiteiten en andere partijen genoemd wordt, daar waar mensen die sceptisch zijn dit dus juist als pijnpunt bestempelen.

Daarnaast wordt het ‘merk’ Herenboeren vaak genoemd als positief punt. Panelleden hebben vertrouwen in die naam, omdat de organisatie in hun ogen floreert. Ook de open houding van Herenboeren, bijvoorbeeld door het organiseren van twee informatieavonden om de plannen toe te lichten, valt goed in deze groep.

Bovendien is het momentum goed, merkt een panellid op: “De tijd is rijp voor een transitie in landbouw en veeteelt. De huidige manier van voedsel produceren leidt tot dierenleed, vervuiling, vernietiging van de natuur en gezondheidsschade voor de inwoners van Boxtel.”

De grootste groep (43 procent) staat echter neutraal tegenover de nieuwe plannen. Zij kijken de kat nog even uit de boom. “Ik heb al verschillende keren uitgewerkte plannen gezien die daarna niet gerealiseerd werden. Dus ik wacht af”, merkt een panellid op. Je kunt daarmee voorzichtig concluderen dat veel mensen die positief of neutraal tegenover de plannen staan een afwachtende houding aannemen.

Financiële vraagtekens
De initiatiefnemers van Plaetse Zuid lieten weten ook een Vriendenclub en een crowdsourcing te starten om een deel van de benodigde investeringen bijeen te brengen. Gezien het financiële verleden van De Kleine Aarde lopen panelleden niet warm om daaraan bij te dragen. 64 procent van overweegt niet om bij te dragen aan het project. “Als investeerders het plan al onvoldoende onderbouwd vinden om te financieren, waarom zou ik als burger dan wel een risico willen nemen?”, verwoordt een panellid de heersende gedachte in deze groep.

Ook onder mensen die geen vertrouwen hebben in de toekomstplannen van De Kleine Aarde is het financiële plaatje een grote reden voor de sceptische houding. Diverse panelleden schreven lange teksten over hoe zij vinden dat Boxtel de grond van De Kleine Aarde te goedkoop van de hand doet en hoe de plannen financieel nog te mager onderbouwd zijn. Overigens hebben de Herenboeren aangegeven met de verdere uitwerking te willen wachten tot de gemeenteraad akkoord heeft gegeven op de plannen.

Toch staat ook 27 procent van de panelleden open voor een bijdrage. Van deze groep is 19 procentpunt bereid na te denken over een eenmalige bijdrage. De groepen die bereid zijn zeker een bijdrage te doen zijn gezien het aantal deelnemers aan deze vragenlijst verwaarloosbaar. Daarmee moet Plaetse Zuid dus niet al te veel rekenen op Boxtelaren voor wat betreft een financiële bijdrage.

De panelleden kijken liever de kat uit de boom, voordat zij Plaetse Zuid hun vertrouwen geven. “Het zou mooi zijn als nu alle plannen wel eens worden uitgevoerd. En niet uiteindelijk weer in de prullenbak belanden.  Eerst dus zien en dan geloven  Ik wens iedereen veel succes”, zoals een panellid verwoordt.

Onderzoeksverantwoording
Aan de peiling deden 258 mensen mee. De foutmarge is 6,1 procent bij een betrouwbaarheid van 95 procent. Daarmee is moet de peiling als indicatief worden beschouwd. De resultaten zijn gewogen naar woonplaats en leeftijd. De enquête was in de periode van 21 tot en met 27 september in te vullen.

Wil jij ook meedenken en je mening laten horen over actuele onderwerpen in Boxtel? Schrijf je dan gratis en anoniem in voor TipBoxtel op www.tipboxtel.nl.

Afbeelding
Algemeen 2 uur geleden Gemeente kan en wil geen ‘vrij besteedbaar’ krediet geven aan armoedeorganisaties
Afbeelding
Video Algemeen 16 uur geleden Vrouw gewond bij woningbrand Adrianastraat
Afbeelding
Algemeen 5 okt, 15:29 Boxtel kiest voor twee in plaats van drie woonlocaties voor arbeidsmigranten
Afbeelding
Algemeen 5 okt, 06:57 Boxtel onderzoekt de aanleg van zonneparken in combinatie met natuur
Afbeelding
Algemeen 5 okt, 06:21 Wethouder vraagt raad om geduld bij herbezinning PHS-dossier
Afbeelding
Algemeen 4 okt, 16:27 Lek Van Hornstraat gedicht; weg uiterlijk donderdag weer open voor verkeer